intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải đoán và Xử lý ảnh

Chia sẻ: Le Duy Vinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

188
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như đã ghi chú ở những phần trước việc phân tích các ảnh viễn thám liên quan đến việc xác định hàng loạt các đối tượng có thể là tự nhiên hay nhân tạo mà nó bao gồm các điểm, đường và các vùng Để giải đoán bằng mắt thì người ta căn cứ vào một số dấu hiệu để giảiđoán, đặc trưng của các đối tượng cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia. Khoá giải đoán bao gồm 8 nhóm chính đó là: Kích thước, hình dạng, bóng, độ đậm nhạt, mầu sắc, hình mẫu, cấu trúc và mối quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải đoán và Xử lý ảnh

 1. Giải đoán và Xử lý ảnh
 2. Giải đoán bằng mắt Như đã ghi chú ở những phần trước việc phân tích các ảnh viễn thám liên quan đến việc xác định hàng loạt các đối tượng có thể là tự nhiên hay nhân tạo mà nó bao gồm các điểm, đường và các vùng Để giải đoán bằng mắt thì người ta căn cứ vào một số dấu hiệu để giảiđoán, đặc trưng của các đối tượng cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia. Khoá giải đoán bao gồm 8 nhóm chính đó là: Kích thước, hình dạng, bóng, độ đậm nhạt, mầu sắc, hình mẫu, cấu trúc và mối quan hệ tương hỗ (dấu hiệu gián tiếp). CCRS
 3. Các dấu hiệu giải đoán Dấu hiệu giải đoán trực tiếp: H×nh d ¹ng : (shape) là hình dáng, cấu trúc hoặc đường nét chung của một vật thể riêng biệt. Hình dạng có thể là dấu hiệu vô cùng quan trọng cho công tác điều vẽ. Hình dạng đường thẳng và các ô điển hình mô tả các đối tượng là thành phố hoặc ruộng đồng, trong khi các yếu tố tự nhiên như bìa rừng thường có hình dạng không đều, trừ những nơi con người tạo ra hoặc phát quang.Trang trại Hình dạng gồm có hình hoặc khu đất trồng có hệ thống tưới dạng xác định, không xác tiêu thường hiện trên ảnh dạng hình định, hình tuyến, vết, khối tròn. …
 4. Các dấu hiệu giải đoán Hình mẫu (pattern): là sự sắp xếp về mặt không gian của các vật thể có thể nhìn thấy rõ. sự lặp lại một cách điển hình và có thứ tự của các tông màu và cấu trúc sẽ tạo nên mẫu đặc thù và cuối cùng có thể nhận dạng được. Các vườn cây ăn quả với các cây được trồng cách xa đều nhau và các đường phố trong thành phố với những ngôi nhà cách đều nhau là những ví dụ điển hình về mẫu hình.
 5. C¸c vÝ dô vÒ mÉu song song vuông chữ nhật tổ ong hình con thoi chéo góc hình lưới bầu dục hình Sin/cong hình sóng
 6. Các dấu hiệu giải đoán Kích thước (size) của vật thể trong ảnh là hàm tỷ lệ. Ðiều quan trọng là đánh giá kích thước của đối tượng trong mối tương quan với các vật thể khác tại thực địa, cũng như kích thước chính xác để hỗ trợ cho việc điều vẽ đối tượng đó. việc ước lượng nhanh kích thước đối tượng có thể giúp quá trình điều vẽ có kết quả nhanh tương ứng. Ví dụ, nếu một người điều vẽ phải phân biệt các khu vực sử dụng đất, và đã nhận dạng một vùng với rất nhiều toà nhà trong đó, những khu nhà lớn như nhà máy hoặc nhà kho sẽ làm liên tưởng đến cơ sở kinh doanh, trong khi những khu nhà nhỏ sẽ cho thấy khu dân cư.
