Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
7
download

Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

  1. Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản. Bộ TN&MT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản. Bộ TN&MT Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định 4.000.000 đồng (Tổng chi phí thăm Quyết định số 1. đánh giá trữ dò địa chất đến 200.000.000 đồng) 27/2005/QĐ-BTC... lượng khoáng
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định sản Phí thẩm định 2% (Tổng chi phí thăm dò địa chất đánh giá trữ Quyết định số 2. trên 200.000.000 đồng đến lượng khoáng 27/2005/QĐ-BTC... 500.000.000 đồng) sản Phí thẩm định 1% (Tổng chi phí thăm dò địa chất đánh giá trữ Quyết định số 3. trên 500.000.000 đồng đến lượng khoáng 27/2005/QĐ-BTC... 1.000.000.000 đồng) sản Phí thẩm định 10.000.000 đồng + (0,5% x phần đánh giá trữ vượt trên 1 tỷ đồng của tổng chi phí Quyết định số 4. lượng khoáng thăm dò địa chất trên 1 tỷ đến 10 tỷ 27/2005/QĐ-BTC... sản đồng) Phí thẩm định 55.000.000 đồng + (0,3% x phần đánh giá trữ vượt trên 10 tỷ đồng của tổng chi Quyết định số 5. lượng khoáng phí thăm dò địa chất trên 10 tỷ 27/2005/QĐ-BTC... sản đồng đến 20 tỷ đồng)
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 85.000.000 đồng + (0,2% x phần Phí thẩm định vượt trên 20 tỷ đồng của tổng chi Quyết định số 6. đánh giá trữ phí thăm dò địa chất trên 20 tỷ 27/2005/QĐ-BTC... lượng khoáng đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Trình báo cáo tại Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng 1. khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội Xem xét sơ bộ: (trong thời gian 10 ngày làm việc): Nếu không hợp lệ chuyển trả tổ chức, cá nhân sửa chữa; nếu phù hợp theo 2. yêu cầu, tiếp tục thụ lý hồ sơ, kiểm tra xem xét nếu phải sửa chữa thì chuyển trả tổ chức, cá nhân 3. Thẩm định, xem xét: nếu chưa đạt vẫn chuyển trả để sửa chữa;
  4. Tên bước Mô tả bước nếu phù hợp yêu cầu thì nhận xét, đánh giá và soạn thảo văn bản có liên quan và đăng ký lịch họp Hội đồng Họp Hội đồng xem xét, phê duyệt và trình Lãnh đạo Hội đồng 4. Đánh giá trữ lượng khoáng sản 5. Hoàn thiện in ấn và phát hành Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của 2. Công chứng nhà nước Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi 3. công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Số bộ hồ sơ:
  5. Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ Quyết định 14/2006/QĐ- 1. lượng khoáng sản BTNMT n... Quyết định 14/2006/QĐ- 2. Báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu số 1 BTNMT n... Nội dung báo cáo thăm dò khoáng sản (Trừ Quyết định 14/2006/QĐ- 3. than và nước khoáng). BTNMT n... Quyết định 14/2006/QĐ- 4. Nội dung báo cáo thăm dò than. BTNMT n... Quyết định 14/2006/QĐ- 5. Nội dung báo cáo thăm dò nước khoáng. BTNMT n... Quyết định 14/2006/QĐ- 6. Nội dung báo cáo công tác trắc địa . BTNMT n...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định 14/2006/QĐ- 7. Nội dung báo cáo tóm tắt thăm dò khoáng sản. BTNMT n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản