intTypePromotion=1

Giáo án - SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MÁY THU HÌNH MÀU LG059A

Chia sẻ: Truong Van Chuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
329
lượt xem
117
download

Giáo án - SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MÁY THU HÌNH MÀU LG059A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: - Hình thành và rèn luyện kĩ năng phân tích, phán đoán, đo kiểm tra, tìm sự cố trong mạch điện tuyến quét dòng máy thu hình màu LG059A. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án - SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MÁY THU HÌNH MÀU LG059A

  1. Giáo án số: 1. Số giờ: 6, tổng số giờ đã giảng: 0 Thực hiện ngày……tháng 02 năm 2009. Tên bài thực hành: BÀI 1: + Mục đích: - Hình thành và rèn luyện kỹ năng phân tích hệ thống, - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. + Yêu cầu: - Phân tích, phán đoán sự cố, đo kiểm tra phát hiện chính xác vị trí sự cố, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh để mạch điện quét dòng hoạt động ổn định và an toàn. - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng: …….. Tên:................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Nội dung nhắc nhở: - Thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra. - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra. Tên Điểm Câu hỏi kiểm tra: Em hãy trình bày nguyên lý hoạt động tuyến quét dòng máy thu hình màu LG059A. III. BÀI GIẢNG MỚI + Đồ dùng, thiết kế hướng dẫn và thực hành: - Giáo án, đề cương, bản vẽ, sản phẩm mẫu. - Thiết bị: Máy thu hình màu LG059A. - Dụng cụ: Đồng hồ AVO, mỏ hàn, hút thiếc, kìm cắt, panh kẹp, tôvít. - Vật tư: Linh kiện, thiếc hàn, nhựa thông. + Hình thức tổ chức: - Hướng dẫn đầu ca và cuối ca: Tập chung cả lớp. - Hướng dẫn thường xuyên: Chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm 3 học sinh. + Sản phẩm ứng dụng: Mạch điện tuyến quét dòng trong máy thu hình màu LG059A.
  2. CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN Thời gian STT Nội dung thực hiện Phương pháp thực hiện (phút) A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU (40) - Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU I 3 1. Mục đích. - Thông báo mục đích, yêu cầu 2. Yêu cầu. của ca thực hành. ĐIỀU KIỆN LUYỆN TẬP II 3 - Thông báo, giới thiệu dụng 1. Thiết bị. cụ, vật tư, thiết bị dùng trong 2. Dụng cụ. ca thực hành. 3. Vật tư. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 1. Đo kiểm tra an toàn III mạch điện tuyến quét Trực quan hình vẽ kết hợp dòng 3 giảng giải nội dung. 2. Kiểm tra sửa chữa Trực quan hình vẽ kết hợp tầng khuếch đại công 3 giảng giải nội dung. suất. Trực quan hình vẽ kết hợp 3. Kiểm tra sửa chữa 3 giảng giải nội dung. tầng khuếch đại đệm. 3 Trực quan hình vẽ kết hợp 4. Kiểm tra sửa chữa giảng giải nội dung. tầng tạo xung. Trực quan hình vẽ kết hợp 5. Chạy thử và hiệu chỉnh 3 giảng giải nội dung. lại máy. Giáo viên làm mẫu, học sinh *THAO TÁC MẪU. 15 làm thử. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG IV XẢY RA, NGUYÊN NHÂN, 2 Hướng dẫn trên phiếu sai BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. hỏng. PHÂN NHÓM HỌC SINH LUYỆN TẬP. Giảng giải, giao nhiệm vụ, V 2 vật tư, dụng cụ cho các nhóm B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG luyện tập.
  3. XUYÊN. Kiểm tra, sửa chữa tầng khuếch đại công suất. Kiểm tra, sửa chữa tầng (300) - Quan sát chung các nhóm I khuếch đại đệm. thực hành, luyện tập lại cho Kiểm tra sửa chữa tầng các học sinh còn yếu kém. II tạo xung. 90 - Tạo ra một số hư hỏng đơn. Hiệu chỉnh và chạy thử. giản để học sinh sửa chữa. III 90 - Kiểm tra, uốn nắn các thao C.HƯỚNG DẪN KẾT tác trong luyện tập của các IV THÚC. 90 học sinh. Vệ sinh công nghiệp 30 - Nhận xét vấn đề an toàn lao I (15) động. Tổng kết công việc luyện - Nhận xét kết quả ca thực tập của học sinh. hành. II - Rút kinh nghiệm. Giao nhiệm vụ về nhà. - Giao nhiệm vụ cho học sinh III về nhà chuẩn bị bài cho ca thực hành sau. IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN. (Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác) ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày……tháng……..năm 2009 THÔNG QUA BỘ MÔN Giáo viên ký tên Vũ Trí Võ
  4. PHIẾU HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MÁY THU HÌNH MÀU LG059A Các bước STT Hình vẽ minh hoạ Chỉ dẫn thực hiện Yêu cầu kỹ thuật thực hiện X + Dùng AVO thang đo điện trở x10 (đo đảo IC 501 chiều hai que đo): R1>>R2 ; R2≠ 0 HVCC HOUT 1 2 - Đo C-E của Q402 được 19 21 1 2 hai giá trị điện trở R1(RCE) 9V Q 401 0 R 404 T 4 03 0 180V và R2(REC). 1 Đo an toàn. 0 c 414 c 417 - Đo B-E của Q402 được R3≈R4 ; R4≠ 0 R  40 3 Q 402 24V hai giá trị điện trở C  40 4 R 401 0 0 R3(RBE)và R4(REB). 0 R 406 - Đo B-C của Q402 được R5>R6 ; R6≠ 0 B+ 0 F R  403 0 hai giá trị điện trở R5(RBC)và R6(RCB). - Làm tương tự với Q401. c u é n  l¸ i d ß n g - Điện áp B+ = 1 2 1 2 - Dùng AVO thang 110v. T403 180V VDCx250 đo các mức - Đo sau FR403 0 0 điện áp của tầng công đạt: 110v. tÇ n g C 417 ® Öm Q 402 suất. - Điện áp trên cực Kiểm tra, C 414 24V colector Q402: sửa chữa * Khi dòng chưa 2 R401 0 0 tầng công làm việc suất. đạt:110v. 0 B+ FR 403 0 * Khi dòng làm việc: 145v ữ - Dùng AVO thang 150v. VDCx10 đo xung dòng tại bazơ Q402. - Đạt 2v. R 404 Q 401 - Điện áp B+ = 0 - Dùng avo thang 110v. xu n g t 403 d ß n g tÇ n g VDCx250 đo các mức - Điện áp trên cực c « n g   điện áp của tầng đệm. colector Q401: Kiểm tra, R 403 su Êt * Khi dòng chưa 3 sửa chữa C 404 làm việc 110v. tầng đệm. 0 * Khi dòng làm R 406 B + - Dùng AVO thang việc: 45v ữ50v. VDCx10 đo xung dòng tại cực bazơ Q401. - Đạt 2v. X Dùng AVO thang đo VDC Kiểm tra, x10: sửa chữa I   01 C 5 * Đo xung dòng tại: 4 tầng tạo H VC C H    u t o - Chân 21 IC501. - Đạt 2v xung. - Sau R404. 19 21 9V xu n g * Đo điện áp tại chân 19 R 404 d ß n g IC501. - Đạt 9v Chạy thử & Máy làm việc ổn 5 cân chỉnh định, an toàn
  5. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG BÀI: 3 SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MÁY THU HÌNH MÀU LG059A I. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU. 1. Mục đích: - Hình thành và rèn luyện kĩ năng phân tích, phán đoán, đo kiểm tra, tìm sự cố trong mạch điện tuyến quét dòng máy thu hình màu LG059A. - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 2. Yêu cầu: - Phân tích, phán đoán sự cố, đo kiểm tra phát hiện chính xác vị trí sự cố, sửa chữa, thay thế, hiệu chỉnh để mạch điện quét dòng hoạt động ổn định và an toàn. - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. II. ĐIỀU KIỆN LUYỆN TẬP. 1. Thiết bị: Máy thu hình màu LG059A. 2. Dụng cụ: Đồng hồ AVO, mỏ hàn, hút thiếc, kìm cắt, panh kẹp, tôvít. 3. Vật tư: Linh kiện, thiếc hàn, nhựa thông. III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN. 1. Đo kiểm tra an toàn mạch điện tuyến quét dòng. 2. Kiểm tra, sửa chữa tầng khuếch đại công suất. 3. Kiểm tra, sửa chữa tầng khuếch đại đệm. 4. Kiểm tra, sửa chữa tầng tạo xung. 5. Chạy thử và hiệu chỉnh lại máy. IV. MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG MẠCH ĐIỆN TUYẾN QUÉT DÒNG MTH MÀU LG 059A.NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
  6. STT HIỆN TƯỢNG NGUYÊN NHÂN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC - Mất nguồn B+ cấp - Kiểm tra thay thế FR 403, cho biến áp cao áp. nguồn cấp B+. - Sò dòng bị hỏng. - Kiểm tra, thay thế sò dòng Q402. Nguồn cấp có, màn hình tối - Hỏng tầng khuếch - Kiểm tra, thay thế Q401, 1 đen, không có đại đệm. R404, R406, T403. tiếng rít dòng. - Mất xung dòng. - Kiểm tra, thay thế R404, IC501. - Kiểm tra nguồn 9v cấp cho dao động dòng tại chân 19 IC501. Máy làm việc, màn hình sáng trắng hằn tia quét ngược,độ - Tụ C414, C417 giảm trị Kiểm tra, thay thế: C414, C417 2 sáng không ổn số. (dùng đồng hồ số). định, điều chỉnh nút screen không có tác dụng. Nguồn cấp có, - Kiểm tra áp 180v. màn hình tối - Kiểm tra áp sợi nung. - Mất điện áp thứ cấp 3 đen, có tiếng rít - Kiểm tra áp focus, screen. do cao áp tạo ra. dòng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2