 7. S¾c ¶nh
 8. Các dấu hiệu giải đoán NÒn mµu
 9. Các dấu hiệu giải đoán Nền màu ảnh ghép màu hồng ngoại này cho thấy vùng đất trơ trọi và vùng cỏ khô tự nhiên hiện màu vàng, trong khi các khu rừng có màu củ cải đỏ
 10. Các dấu hiệu giải đoán Bãng ® vËt Þa
 11. Các dấu hiệu giải đoán Cấu trúc (texture) là cách sắp xếp và tần số xuất hiện của mức độ thay đổi về sắc thái trong các vùng cụ thể trên ảnh. cấu trúc ghồ ghề gồm có sắc thái vằn khi các mức độ của màu xám thay đổi đột ngột trong khu vực nhỏ, trong khi cấu trúc nhẵn có rất ít sự thay đổi về tông màu. cấu trúc nhẵn thường là kết quả của việc đồng đều, bề mặt bằng phẳng như đồng ruộng, đường nhựa hoặc bãi cỏ. đối tượng có bề mặt ghồ ghề và cấu trúc không đều như tán rừng dẫn đến hình dáng cấu trúc gồ ghề trong ảnh. cấu trúc là một trong những yếu tố quan trọng nhất để phân biệt các đặc tính trong ảnh ra-đa. Ðây là sự khác nhau của bìa rừng được thể hiện qua cấu trúc. Trong phần giữa, chúng ta có thể nhìn thấy cấu trúc nhẵn và đồng đều miêu tả rừng cây rụng lá sớm
 12. Các ví dụ về cấu trúc đồng nhất thay đổi định hướng hỗn hợp dạng chấm dạng vệt dạng cong dạng đa giác dạng sao dạng khuyên dạng trứng cá dạng hạt
 13. Tỷ lÖ ¶nh ¶nh h­ëng ® cÊu tróc Õn Nói chung, vật thể được nhìn thấy nếu môi trường mà chúng nằm trong đó cũng nhận dạng được. Trên thực tế, đây là bước đầu làm quen với khái niệm tỷ lệ.
 14. DÊu hiÖu gi¸n tiÕp Những dấu hiệu gián tiếp cho phép chúng ta kết luận sự có mặt của vật thể hoặc một hiện tượng không nhìn thấy được qua những dấu vết chúng để lại trên địa hình do vậy người ta còn coi nó như một dấu hiệu biểu hiện mối quan hệ tương hỗ giữa địa vật này với địa vật khác. Một vật thể có thể không nhìn thấy vì vật thể đó: quá nhỏ, không tương phản , sáng mờ bị che khuất, Các dấu hiệu gián tiếp có thể phát hiện được các đối tượng như: -Vật thể có hình ảnh giống các vật xung quanh nhưng có thể nhìn thấy từ bóng. -Đường ống dưới lòng đất có thể nhìn thấy trên mặt đất do biến đổi của vùng đấtcác dấu vết đào bới để lại. -Các hiện tượng trong quá khứ hoặc các dấu vết của chu kỳ sống để lại trên vùng đất.
 15. Hai lo¹i dÊu hiÖu ®iÒu vÏ gi¸n tiÕp Nh÷ng d Êu hiÖu c ã tÝnh lo g ic :
 16. Mét sè mÉu khãa ¶nh Rõng ngËp mÆn ven s«ng Rõng ngËp mÆn ven biÓn ¶nh rõng ngËp mÆn Rõng ngËp mÆn trong ®Êt liÒn
 17. § Êt nu«i t«m kÕt hîp trång rõng §Êt nu«i t«m kÕt hîp trång lóa ¶nh vÖ tinh Spot ¶nh vÖ tinh Spot R¹ch t«m trong rõng ngËp mÆn Ruéng lóa mét vô kÕt hîp nu«i t«m
 18. § Êt chuyªn t«m §Êt dõa n­íc ¶nh vÖ tinh Spot ¶nh vÖ tinh Spot §Çm nu«i t«m Dõa n­íc
 19. D© c­ ven s«ng vïng nam bé n ¶nh vÖ tinh Spot D© c­ ® mèi ven s«ng n Çu
 20. Kªnh r¹ch S«ng ngßi tù nhiªn Kªnh ®µo S«ng tù nhiªn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2