HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ARCGIS 9.x

Chia sẻ: Nguyenlien Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
595
lượt xem
147
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ARCGIS 9.x

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu phần cứng tối thiểu: Vi xử lý Pentium® 800 MHz Hệ điều hành · Microsoft Windows Server 2003 · Microsoft Windows 2000 · Microsoft Windows NT - Intel 4.0 Service Pack 6 · Microsoft XP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ARCGIS 9.x

  1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ARCGIS 9.x - Yêu câu phân cưng tối thiểu: ̀ ̀ Vi xư lý Pentium® 800 MHz • Microsoft Windows Server 2003 • Microsoft Windows 2000 Hệ điêu hanh ̀ ̀ • Microsoft Windows NT - Intel 4.0 Service Pack 6 • Microsoft XP Internet Explorer IE 6.0 trơ lên RAM ́ ̉ Tôi thiêu 256 MB - .NET hỗ trơ cho ArcDesktop: Có thể cai đăt .NET framework 1.1 sau khi cai Arc ̀ ̣ ̀ Desktop - Yêu câu dung lương ổ đia cưng: ̀ ̃ Ổ cai đăt ̀ ̣ 693 MB NTFS / 754 MB FAT Ổ hệ thông ́ Trên 50 MB Thông thương là C: nơi chưa thư muc winnt\system32 ̣ 1
  2. Bước 1: Cài đặt ArcGIS Desktop trên máy trạm. • Cách cài đặt 1. Đưa đia CD #1 và chuẩn bị cài đặt ̃ 2. Hộp thoại sau sẽ tự động hiện ra để bắt đầu quá trình cài đặt: 3. Sau khi chọn mục Install ArcGIS Desktop hoặc nháy đúp chuột trái vào file setup.exe, xuất hiện giao diện ArcGIS Setup 2
  3. 4. Bấm Next, xuất hiện giao diện ArcGIS Destop Setup 5. Chọn I accept the license agreement, bấm Next. 6. Chọn Setup the License Manager later, bấm Next 7. Giao diện ArcGIS Setup hiển thị 3 phiên bản của ArcGIS để ngươi sư dụng chọn lựa tùy thuộc vào nhu cầu sư dụng. - ArcView: Gồm ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox để biên tập bản đồ. Yêu cầu ArcView keycode. 3
  4. - ArcEditor: Gồm ArcView. Yêu cầu ArcView keycode. - ArcInfo: Gồm ArcEditor. Yêu cầu ArcInfo keycode - Để sư dụng phiên bản đầy đủ nhất ngươi sư dụng chọn ArcInfo và bấm Next 8. Ngươi sư dụng chọn 1 trong 3 kiểu cài đặt: - Typical: Tùy chọn này không bao gồm extensions - Complete: Cài đặt đầy đủ các ưng dụng gồm cả extensions - Custom: Cho ngươi sư dụng chọn các ưng dụng để cài đặt - Bấm Next. 4
  5. 9. Giao diện ArcGIS Setup hiển thị đương dẫn của phần mềm cài đặt lên ổ cưng: Thương là C:\Program Files\ArcGIS\ 10. Bấm Next hệ thống sẽ tự động thực hiện cài đặt 11. Sau khi cài đặt xong giao diện ArcGIS Setup hiển thị 3 lựa chọn để cài đặt các thành phần sau: - ArcGIS Tutorial Data - ArcGIS Desktop Developer Kit - Crystal Reports Version 9.0 for ESRI 5
  6. - Tùy yêu cầu công việc ngươi sư dụng chọn cài đặt 1 hoặc 3 thành phần trên. Tuy nhiên cần có đĩa CD cài đặt cho các thành phần này. 12. Khơi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt. Bước 2: Cài đặt LICENSE_SERVER 1. Cài đặt trên các máy chủ. 2. Copy file license.dat trên đĩa CD vào ổ cưng. - Dùng notepad mơ file license.dat. - Sưa dòng SERVER WORKSTATION ANY 27000 thành SERVER tên máy ANY 27000 (có thể xem tên máy ơ tab Network Identification trong My Computer). 3. Chạy file LMSetup.exe trong thư mục License, xuất hiện giao diện ArcGIS 9 License Manager Setup. - Chọn chưc năng Received the license file by email and have saved it to disk. - Bấm Browse…, xuất hiện giao diện Select a File - Chỉ đến đương dẫn và chọn file license.dat đã đươc sưa ơ trên, bấm Open. - Bấm Next -> Bấm Next. - Bấm Install tại giao diện ArcGIS 9 License Manager Setup để cài đặt license 4. Chọn Restart late. 5. Copy file license.dat đã đươc sưa ơ trên và file ARCGIS.EXE từ thư mục Crack trong thư mục cài đặt hoặc trên ổ CD vào thư mục C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x. 6. Khơi động lại máy 6
  7. 7. Chọn Start -> Programs -> ArcGIS -> License Manager (9.x) -> License Manager Tools, xuất hiện giao diện LMTOOLS…. - Trong tab Service/License File: Chọn Configuration using Services. - Chọn tab Configure Services, giao diện hiển thị o Mục Path to the Imgrd.exe file: Bấm Browse xuất hiện giao diện Open, chỉ đương dẫn tới file Imgrd.exe, chọn file và bấm Open. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd.exe o Mục Path to the license file: Bấm Browse xuất hiện giao diện Open, chỉ đương dẫn tới file license (có thể là file license.dat hoặc license.lic), chọn file và bấm Open. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\license.dat 7
  8. o Mục Path to the debug log file: Bấm Browse xuất hiện giao diện Open, chỉ đương dẫn tới file log (file ghi quá trình làm việc), chọn file và bấm Open. C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd9.log. - Bấm Save Service - Chọn Tab Start/Stop/Reread, giao diện hiển thị - Bấm Stop Server. - Bấm Start Server. - Vào menu File -> Exit thoát khỏi chương trình. 8. Chọn Start -> Programs -> ArcGIS -> Desktop Administrator, xuất hiện giao diện ArcGIS Desktop Administrator. 8
  9. - Chọn thư mục License Manager. - Bấm Change để thay đổi tên máy sư dụng file license, xuất hiện giao diện Change License Manager. o Bấm Browse để điền tên máy đươc cài LICENSE_SERVER như trên. o Bấm OK để đồng ý và đóng giao diện Change License Manager. - Bấm OK tại giao diện ArcGIS Desktop Administrator. Sau khi hoàn tất các bước này, có thể chạy tất cả các chương trình như ArcMap, ArcCatalog vv… 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản