intTypePromotion=3

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG - Đặng Quang Vinh

Chia sẻ: BA AB | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:89

0
71
lượt xem
22
download

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG - Đặng Quang Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ĐƯỢC DẪN: NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐiỆN TỪ(i.e. THẾ, DÒNG, SÓNG ÁNH SÁNG) ĐƯỢC TRUYỀN DỌC O ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ (CÁP XoẮN, CÁP ĐỒNG, CÁP QUANG, Ống dẫn sóng) . MÔI TRƯỜNG TRUYỀN KHÔNG ĐƯỢC DẪN : NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐiỆN TỪ ) KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN DỌC O ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ (i.e. KHÔNG KHÍ (FREE SPACE), CHÂN KHÔNG).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG - Đặng Quang Vinh

 1. HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG (60 (60 tiết=45+15) ti Lecturer: Đặng Quang Vinh E-mail: dg_vinh@yahoo.com •Đánh giá: • Seminar 20% Seminar • Bài tập:20% Bài • Cuối kỳ: 60% (đề mở) Cu • Textbook: •Electronic HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNGs CƠ BẢN through Advanced, 4th edition, Wayne Tomasi (excluded through Chapter 2, 8, 9, 10, 11, 19) Chapter •Communication Systems, Bruce Carlson, 4th Edition, 2001 1 11/27/12
 2. GiỚI THIỆU HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG 2 11/27/12
 3. ĐỊNH NGHĨA TRUYỀN THÔNG ĐiỆN TỬ LÀ: • TRUYỀN • NHẬN • XỬ LÝ THÔNG TIN SỬ DỤNG MẠCH ĐiỆN TỬ 3 11/27/12
 4. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG: TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ - - TRUYỀN THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LiỆU BỘ PHÁT BỘ NHÂN DỮ LiỆU ĐÍCH (GUIDED, NGUỒN UNGUIDED) DỮ LiỆU TƯƠNG TỰ: TƯƠNG TỰ (LIÊN TỤC) • THỌAI SỐ • VIDEO • NHẠC DỮ LiỆU SỐ: ( RỜI RẠC) • ASCII FILE • DỮ LiỆU MÃ HÓA (DIGITIZED VOICE, VIDEO) 4 11/27/12
 5. VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ MODEM TƯƠNG TỰ SỐ MODEM WAN/LAN (DIGITAL) IP IP TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ GATEWAY GATEWAY 5 11/27/12
 6. VÍ DỤ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG AAAIR FREE SPACE RADIO STATION TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ DS1 TƯƠNG TỰ TƯƠNG TỰ CODEC CODEC 6 11/27/12
 7. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN • MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ĐƯỢC DẪN: NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐiỆN TỪ(i.e. THẾ, DÒNG, SÓNG ÁNH SÁNG) ĐƯỢC TRUYỀN DỌC O ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ (CÁP XoẮN, CÁP ĐỒNG, CÁP QUANG, Ống dẫn sóng) . MÔI TRƯỜNG TRUYỀN KHÔNG ĐƯỢC DẪN : NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐiỆN TỪ ) KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN DỌC O ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ (i.e. KHÔNG KHÍ (FREE SPACE), CHÂN KHÔNG 7 11/27/12
 8. TÍN HiỆU CHỨA THÔNG TIN • TƯƠNG TỰ = LIÊN TỤC • SỐ = RỜI RẠC 8 11/27/12
 9. ĐiỀU CHẾ / GiẢI ĐiỀU CHẾ ĐiỀU CHẾ: CHỒNG TÍN HiỆU CHỨA THÔNG TIN TẦN SỐ THẤP (INTELLIGENCE TÍN HIỆU/INDẠNGATION) VỚI TÍN HiỆU SÓNG MANG TẦN SỐ CAO(TẦN SỐ TRANSLATION) ĐỂ TRUYỀN ĐI. GiẢI ĐiỀU CHẾ: GiẢI MÃ TÍN HiỆU CHỨA THÔNG TIN TẦN SỐ THẤP TỪ TÍN HiỆU SÓNG MANG TẦN SỐ CAO KHI NHẬN. TẠI SAO ĐiỀU CHẾ? • TRÊN THỰC TẾ KHÔNG THỂ TRUYỀN SÓNG ĐiỆN TƯ TẦN SỐ THẤP( EMW) TRONG KHÔNG GIAN. CHỒNG TÍN HiỆU CHỨA THÔNG TIN TẦN SỐ THẤP (MESSAGE BEARER) VỚI TÍN HiỆU TẦN SỐ CAO (CARRIER) – CHỨA THÔNG TIN 9 11/27/12
