Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
204
lượt xem
18
download

Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được một số khái niệm: Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích sống - Trình bày được quá trình hô hấp ở phổi Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ? Cơ thể lấy O2 thải cácbonic nhờ hoạt động nào? ? Đọc thông tin SGK và cho biết cử động hô hấp là gì? - Cả lớp đọc, đại diện 1 HS trả lời. HS khác - Cả lớp đếm số cử động theo dõi nhận xét.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

  1. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP Hoạt động 1 THÔNG KHÍ Ở PHỔI Mục tiêu - Nêu được một số khái niệm: Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích sống - Trình bày được quá trình hô hấp ở phổi Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng ? Cơ thể lấy O2 thải - Hoạt động hít vào và I. Thông khí ở phổi cácbonic nhờ hoạt động thở ra nào? ? Đọc thông tin SGK và cho biết cử động hô hấp là gì? - Cả lớp đọc, đại diện 1 - 1lần hít vào + 1lần thở HS trả lời. HS khác ra -> 1 cử động hô hấp - Cả lớp đếm số cử động theo dõi nhận xét.
  2. hô hấp của mình trong một phút - Cả lớp làm - Gọi 2 HS (1nam, 1nữ) - Đại diện 2 HS đọc số => Đây chính là nhịp cử động hô hấp của hô hấp của mình. ? Vậy nhịp hô hấp là gì? - Trả lời - Nhịp hô hấp -> số cử động hô hấp /phút. -GV đưa ra chỉ số nhịp hô hấp ở 1 số đối tượng: HS theo dõi để trả lời câu hỏi STT Đối tượng Nhịp hô hấp 1 Người già 34 2 Trẻ em 28 3 Người bị bệnh 32 4 Người khoẻ mạnh 18 ? Nhịp hô hấp phụ thuộc - Lứa tuổi, giới tính, * Chú ý: Nhịp hô hấp vào những yếu nào? trạng thái cơ thể,.. phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức
  3. khoẻ ? Khi hít vào, thở ra - HS quan sát tranh vẽ - thấy thể tích lồng ngực --->trả lời câu hỏi mình thay đổi như thế nào? ? Những cơ quan nào đã - Bụng, xương sườn, cơ tham gia? hoành, cơ liên sườn, cơ bụng, phổi,.. -Yêu cầu HS thảo luận - Quan sát hình 21-1 nhóm hoàn thành phiếu Thảo luận nhóm hoàn học tập 1 thành phiếu học tập 1. Hoạt động của các cơ quan Cử Thể động Cơ Cơ liên Xương tích hô hấp hoành sườn sườn Phổi Hít vào Co Co Nâng lên Lớn Hạ Thở ra Dãn Dãn Nhỏ xuống - Làm thí nghiệm chứng minh vai trò của cơ hoành trong cử động hô hấp. - GV làm thí nghiệm mô phỏng vai trò của cơ liên sườn và xương sườn để
  4. chốt lại kiến thức. Mở rộng:không phải mọi người đều hít thở theo kiểu giống nhau mà...(SGV) - Giáo viên đưa tranh - Các nhóm nhận H21-2: xét đồ thị để hoàn thành phiếu - Các nhóm thảo luận và học tập 2 hoàn thành phiếu học tập 2 .Kiểm tra kết quả từng nhóm. ? Vậy dung tích sống là Dựa vào đồ thị hình21- - Dung tích sống: gì? có vai trò như thế 2 trả lời câu hỏi. Đọc Tổng lượng khí trao đổi nào? mục “Em có biết”? qua phổi lớn nhất - Chốt lại nội dung kiến
  5. thức và mở rộng. Hoạt động 2 TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO - Mục tiêu + Phân biệt 2 quá trình trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào - Tiến trình Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng - Giới thiệu sơ lược về II. Trao đổi khí ở phổi cấu tạo thiết bị đo nồng và tế bào: độ oxi thông qua tranh (H21-3) - Đưa bảng 21 lên - Học sinh đối chiếu số ? Học sinh quan sát liệu trong bảng và giải bảng 21, thích? -Hãy giải thích sự khác + % khí O2 và % khí nhau ở mỗi thành phần CO2 thay đổi: của khí hít vào và thở Hít vào: % khí O2 cao, ra? khí CO2 thấp
  6. Thở ra: % khí O2 thấp khí CO2 cao ? Tại sao ? + Giải thích: Hít vào:..... Thở ra:..... ? Qua đó cho ta biết - Sự trao đổi khí diễn ra điều gì về vai trò của hệ ở phổi và tế bào hô hấp ? ? Sự trao đổi khí ở phổi - So sánh: và ở tế bào có giống và + Giống nhau: Đều tuân - Quá trình trao đổi khí khác nhau? theo cơ chế khuyếch ở phổi: ? Vì sao O2 từ phế nang tán: nồng độ cao -> Khuếch tán vận chuyển được vào nồng độ thấp O2/phế nang máu máu? CO2 từ máu ra + Khác nhau: CO2 phế nang. ở phổi:..... ở tế bào:.... - Quá trình trao đổi khí ở tế bào: ? Vì sao CO2 từ tế bào Khuếch tán
  7. vận chuyển được vào - Cơ chế: Khuếch tán O2/máu tế bào máu? O2 từ máu vào tế (đi từ nơi có nồng độ CO2 bào. chất tan cao đến nơi có ? Trao đổi khí ở phổi và nồng độ chất tan thấp) ở tế bào có mối liên quan với nhau như thế nào? A. Củng cố: ? Nhờ hoạt động của các cơ quan, bộ phận nào mà không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới? B. Kiểm tra, đánh giá: B1/ Hãy chọn các từ và cụm từ dưới đây để điền vào chỗ trống để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí “ Trao đổi khí ở (1)............... gồm sự khuyếch tán của O2 từ (2).................... vào máu và của CO2 (3)......................vào phế nang. Trao đổi khí ở (4)...................gồm sự khuyếch tan của O2 từ (5) .....................và của CO2 từ tế bào vào (6)........................”
  8. C. Hướng dẫn về nhà - Hãy giải thích vì sao những người thường xuyên hoạt động có thể tăng dung tích sống của mình? - Trả lời câu hỏi 1,2,3,4 - Tìm tranh ảnh có liên quan đến sự ô nhiễm môi trường, không khí Những hình ảnh thể hiện thành tích cao trong việc rèn luyện hô hấp như chạy, bơi,...
Đồng bộ tài khoản