Hệ thống thông tin trong công nghiệp - Tổng kết - Ôn tập

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
187
lượt xem
80
download

Hệ thống thông tin trong công nghiệp - Tổng kết - Ôn tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm ₫ược bản chất và ý nghĩa của môn học — Môn học nói về cái gì? — Môn học mang lại cho sinh viên những kiến thức gì? — Những kiến thức ₫ó cần ₫ể làm gì? Nắm ₫ược các khái niệm: — Hệ thống thông tin: Là gì? Có những loại hệ thống thông tin nào trong công nghiệp? Khác gì với hệ thống thông tin thông thường — Thông tin: Là gì? Ví dụ minh họa — Dữ liệu: Là gì? Tại sao cần? — Tín hiệu: Là gì? Tại sao cần? Phân loại! — Quan hệ giữa thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thông tin trong công nghiệp - Tổng kết - Ôn tập

  1. Hệ thống thông tin công nghiệp Tổng kết - Ôn tập 5/5/2006
  2. Chương 1: Giới thiệu chung Nắm ₫ược bản chất và ý nghĩa của môn học — Môn học nói về cái gì? — Môn học mang lại cho sinh viên những kiến thức gì? — Những kiến thức ₫ó cần ₫ể làm gì? Nắm ₫ược các khái niệm: — Hệ thống thông tin: Là gì? Có những loại hệ thống thông tin nào trong công nghiệp? Khác gì với hệ thống thông tin thông thường — Thông tin: Là gì? Ví dụ minh họa — Dữ liệu: Là gì? Tại sao cần? — Tín hiệu: Là gì? Tại sao cần? Phân loại! — Quan hệ giữa thông tin - dữ liệu - tín hiệu 2 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  3. Chương 2: Kiến trúc HTTTCN Một hệ thống ₫iều khiển và giám sát bao gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần? Phân cấp các thành phần chức năng như thế nào? Để làm gì? Các thành phần chức năng ₫ược bố trí/ghép nối với nhau như thế nào (cấu trúc vào/ra, cấu trúc ₫iều khiển, cấu trúc ₫iều khiển giám sát)? Ưu nhược ₫iểm và khả năng ứng dụng của từng cấu trúc trong thực tế? 3 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  4. Chương 3: Vấn ₫ề thời gian thực Các khái niệm xung quanh “thời gian thực”: Tính thời gian thực, hệ thời gian thực, hệ ₫iều hành thời gian thực, xử lý thời gian thực, xử lý cạnh tranh, xử lý song song,... Tại sao phải xét về tính thời gian thực trong các HTTTCN? Các vấn ₫ề kỹ thuật liên quan tới xử lý thời gian thực, xử lý cạnh tranh, lập lịch,.. Các vấn ₫ề kỹ thuật liên quan tới giao tiếp thời gian thực, các kiến trúc giao tiếp và các cơ chế giao tiếp TGT,... 4 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  5. Chương 4: Cơ sở Mạng TTCN Định nghĩa mạng truyền thông công nghiệp. Tại sao người ta ₫ưa ra ₫ịnh nghĩa như vậy? Diễn giải ₫ịnh nghĩa này. — Mạng truyền thông kỹ thuật số: Truyền thông kỹ thuật số là thế nào? Tại sao lại sử dụng kỹ thuật số? Để làm gì? — Truyền nối tiếp: Là gì? Còn cái gì khác nữa? Tại sao lại truyền nối tiếp — Ghép nối các thiết bị CN: Các thiết bị CN là những gì? Tại sao lại phải có kỹ thuật mạng riêng phục vụ ghép nối các thiết bị CN? 5 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  6. Vai trò của mạng truyền thông công nghiệp trong các hệ thống ₫iều khiển và giám sát. Các yêu cầu cơ bản với một hệ thống mạng truyền thông công nghiệp, phân loại các hệ thống mạng công nghiệp. Làm thế nào mà nhiều thiết bị có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả chỉ qua một ₫ường truyền? — Về mặt ₫iện học? — Về kỹ thuật truyền tín hiệu? — Về kỹ thuật truyền dữ liệu? Mối liên quan giữa các kỹ thuật thực hiện với các yêu cầu về tính năng ₫ặt ra Kiến trúc giao thức là gì? Tại sao quan trọng? Mô hình OSI là gì? Các hệ thống mạng CN thực hiện những lớp nào? Tại sao? 6 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  7. Chương 5: Các thành phần HT mạng Một hệ thống mạng ₫ược thực thi bằng sản phẩm như thế nào? Phần cứng? Có vai trò gì? Bao gồm những dạng nào? Phần mềm? Có thể làm những gì? Bao gồm những dạng nào? Các dạng cáp truyền và ₫ặc tính cơ bản của chúng Các thiết bị ghép nối mạng, mục ₫ích sử dụng và bản chất - nguyênt tắc làm việc của từng loại 7 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS
  8. Chương 6: Các hệ bus tiêu biểu Làm rõ những ₫iểm chung và riêng của từng loại ₫ã học Điểm nổi bật của mỗi hệ thống Ưu nhược ₫iểm của từng kỹ thuật thực hiện => phạm vi ứng dụng như thế nào: — Theo chiều ngang: Lĩnh vực công nghiệp nào? — Theo chiều dọc: Ở cấp nào trong mô hình phân cấp? Những câu hỏi ₫i sâu vào PROFIBUS-DP — Phần cứng, phần mềm hỗ trợ trong SIMATIC NET — Vấn ₫ề ₫ặt cấu hình mạng: Để làm gì, với công cụ gì? Như thế nào? — Vấn ₫ề lập trình: Với công cụ gì? tại sao cần? như thế nào? 8 Tổng kết - Ôn tập © 2006 - HMS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản