GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
208
lượt xem
13
download

GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ Đan Phượng, ngày 12 tháng 02 năm 2006 I. Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu Ngô (National Maize Research Institute) - Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Tây - Điện thoại: 034.886.356, Fax: 034.886309, Email: Danh bạ điện thoại II.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

  1. GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ Đan Phượng, ngày 12 tháng 02 năm 2006 I. Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu Ngô (National Maize Research Institute) - Địa chỉ: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Tây - Điện thoại: 034.886.356, Fax: 034.886309, Email: Danh bạ điện thoại II. Chức năng, nhiệm vụ:
  2. Chức năng: 1. Viện Nghiên cứu Ngô thành lập theo điểm "đ" Khoản "1" Điều 2 của Quyết định số: 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 2. Viện nghiên cứu Ngô là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cây Ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô. Nhiệm vụ: 1. Xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, năm năm và hàng năm về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống cây trồng có ngô.
  3. 2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực: a) Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm phát triển giống ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của các vùng sinh thái nông nghiệp cả nước; b) Nghiên cứu xây dựng biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng ngô, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô; c) Thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản ngô và một số cây màu khác, công nghệ chế biến và bảo quản ngô Sau thu hoạch; 3. Tham gia quy hoạch các vùng sản xuất ngô phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo qui định hiện
  4. hành. 4. Hợp tác quốc tề về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao theo quy định của Nhà nước. 5. Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật. 6. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân thực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật. III. Tổ chức bộ máy
  5. 1. Lãnh đạo Viện (04 người) - Viện trưởng: GS, TS. Ngô Hữu Tình - Phó Viện trưởng: TS. Đào Quang Vinh (thường trực) - Phó Viện trưởng: TS. Phan Xuân Hào (Phụ trách khoa học) - Phó Viện trưởng: TS. Mai Xuân Triệu (Phụ trách chuyển giao tiến bộ kỹ thuật) 2. Các phòng Quản lý: a) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, b) Phòng Tổ chức, Hành chính, c) Phòng Tài chính kế toán, Phòng có Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng. 3. Các Bộ môn nghiên cứu: a) Bộ môn Chọn tạo giống Ngô; b) Bộ môn Công nghệ sinh học; c) Bộ môn Bảo vệ thực vật;
  6. d) Bộ môn Hệ thống canh tác; đ) Bộ môn Công nghệ hạt giống; Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn. 4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện: Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống Ngô Sông Boi, tại huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, được sử dụng con dấu, mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước theo uỷ quyền của Viện trưởng và quy định của pháp luật; Trung tâm: Có Giám đốc và Phó Giám đốc; 5. Công ty: Công ty Tư vấn và đầu tư phát triển Ngô: Công ty là Doanh nghiệp trực thuộc Viện, hoạt động theo quy định của pháp luật.
  7. IV. Tiềm lực cán bộ 1. Cán bộ viên chức C C H Tổ P Tr ôn TS T Đ ao ợp ng G G T ung g KH hS H đẳ đồ số S S S cấp nh ng ng ân 24 1 5 1 0 0 12 2 35 48 87 6 2 2 2. Cơ sở vật chất * Trụ sở Viện Nghiên cứu Ngô- Đan Phượng, Hà Tây - Tổng diện tích: 87.497 m2 + Trụ sở cơ quan: 16.923 m2 + Nhà lưới (02 nhà lưới): 384 m2 + Ruộng thí nghiệm: 68.980 m2 + Đất ao, hồ, mương máng: 1576 m2 + Nhà ở cán bộ, CNV: 0 m2 (Không
  8. có đất nhà ở cho cán bộ, công nhân viên) * Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất hạt giống Ngô Sông Bôi - Tổng diện tích: 932.615 m2 + Trụ sở làm việc: 48.990 m 2 + Đất nông nghiệp: 780.775 m 2 + Nhà ở cán bộ, CNV: 0 m2 (Không có đất nhà ở cho cán bộ, công nhân viên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản