intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người đã đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

108
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh, thành phố. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH tỉnh. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với hưởng chế độ hưu trí; 10 ngày đối với hưởng trợ cấp BHXH một lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người đã đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

  1. Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người đã đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh, thành phố. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH tỉnh. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với hưởng chế độ hưu trí; 10 ngày đối với hưởng trợ cấp BHXH một lần. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần. Các bước Mô tả bước Tên bước BHXH cấp huyện: - Cung cấp mẫu Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hưu trí 1. Bước 1: (Mẫu số 06-HTN) hoặc Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 08-HTN) cho người lao động; - Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ; Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH cấp huyện 2. Bước 2: nơi cư trú. - BHXH cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, 3. Bước 3: chuyển BHXH tỉnh, TP; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh,
  3. Mô tả bước Tên bước TP để trả cho người lao động. - BHXH tỉnh, TP: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện; giải quyết v à trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính); Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người lao động (01 bản 2. chính và 01 và bản sao) hoặc Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (01 bản chính); Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp hoặc quyết định của Toà án tuyên bố mất tích trở về (02 3. bản sao đối với hưởng chế độ hưu trí; 01 bản sao đối với hưởng trợ cấp BHXH một lần).
  4. Thành phần hồ sơ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám 4. định y khoa đối với trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (02 bản chính). Số bộ hồ sơ: 02 bộ đối với hưởng chế độ hưu trí; 01 bộ đối với hưởng trợ cấp BHXH một lần. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hưu trí - Công văn số 1564/BHXH 1. Mẫu số 06-HTN. Hướng... Tờ khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp BHXH Công văn số 1564/BHXH 2. một lần - Mẫu số 08-HTN. Hướng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH để Luật Bảo hiểm xã 1. hưởng lương hưu hoặc đủ điều kiện hưởng BHXH một hội lần theo quy định.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2