Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 11

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
167
lượt xem
84
download

Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

INTERBUS là một phát triển riêng của hãng Phoenix Contact. Chuẩn hóa quốc tế IEC 61158-2 Khả năng kết nối nhiều loại thiết bị khác nhau Được sử dụng xuyên suốt trong hệ thống (bus trường, bus ₫iều khiển, bus chấp hành-cảm biến) Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp và sản xuất vật liệu xây dựng Số lượng thiết bị ghép nối: #1 trên thế giới Được sử dụng trong nhiều nhà máy gạch, sứ-thủy tinh ở VN 6.2 Interbus © 2006 - HMS 3 2. Kiến trúc giao thức Ba lớp theo mô hình ISO/OSI: — Lớp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 11

 1. Hệ thống thông tin công nghiệp 6.2 Interbus 4/14/2006
 2. 6.2 Interbus 1. Giới thiệu chung 2. Kiến trúc giao thức 3. Cấu trúc mạng 4. Kỹ thuật truyền dẫn 5. Cơ chế giao tiếp 6. Cấu trúc bức ₫iện 7. Dịch vụ giao tiếp 8. Sản phẩm Interbus 6.2 Interbus © 2006 - HMS 2
 3. 1. Giới thiệu chung INTERBUS là một phát triển riêng của hãng Phoenix Contact. Chuẩn hóa quốc tế IEC 61158-2 Khả năng kết nối nhiều loại thiết bị khác nhau Được sử dụng xuyên suốt trong hệ thống (bus trường, bus ₫iều khiển, bus chấp hành-cảm biến) Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp và sản xuất vật liệu xây dựng Số lượng thiết bị ghép nối: #1 trên thế giới Được sử dụng trong nhiều nhà máy gạch, sứ-thủy tinh ở VN 6.2 Interbus © 2006 - HMS 3
 4. 2. Kiến trúc giao thức Ba lớp theo mô hình ISO/OSI: — Lớp vật lý qui ₫ịnh phương pháp mã hóa bit, kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu và giao diện giữa một thiết bị mạng với môi trường truyền,... — Lớp liên kết dữ liệu có vai trò ₫ảm bảo việc truyền dữ liệu tin cậy, chính xác, hỗ trợ cả dữ liệu quá trình (tuần hoàn) và các dữ liệu tham số (không tuần hoàn). — Lớp ứng dụng: PMS (Peripheral Message Specification) là một tập con của MMS, về cơ bản tương thích với các dịch vụ của PROFIBUS-FMS. Hỗ trợ tối ₫a việc trao ₫ổi dữ liệu giữa một bộ ₫iều khiển trung tâm với các vào/ra phân tán, các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành. 6.2 Interbus © 2006 - HMS 4
 5. Ch−¬ng tr×nh øng dông DTI Data Interface SGI Signal Interface MXI Mailbox Interface DTI SGI MXI User API Aplication Programming Interface PDC Process Data Channel API ALI Application Layer Interface PMS Peripheral Message Specification ALI LLI Lower Layer Interface PDL Peripherals Data Link BLL Basic Link Layer PMS PHY Physical Layer PDC 7 LLI PDL 2 BLL PHY 1 6.2 Interbus © 2006 - HMS 5
 6. 3. Cấu trúc mạng Nổi tiếng với cấu trúc mạch vòng tích cực Có thể sử dụng mạch vòng phân cấp Phương pháp truy nhập bus kết hợp giữa Master/Slave và TDMA 6.2 Interbus © 2006 - HMS 6
 7. B u s m a s te r Ví dụ sử dụng đôi dây xoắn b u s n g o ¹ i v i (b u s c ô c b é ) m ax. 10m m ax. 400m m ax. 400m m a x . 1 .5 m Bé nèi bus bus xa b u s l¾ p ® Æ t m ax. 50m 6.2 Interbus © 2006 - HMS 7
 8. Ưu ₫iểm Phạm vi phủ mạng rất lớn Dễ dàng sử dụng cáp quang Được thiết kế ₫ể dễ lắp ₫ặt Dễ chẩn ₫oán Truyền hai chiều ₫ồng thời Định ₫ịa chỉ tự ₫ộng dựa theo vị trí vật lý của một trạm trên mạch vòng. Việc bảo dưỡng, sửa chữa, mở rộng hệ thống ₫ơn giản hơn. 6.2 Interbus © 2006 - HMS 8
 9. 4. Kỹ thuật truyền dẫn Cho phép sử dụng nhiều loại ₫ường truyền khác nhau, ví dụ cáp ₫ôi dây xoắn, cáp quang, hồng ngoại, v.v... Đôi dây xoắn + RS-485 ₫ược sử dụng rộng rãi nhất (5 dây giữa hai thiết bị) Tốc ₫ộ truyền là 500 kbit/s => khoảng cách tối ₫a giữa hai thiết bị là 400 m. Chiều dài tổng cộng max. 13 km. Tổng số trạm max. 256. Mã hóa bit NRZ. INTERBUS-Loop sử dụng mã Manchester cho môi trường dễ cháy nổ 6.2 Interbus © 2006 - HMS 9
 10. 5. Cơ chế giao tiếp Truy nhập bus: Chủ-tớ kết hợp TDMA Cơ chế giao tiếp theo kiểu xe ₫ẩy xoay vòng (bức ₫iện tổng) => rất hiệu quả Tính năng thời gian thực rất tốt Chu kỳ bus: Đảm bảo vài milligiây Có cơ chế ₫ồng bộ hóa dữ liệu 6.2 Interbus © 2006 - HMS 10
 11. Master Slave 1 Slave 2 Thanh ghi Bé nhí ¶nh qu¸ tr×nh Slave 4 Slave 3 Thanh ghi 6.2 Interbus © 2006 - HMS 11
 12. Kết hợp DL quá trình & DL tham số Dữ liệu Chu kỳ m Dữ liệu tham số tham số m m Dữ liệu Chu kỳ 3 Dữ liệu tham số tham số 3 3 Dữ liệu Chu kỳ 2 Dữ liệu tham số tham số 2 2 Loop- Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Dữ liệu Chu kỳ 1 Dữ liệu Dữ liệu FCS back quá quá quá tham số tham số quá trình trình trình trình 1 1 Trạm 1 Trạm 2 Trạm 3 Trạm n - Trạm n 1 6.2 Interbus © 2006 - HMS 12
 13. 6. Cấu trúc bức ₫iện Lớp 2 Loopback Dữ liệu sử dụng CRC CNTR 2 Byte 0-512 Byte 2 Byte 2 Byte 6.2 Interbus © 2006 - HMS 13
 14. Lớp 1 6.2 Interbus © 2006 - HMS 14
 15. 7. Dịch vụ giao tiếp Dịch vụ truyền tuần hoàn — Đối với dữ liệu quá trình, trạm chủ có trách nhiệm tự ₫ộng cập nhật nhờ các dịch vụ truyền của lớp hai. — Các chương trình ứng dụng sử dụng dữ liệu tuần hoàn chỉ cần sử dụng bộ nhớ ₫ệm vào/ra của trạm chủ — Đối với các thiết bị có thể tự do lập trình như máy tính cá nhân, có thể truy nhập trực tiếp dữ liệu Dịch vụ truyền thông báo PMS: 25 dịch vụ ₫ược ₫ịnh nghĩa trong PMS, tiêu biểu là: — Context Management: Thiết lập và giám sát các mối liên kết truyền thông. — Variable Access: Đọc và ghi các biến quá trình hoặc tham số — Program Invocation: Nạp chương trình, khởi ₫ộng và kết thúc chương trình 6.2 Interbus © 2006 - HMS 15
Đồng bộ tài khoản