HỐI PHIẾU - GV Nguyễn Thị Khánh Chi

Chia sẻ: Doan Hoai Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
218
lượt xem
71
download

HỐI PHIẾU - GV Nguyễn Thị Khánh Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hối phiếu là phương tiện được sử dụng nhiều trong các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu Việc sử dụng HP trong TTQT ở Việt Nam thực hiện theo quy định LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 49/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỐI PHIẾU - GV Nguyễn Thị Khánh Chi

 1. Môn : Tai chinh quôc tế ̀ ́ ́ GV : Nguyên Thị Khanh Chi ̃ ́ HỐI PHIẾU NHÓM 1 NHÓM Nguyên Thuy Hà ̃ ́ ̀ ̀ Đoan Hoai Giang Bui Thị Quynh Thư ̀ ̀ Nguyên Viêt Hưng ̃ ̣ Trân Phương Anh ̀ ́ ̣ Lê Tuân Đat Nguyên Thị Hiên ̃ ̀ Nguyên Anh Tú . ̃
 2. Các phương tiện trong thanh toán quốc tế Các Các phương tiện phổ biến trong thanh toán quốc tế: •Thương phiếu - Trade bill •Hối phiếu - Bill of exchange •Lệnh phiếu - Promissory notes •Séc – Cheque •Thẻ - Card
 3. Các phương tiện trong thanh toán quốc tế Các Hối phiếu là phương tiện được sử dụng nhiều trong các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu Việc sử dụng HP trong TTQT ở Việt Nam thực hiện theo quy định LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 49/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 49/2005/QH11 2005 2005
 4. Khái niệm HP Khái Hối phiếu là tờ mênh lênh trả tiên vô điêu kiên do môt mênh ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ người ký phat cho người khac, yêu câu người nay khi nhin thây ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ phiêu hoăc đên môt ngay có thể xac đinh trong tương lai phai trả ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ môt số tiên nhât đinh cho người nao đo, hoăc theo lênh cua ̣ ̀ ̣́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ người nay trả cho người khac hoăc trả cho người câm phiêu . ̀ ́ ̣ ̀ ́
 5. Luật liên quan đến HP Lu •Luât HP cua Anh năm 1882 (bill of exchange ̣ ̉ act of 1882-BEA1882) •Luât thông nhât HP (uniform law of bill of ̣ ́ ́ exchange ULB-1930 ) •Luât thương mai thông nhât cua Mỹ năm ̣ ̣ ́ ́ ̉ 1962 (uniform commercial codes 1962-UCC) •Công ước LHQ về HP và lênh phiêu năm ̣ ́ 1980 (international bill of exchange an international promissory note)
 6. Các đối tượng liên quan Các Người trả tiền HP (drawee) người có nghĩa vụ thanh toán Người kí phát (drawer) người lập hối phiếu Người thụ hưởng HP (benificiary) người được trực tiếp hưởng số tiền ghi trên HP
 7. Đặc điểm của hôi phiêu ́ ́ Tính trừu tượng Hối phiếu Tính bắt buộc trả tiền Tính lưu thông
 8. Đặc điểm của hôi phiêu ́ ́ Tính lưu thông của hối phiếu Tính trừu tượng (Hối phiếu có thể của hối phiếu .Tính bắt buộc được chuyển của hối phiếu nhượng một hay ( Trên hối phiếu nhiều lần trong không nêu rõ (Người trả tiên ̀ thời hạn của nó) nguyên nhân phát băt buôc phai trả ́ ̣ ̉ sinh việc lập hối tiên mà không ̀ phiếu) được từ chôi) ́
 9. Quyên lợi và nghia vụ cac bên liên ̀ ̃ ́ Quyên ́ ́ ́ quan đên hôi phiêu • Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan Người Người kí phát thanh toán Người Hối phiếu c ầm phiếu Người hưởng Người l ợi chuyển nhượng
 10. Quyền và nghia vụ các bên liên quan ̃ Quy Người ký phat hôi phiêu : ́ ́ ́ Ng  Trách nhiệm: -Ký phát hôi phiêu theo đúng luật . ́ ́ -Ký tên vào góc phải, phía dưới, mặt trước hôi phiêu . ́ ́ -Trường hợp hôi phiêu sau chuyển nhượng bị từ chối trả ́ ́ tiền thì phải hoàn trả lại tiền cho người hưởng lợi của hối phiếu . Quyền: -Hưởng lợi số tiền trên hôi phiêu . ́ ́ -Chuyển nhượng hưởng lợi cho người khác .
 11. Quyền và nghia vụ các bên liên quan ̃ Quy Người thanh toan : ́ Ng  Trách nhiệm : -Trả tiền hôi phiêu theo quy định ́ ́ - Ký chấp nhận hôi phiêu khi nhìn thấy hôi phiêu (có kỳ hạn) ́ ́ ́ ́ Quyền : -Từ chối trả tiền khi hôi phiêu chưa ký chấp nhận . ́ ́
 12. Quyền và nghia vụ các bên liên quan ̃ Quy  Người hưởng lợi hôi phiêu : ́ ́ Ng Có quyền nhận tiền hôi phiêu ́ ́ Người chuyển nhượng hôi ́ ́ phiêu : Đem quyền hưởng lợi HP chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu
 13. Quyền và nghia vụ các bên liên quan ̃ Quy  Người câm phiêu : ̀ ́ Hôi phiêu vô danh và hôi phiêu được ́ ́ ́ ́ chuyển nhượng bằng hình thức ký hậu để trống: người cầm phiếu là người hưởng lợi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản