intTypePromotion=1

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 67+68

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
9
download

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 67+68

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua các câu hỏi ôn tập và giải các bài tập phần ôn tập chương GV hệ thống lại các kiến thức cơ bản của chương học sinh cần : - Nắm vững số nguyên các phép tính cộng , trừ , nhân , qui tắc chuyển vế , qui tắc dấu ngoặc - Rèn kỷ năng áp dụng các tính chất của các phép tính , các qui tắc thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 67+68

 1. Tiết 67 – 68 ÔN TẬP CHƯƠNG II I.- Mục tiêu : Thông qua các câu hỏi ôn tập và giải các bài tập phần ôn tập chương GV hệ thống lại các kiến thức cơ bản của chương học sinh cần : - Nắm vững số nguyên các phép tính cộng , trừ , nhân , qui tắc chuyển vế , qui tắc dấu ngoặc - Rèn kỷ năng áp dụng các tính chất của các phép tính , các qui tắc thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa , III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc Học sinh thực hiện 5 câu hỏi ôn tập chương
 2. - GV củng cố sửa sai 3./ Bài mới : TIẾT 67 Học sinh Giáo viên Bài ghi + Bài tập 107 / 98 : Hoạt động - GV củng cố : a) nhóm số Khi nói nguyên a thì ta a -b không thể xác 0 b -a định được a là - Học sinh thực b) số nguyên âm hiện hay số nguyên | b| | a| dương - Không phải –a | -b| | -a| là số âm a 0 b
 3. c) a < 0 và -a = | a| = | -a| > 0 b = | -b | = | b | >0 và b < 0 + Bài tập 108 / 98 : Khi a > 0 thì -a < 0 - Nhắc lại thứ tự  a > -a trong tập hợp Khi a < 0 thì -a > 0 các số nguyên - Học sinh thực  a < -a hiện + Bài tập 109 / 98 : - 624 ; - 570 ; - 287 ; 1441 ; 1596 ; 1777 ; 1850 + Bài tập 110 / 99 :
 4. - Học sinh thực a) Tổng của hai số - Nhắc lại qui hiện nguyên âm là một tắc cộng và qui số nguyên âm (Đ) tắc nhân hai số b) Tổng của hai số nguyên dương là nguyên cùng dấu , hai số một số nguyên nguyên khác dấu dương (Đ) c) Tích của hai số nguyên âm là một - Học sinh thực số nguyên âm (S) hiện d) Tích của hai số - Ap dụng qui nguyên dương là tắc bỏ dấu một số nguyên ngoặc để dương (Đ) được một + Bài tập 111 / 99 : tổng đại số a) [(-13) + (-15)] + (- rồi áp dụng 8) = (-28) + (-8) =
 5. tính chất kết - 36 hợp để thực b) 500 – (-200) – hiện phép 210 – 100 tính . = 500 + 200 – 210 4./ Củng cố : – 100 = 700 – 310 Củng cố = 390 từng phần trong c) - (-129) + (-119) từng bài tập – 301 + 12 5./ Dặn dò : = 129 – 119 – 301 Làm các bài tập + 12 113 đến 121 = (129 + 12) – SGK trang 99 và (119 + 301) = 141 100 – 420 = 21 d) 777 – (-111) – (- 222) + 20 = 777 + 111 + 222 + 20 = 1130
 6. + Bài tập 112 / 99 : a – 10 = 2a –5 - 10 + 5 = 2a – a -5 = a a =- 5 TIẾT 68 Học sinh Giáo viên Bài ghi + Bài tập 113 / 99: Hoạt động 4+0+5+1 nhóm 2 3 -2 + (-1) + 2 +
 7. (-2) + 3 + (- -3 1 5 3) = 9 4 -1 0 Vậy tổng của Học e) + Bài tập 114 / 99 : ba số ở mỗi thực a) x = -7 , -6 , -5 , -4 , -3 , - sinh ,mỗi hiện dòng 2 , -1 , 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , cột là 3 7 -7 + 7 + (-6) + 6 + . . . +0 =0 e) x = -5 , -4 , -3 , -2 , -1 ,01,2,3 Học e) -5 + (-4) + (-3) + 3 + (- - Chú ý kết thực 2) + 2 + (-1) + 1 + 0 = -9 sinh hợp các hiện e) x =, - 19 , -18 , -17 , . số đối . . , 0 , . . . , 17 , 18 , - Tổng các 19 , 20 số đối (-19) + 19 + (-18) + như thế 18 + . . . + 20 + 0 = 20 nào ? + Bài tập 1115 / 99 :
 8. Học e) a) | a| = 5 nên a = -5 thực hoặc a = 5 sinh hiện b) | a| = 0 nên a = 0 | a| = -3 không có số a c) nào để | a| < 0 (vì | a|  0 ) d) | a| = | -5 | = 5 nên - Tích của a = 5 hay a = -5 (-11) với e) -11 | a| = -22 - bao nhiêu 11 . 2 = -22 được Học thì e) vậy a nên | a| = 2 thực = -2 hay a = 2 (-22) sinh - Hoặc | hiện + Bài tập 116 / 99 : a| = (-22) a) (-4) . (-5) . (-6) = - : (-11) = 2 120 b) (-3 + 6) . (-4) = Vậy a = ? 3 . (-4) = - 12 c) (-3 – 5) . (-3 + 5) = - Nhắc lại (-8) . 2 = -16
 9. tích của một d) (-5 – 13) : (-6) = số thừa số (-18) : (-6) = 3 chẳn số âm và tích của một số thừa số lẻ số âm là ? + Bài tập 117 / 99 : a) (-7)3 .24 = (-7) . - Lũy thừa của (-7) . (-7) . 2 . 2 . 2 . một số nguyên ? 2 Học sinh - =- thực hiện 343 . 16 =- 5488 b) 54 . (-4)2 = 625 .
 10. - Nhắc lại qui tắc 16 = 10 000 chuyển vế ? Học sinh + Bài tập 118 / 99 : - thực hiện a) 2x – 35 = 15 2x = 15 + 35 = 50 x = 50 :2 x = 25 b) 3x + 17 = 2 3x = 2 Học sinh - 17 = - 15 - - Ap dụng tính thực hiện x=- chất phân 15 : 3 phối của phép x = -5 nhân đối với c) | x – 1| = 0 phép cộng x–1 = 0 4./ Củng cố : x=1
 11. Củng cố + Bài tập 119 / 100 : từng phần trong a) 15 . 12 – 3 . 5 . 10 từng bài tập 15 . 12 – 3 . 5 . 10 5./ Dặn dò : = 180 - 150 Làm các bài tập = 15 . 12 - 15 . 10 120 và 121 SGK = 30 trang 99 và 100 = 15 . (12 – 10 ) , ôn tập kỹ chuẩn bị kiểm tra 1 tiết = 15 . 2 = 30 . b) 45 – 9 . (13 + 5) 45 – 9 . (13 + 5) = 45 – 9 . 18 = 45 – 9 . 13 – 9 . 5 = 45 – 162 = 45 – 117 – 45 = - 117 = - 117
 12. c) 29.(19 – 13) – 19.(29 – 13) 29.(19 – 13) – 19.(29 – 13) = 29 . 6 – 19 . 6 = (19 – 13) . (29 – 19) = 174 – 114 = 6 . 10 = 60 = 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản