Hình học lớp 6_ Tiết 13

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
208
lượt xem
54
download

Hình học lớp 6_ Tiết 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán Hình học lớp 6_ Bài " Ôn tập chương I", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 13

  1. Tiết 13 : ÔN TẬP CHƯƠNG I Tuần 13 I-MỤC TIÊU: - Hệ thống hóa kiến thức về : Điểm , đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; các khái niệm ,tính chất - Kĩ năng: Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước chia khoảng, vẽ đoạn thẳng. - vận dụng kiến thức để giải một số bài tập. II-CHUẨN BỊ: * GV: Sgk, thước có chia khoảng, Bảng phụ: Bài tập Bài tập: 1/ Vẽ hình vào ô trống hình vẽ phù hợp cách viết thông thường Cách viết thông thường Hình vẽ 1/ Điểm A,B,C 2/ Đường thẳng a, đường thẳng xy 3/ Tia Ox 4/ Đoạn thẳng AB 5/ M là trung điểm của đoạn thẳng AB 2/ Điền vào chỗ trống (...) a/ Trong ba điểm thẳng hàng.............điểm nằm giữa hai điểm còn lại. b/ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua ............ c/ Mỗi điểm trên đường thẳng là .............của hai tia đối nhau. d/ Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì............ * HS: Sgk, thước có chia khoảng, bảng nhóm III-TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: * Hoạt động 1 Ôn Tập Chương GV: Ôn tập về các hình: Điểm , I đường thẳng, tia, đoạn thẳng, Trung điểm đoạn thẳng thông qua Cách viết Hình vẽ bài tập 1 / Bảng phụ thông thường GV: Gọi từng HS lên vẽ hình A B 1/ Điểm A,B x y 2/ Đường thẳng a, a đường thẳng xy O x 3/ Tia Ox B 4/ Đoạn thẳng AB A 5/ M là trung điểm của A M B đoạn thẳng AB * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 GV: Ôn tập về các khái niệm tính chất.Thông qua bài tập 2/ bảng phụ GV: Gọi từng HS lên làm HS làm a/ Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. b/ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt c/ Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. d/ Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 GV: Đoạn thẳng AB là gì ? HS: Trả lời GV: Gọi 5HS lên bảng vẽ hình HS lên bảng vẽ hình theo yêu cầu câu hỏi 2 Sgk B M A C GV: nhận xét, điều chỉnh hình vẽ. GV: Cho HS vẽ hình câu hỏi 5 HS vẽ hình Sgk A B C HS: Đo AB=....; AC = ...... Sau đó tính BC GV: Làm thế nào đo hai lần mà hoặc đo AB và BC rồi tính AC. biết được độ dài của ba đoạn thẳng AB,BC,AC ? GV: Hãy nêu cách đo? * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Trung điểm M của đoạn HS:Là điểm nằm giữa A , B và cách đều hai thẳng AB là gì ? điểm A,B GV: Cho đoạn thẳng AB = 7cm. HS nêu cách vẽ Nêu cách vẽ trung điểm M của + Vẽ đoạn thẳng AB = 7cm AB. + Trên tia AB vẽ điểm M sao cho AM = 3,5 cm GV: Gọi 1HS vẽ hình HS vẽ hình A M B GV: Cho HS sửa bài tập 6 Sgk Tr.127. GV: Gọi 1HS vẽ hình và làm câu a HS vẽ hình A B M a/ Điểm M nằm giữa A và B vì AM < AB GV: Muốn so sánh AM và MB ta HS: Tính MB cần làm gì? GV: Gọi HS tính MB HS làm b/ M nằm giữa A và B AM + MB = AB 3 + MB = 6 MB = 3 cm GV: Nhận xét chỉnh sửa Vậy AM = MB GV: M có là trung điễm của AB HS: M là trung điểm của AB không ? * DẶN DÒ: VỀ NHÀ - Về nhà học bài, xem lại các khái niệm các tính chất. - Xem lại cách vẽ hình, điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, các kí hiệu. - Xem lại cách vẽ hình theo yêu cầu đề bài. - Xem lại các dạng bài tập tính độ dài đoạn thẳng, xác định trung điểm của đoạn thẳng.
  3. - BTVN: 52;53;54;56; 59;65 SBT tr.103,104,105
Đồng bộ tài khoản