intTypePromotion=1

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P6

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
258
lượt xem
151
download

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P6:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,... thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,... Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P6

  1. Gi¸o tr×nh lËp tr×nh øng dông CSDL Web ASP x=” ẳello “ y=Trim(x) Response.Write y ‘ y sẽ nhận giá trị ọ”ẳello” %> b. Hàm ỔẫỳTộxâu as stringựn as integer) : Hàm sẽ lấy bên trái xâu trên n ký tự Ví dụ : c. Hàm RỡỗẳTộxâu as stringựn as integerờ ồ Hàm sẽ lấy bên phải xâu trên n ký tự Ví dụ : d. Hàm ỔắĩSẫộxâu as stringờ ồ Hàm sẽ chuyển xâu trên về chữ thýờng Ví dụ : e. Hàm UắĩSẫộxâu as string) : Hàm sẽ chuyển xâu trên về chữ hoa === St by hoangly85 === 26 hoangly85@updatesofts.com
  2. Gi¸o tr×nh lËp tr×nh øng dông CSDL Web ASP Ví dụ : f. Hàm ỹỡừộxâu as stringự nửựnẵờ ồ Hàm sẽ lấy nẵ ký tự trong xâu trên bắt ðầu tại vị trí nử Ví dụ : g. Hàm ắSTRộbiếnờ ồ Hàm sẽ chuyển ðổi ộconvertờ giá trị của biến ở trên về kiểu string cho dù trýớc ðó là kiểu gì ði nữaứ Ví dụ : h. Hàm SPỔỡTộxâu as stringự ký tự ngãn cáchờ ồ Hàm sẽ cắt xâu trên thành nhiều ðoạn bằng cách xác ðịnh ký tự ngãn cách ở trên và cho các ðoạn ðó lần lýợt vào một mảng Ví dụ :
  3. Gi¸o tr×nh lËp tr×nh øng dông CSDL Web ASP ‘ Ổýu ý rằng lúc này y là một mảng có ế phần tử ðánh số là ớựửựẵ Response.Write y(0) ‘ yộớờ sẽ nhận giá trị ọ”ẳà nội” %> i. Hàm ỏỨỡẹộmảngự ký tự ngãn cáchờ ồ Ngýợc lại với hàm Split ự hàm này sẽ nối toàn bộ các phần tử trong mảng và chèn thêm vào ký tự ngãn cách xen giữa các phần tử Ví dụ : 2.3.5. Các hàm xử lý số a.Hàm SQRộnờ Hàm khai cãn bậc hai Ví dụ : b.Hàm ỡẹTộnờ Hàm lấy phần nguyên Ví dụ : === St by hoangly85 === 28 hoangly85@updatesofts.com
  4. Gi¸o tr×nh lËp tr×nh øng dông CSDL Web ASP c. Toán tử ỹỨừ Toán tử chia lấy phần dý cú pháp nhý sau : a mod b (lấy phần dý khi chia a cho b) Ví dụ : d. Toán tử \ Toán tử chia lấy phần nguyên cú pháp nhý sau : a \ b (lấy phần nguyên khi chia a cho b) Ví dụ : e.Hàm RỨUẹừ ộsốự nờ Hàm sẽ làm tròn số trên với n chữ số thập phân Ví dụ : f.Hàm Rẹừộờ Hàm trả về một số ngẫu nhiên bất kỳ trong [ớựử] Ví dụ : === St by hoangly85 === 29 hoangly85@updatesofts.com
  5. Gi¸o tr×nh lËp tr×nh øng dông CSDL Web ASP 2.3.6. Các hàm xử lý ngày tháng và thời gian a.Hàm ẹỨWộờ Hàm trả về ngày tháng giờ hiện thời Ví dụ : b.Hàm Tỡỹẫộờ Hàm trả về giờ hiện thời Ví dụ : c.Hàm ừĩTẫộờ Hàm trả về ngày tháng hiện thời Ví dụ : d.Hàm WẫẫẩừĩYộngàyờ Hàm trả về thứ trong tuần ứng với ngày ðã cho : 1 = chủ nhậtự ẵ ọ thứ hai ứứứ Ví dụ : === St by hoangly85 === 30 hoangly85@updatesofts.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2