 10. ĐiỀU CHẾ / GiẢI ĐiỀU CHẾ TẠI SAO SÓNG MANG TẦN SỐ CAO? • TRUYỀN ĐỒNG THỜI MÀ KHÔNG GIAO THOA (ĐA HỢP TÍN HiỆU KHÁC NHAU) • XÂY DỰNG CÁC ANTEN NHỎ (i.e. 1/4 BƯỚC SÓNG) (Ở TẦN SỐ AUDIO, KÍCH THƯỚC ANTEN LÊN ĐẾN HÀNG DẶM) ĐiỀU CHẾ = THAY ĐỒI TÍNH CHẤT CỦA SÓNG MANG VỚI MỐI QUAN HỆ ĐỊNH TRƯỚC O THÔNG TIN . TÍN HiỆU ĐiỀU CHẾ= TÍN HiỆU CHỨA THÔNG ĐiỆP TẦN SỐ THẤP( TÍN HiỆU DẢI GỐC) SÓNG MANG CHƯA ĐiỀU CHẾ= SÓNG MANG TẦN SỐ CAO SÓNG ĐƯỢC ĐiỀU CHẾ= TÍN HiỆU KẾT QuẢ(TÍN HiỆU DSB, SSB) 10 11/27/12
 11. ĐiỀU CHẾ TÌN HiỆU ĐiỀU CHẾ SÓNG ĐƯỢC ĐiỀU CHẾ BỘ ĐiỀU CHẾ (CHỨA THÔNG TIN, (UP CONVERTER) TẦN SỐ THẤP) MÔI TRƯỜNG TRUYỀN (KÊNH TRUYỀN) DAO ĐỘNG TẠO SÓNG MANG (TẦN SỐ CAO) 11 11/27/12
 12. GiẢI ĐiỀU CHẾ TÌN HiỆU GiẢI ĐiỀU SÓNG ĐƯỢC ĐiỀU CHẾ BỘ GiẢI ĐiỀU CHẾ CHẾ (CHỨA THÔNG TIN, (DOWN CONVERTER) MÔI TRƯỜNG TRUYỀN TẦN SỐ THẤP) (KÊNH TRUYỀN) LOCAL OSCILLATHAY (TẦN SỐ CAO) 12 11/27/12
 13. LỌAI ĐiỀU CHẾ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ ANALOG RADIO • AM, FM, PM (ĐiỀU CHẾ TƯƠNG TỰ) TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL RADIO • ASK, PSK, FSK, QAM (ĐiỀU CHẾ SỐ) TRUYỀN TẢI SỐ • PWM, PPM, PAM, PCM/ADPCM/DPCM 13 11/27/12
 14. HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ: NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC PHÁT/ NHẬN Ở DẠNG TƯƠNG TỰ. • ANALOG TRUYỀN TẢI: tín hiệu mang thông tin là tương tự Không điều chế, tín hiệu dải gốc được truyền qua cáp đồng •ANALOG RADIO: tín hiệu điều chế và sóng mang đều là tương tự. Điều chế (i.e. AM, FM, PM), Tín hiệu SSB/DSB được truyền trong FREE SPACE/ khí quyển trái đất (lan truyền RF). 14 11/27/12
 15. HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ • DIGITAL TRUYỀN TẢI – HỆ THỐNG SỐ THẬT SỰ: Xung số (i.e. TTL, NRZ, PCM) được truyền trên cáp đồng/ cáp quang (không có sóng mang tương tự). Thông tin dạng tương tự/ số (cần chuyển đổi A/D VÀ D/A). • DIGITAL RADIO: Sóng mang tương tự được điều chế số(i.e. PAM, QAM ASK, PSK, FSK, PWM). Truyền qua cáp đồng, cáp quang hay FREE SPACE 15 11/27/12
 16. Sóng mang hình sin V 0 t V 1 θ T= f v (t ) = V sin( 2π ft + θ ) 16 11/27/12
 17. SÓNG MANG ĐiỀU CHẾ v(t ) = Carrier Signal V = Amplitude ω 1 f = Frequency = = T 2π θ = Angle = Phase CÓ THỂ LÀ : COSINE ĐiỀU CHẾ TÍN HiỆU FM PM ĐiỀU CHẾ AM TƯƠNG TỰ v(t ) = V sin(2π ft + θ ) TÍN HiỆU SÓNG MANG CHƯA ĐiỀU CHẾ TÍN HiỆU QAM ĐiỀU CHẾ ASK FSK PSK SỐ ĐiỀU CHẾ 17 11/27/12
 18. PHỔ ĐiỆN TỪ INTELLIGENCE INDẠNGATION ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI SANG NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐiỆN TỪ VÀ CÓ THỂ LAN TRUYỀN ĐI TRONG MỘT KHỎANG TẦN SỐ KHÔNG XÁC ĐỊNH: THẾ HAY DÒNG DỌC O Ống đồng • • SÓNG RADIO PHÁT TRONG FREE SPACE • SÓNG ÁNH SÁNG DỌC CÁP QUANG. 18 11/27/12
 19. TẦN SỐ TRUYỀN (FCC CẤP) FREQUENCY RANGE DESIGNATION EXAMPLE 30 Hz - 300 Hz ELF AC POWER (60 Hz) .300Hz - 3 kHz VF VOICE (SPEECH) 3 kHz - 30 kHz VLF MILITARY SYSTEMS 30 kHz - 300 kHz LF NAVIGATION 300 kHz - 3 MHz MF AM (535 kHz - 1605 kHz) 3 MHz - 30 MHz HF SHORT WAVES (CBs) 30 MHz - 300 MHz VHF FM (88 MHz - 108 MHz) VHF TV Chs 2 - 13 (54 MHz - 216 MHz) 300 MHz - 3 GHz UHF TV Chs 14 - 83, CELLULAR PHONES f > 1 GHz UHF MICROWAVE, SATELLITE COMMUNICATION 3 GHz - 30 GHz SHF MICROWAVE, SATELLITE COMMUNICATION 30 GHz - 300 GHz EHF SPECIALIZED RADIO COMMUNICATION APPLICATIONS 300 GHz - 300 THz INFRARED HEAT SINK GUIDANCE SYSTEMS 300 THz - 3 PHz VISIBLE LIGHT OPTICAL FIBER SYSTEMS 103 = Kilo, 10 6 = Mega, 109 = Giga 1012 = Tera, 1015 = Peta, 1018 = Exa 19 11/27/12
 20. [λ] BƯỚC SÓNG BƯỚC SÓNG: CHIỀU DÀI MỘT CHU KỲ CỦA SÓNG RADIO (EMV) CHIẾM TRONG KHÔNG GIAN. λ λ = Wavelength [m / cycle] v λ= [ m] v = Speed of light [3 x 108 m / s ] f f = frequency [cycle / s, Hz ] ↑ f , ↓λ 20 11/27/12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản