Hướng dẫn chơ games Rubik

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
1.212
lượt xem
467
download

Hướng dẫn chơ games Rubik

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Rubik là một khối lập phương gồm 6 gồm 6 màu khác nhau là đỏ, cam, vàng, trắng, xanh lá và xanh dương. Thông thường thì mặt đỏ sẽ đối diện với mặt cam, mặt vàng đối diện với mặt trắng và mặt xanh lá đối diện với mặt xanh dương. Nhiệm vụ của bạn là phải giải chúng để chúng có thể trở lại 6 màu khác nhau ở mỗi mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chơ games Rubik

 1. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Hướng dẫn chơi rubik một cách đơn giản I/ Giới thiệu về rubik: -Rubik là một khối lập phương gồm 6 gồm 6 màu khác nhau là đỏ, cam, vàng, trắng, xanh lá và xanh dương. Thông thường thì mặt đỏ sẽ đối diện với mặt cam, mặt vàng đối diện với mặt trắng và mặt xanh lá đối diện với mặt xanh dương. Nhiệm vụ của bạn là phải giải chúng để chúng có thể trở lại 6 màu khác nhau ở mỗi mặt. -Rubik có 6 cục không di chuyển được, chúng sẽ nằm ở một vị trí cố định, đó là những cục trung tâm (hay còn gọi là cục giữa), chúng sẽ giúp bạn định vị được mặt nào bạn sẽ làm. -Rubik có 20 cục di chuyển được, bao gồm 8 cục có 3 mặt (cục góc) và 12 cục có 2 mặt (cục cạnh). Cục giữa sẽ không đổi được vị trí của cục góc và ngược lại. II/ Hướng dẫn chơi rubik: Trước khi đi vào hướng dẫn cách chơi, tôi sẽ quy định một số điều như sau: + Mặt đằng trước (như hình là mặt xanh lá) sẽ là mặt chính (kí hiệu C). + Mặt đằng sau (như hình là mặt xanh dương) sẽ là mặt sau (kí hiệu S). + Mặt bên trái (như hình là mặt đỏ) sẽ là mặt trái (kí hiệu T). + Mặt bên phải (như hình là mặt cam) sẽ là mặt phải (kí hiệu P). + Mặt ở trên (như hình là mặt vàng) sẽ là mặt nắp (kí hiệu N). + Mặt ở dưới (như hình là mặt trắng) sẽ là mặt đáy (kí hiệu D). + Khi quay một mặt theo chiều kim đồng hồ của mặt đang làm, tôi sẽ sử dụng chữ (ví dụ TDS nghĩa là quay theo thứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều kim đồng hồ). + Khi quay một mặt theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của mặt đang làm, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau một dấu ‘ ( ví dụ T’D’S’ nghĩa là quay theo thứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều ngược chiều kim đồng hồ) Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp giải. + Khi quay 2 lần, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau là số 2 (ví dụ T2D2S2 nghĩa là quay theo thứ tự trái, đáy, sau 2 lần), khi quay 2 lần không nhất thiết phải quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. + Các cục nằm ở dưới cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa) là tầng 1, các cục nằm ở giữa (bao gồm 4 cục cạnh, 4 cục giữa) là tầng 2 và các cục nằm trên cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa) là tầng 3. + Trong hình của cục rubik, hình vị trí nào có màu sẽ là vị trí các bạn cần quan tâm đến, còn vị trí nào có màu xám các bạn sẽ không cần quan tâm đến màu của nó. -1-
 2. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ + Lưu ý đặc biệt: từ lúc làm giai đoạn 1 đến khi hoàn thành, các bạn không được đổi vị trí của các mặt khác để làm mặt nắp, các mặt xung quanh như C, T, P, S thì có thể thay đổi vị trí cho nhau nhưng mặt N và D không được thay đổi. Ví dụ ở đây tôi sẽ luôn để mặt trắng làm mặt D và vàng làm mặt N. GIAI ĐOẠN 1: Thông thường thì mọi người sẽ sử dụng mặt trắng làm mặt chính để giải, nhưng chúng ta sẽ quay mặt trắng xuống để mặt vàng quay lên trên (một lát sau chút ta sẽ quay ngược lại). Ở giai đoạn này, nhiệm vụ của bạn là làm cho tất cả cục cạnh có màu trắng bao quanh cục giữa có màu vàng, như sau: -2-
 3. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Ở giai đoạn 1, các bạn sẽ có các trường hợp sau (cách giải tôi ghi ở dưới mỗi trường hợp): Cách giải: C’ Cách giải: C -3-
 4. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Cách giải: C2 Cách giải: C’P(C) hoặc CT’(C’) (khi đã có một cục cạnh có màu ở sát ngay mặt chính thì làm thêm một bước ở trong ngoặc, ví dụ: Cách giải: C’PC hoặc CT’C’ -4-
 5. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Cách giải: C’ hoặc C rồi bạn làm như 2 trường hợp đầu tiên. GIAI ĐOẠN 2: Ở giai đoạn này, bạn sẽ quay ngược các cục cạnh có màu trắng xung quanh cục giữa màu vàng sao cho các cục cạnh màu trắng có màu ở mặt còn lại trùng với màu ở các cục giữa ở các mặt trái, phải, chính và sau, như sau: Ở giai đoạn này, bạn chỉ có một công thức chung là C2, bạn sẽ quay 1 cục cạnh có màu trắng xung quanh cục giữa màu vàng đã làm ở giai đoạn 1 sao cho màu còn lại ở cục cạnh có màu trắng trùng với cục giữa ở mặt chính. Ví dụ: -5-
 6. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Sau đó bạn thực hiện công thức C2, bạn cũng quay các mặt còn lại sao cho như tôi mô tả ở trên và thực hiện lại công thức C2, như vậy các bạn đã làm xong giai đoạn 2. Lưu ý: một số bạn sẽ không làm giai đoạn 1 mà chuyển hẳn sang giai đoạn 2 làm, đó là một số bạn đã quen làm rồi, nhưng nếu các bạn mới bắt đầu làm, tôi khuyên các bạn nên làm giai đoạn 1 rồi mới chuyển sang giai đoạn 2, khi nào các bạn đã quen rồi mới bỏ giai đoạn đầu, vì nếu các bạn mới bắt đầu chơi mà làm thẳng giai đoạn 2 sẽ rất khó khăn. GIAI ĐOẠN 3: Ở giai đoạn này, bạn sẽ làm hết tầng 1 của cục rubik sao cho đường viền ngoài của cục rubik trùng nhau ở mỗi mặt, như sau: Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn ở giai đoạn 3 là tìm 1 cục góc có màu trắng nằm ở trên tầng 3, nếu không có cục góc có màu trắng nào ở trên tầng 3 thì bạn thực hiện công thức sau: PN’P’ hoặc PNP’ (công thức nào cũng được, sau khi bạn quen làm giai đoạn 3 bạn sẽ biết sử dụng thêm 1 số công thức -6-
 7. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ nữa sao cho phù hợp) vì lục này tất cả các cục góc có màu trắng đã nằm ở góc tầng 1. Sau đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra: + Trường hợp màu trắng nằm trên đường viền ngoài của tầng 3, bạn sẽ xoay mặt nắp sao cho màu còn lại ở cục góc đó trùng với màu của cục giữa ở các mặt T, P, C, S. Có 2 trường hợp nhỏ như sau (cách giải ghi ở dưới mỗi trường hợp): Cách giải: PNP’ Cách giải: C’N’C hoặc cách giải thông dụng hơn đó là đổi mặt phải (mặt xanh) thành mặt chính (trong trường hợp này), sau đó sử dụng công thức: T’N’T + Trường hợp màu trắng nằm trên mặt nắp, như sau: -7-
 8. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Cách giải: PN2P’N’ (Sau đó làm giống trường nhỏ 1: PNP’) Các bạn thực hiện tiếp các kiểu này đối với các mặt khác, như vậy các bạn đã làm xong tầng 1 rồi. GIAI ĐOẠN 4: Ở giai đoạn này, bạn sẽ làm đúng hết màu của đường viền tầng 2, như sau: Ở giai đoạn này khá dễ dàng, vì nếu các bạn làm quen rồi sẽ làm rất nhanh ở phần này (làm nhanh hơn nhau là ở giai đoạn 3 và 4). Chúng ta có 3 trường hợp xảy ra ở giai đoạn này, như sau: -8-
 9. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Cách giải: N’C’N’CNPNP’ Cách giải: NPN’P’N’C’NC Cách giải: Các bạn làm như trường hợp 1 hoặc 2, sau khi quay xong các bạn sẽ quay thêm N2 rồi lặp lại trường hợp 1 hoặc 2 tương ứng. -9-
 10. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ GIAI ĐOẠN 5: Ở giai đoạn này, các bạn sẽ phải làm xuất hiện chữ thập (dấu +) giống giai đoạn 2 nhưng là ở tầng 3 thay vì tầng 1 nhưng chúng ta chưa quan tâm đến nó có đúng màu với các mặt xung quanh hay không (chúng ta sẽ làm sau). Như sau: Ở giai đoạn này chúng ta có 3 trường hợp: Cách giải: P’N’C’NCP - 10 -
 11. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Cách giải: Sử dụng công thức ở trường hợp 1, sau đó nó lại trở lại trường hợp 1, làm lại công thức ở trường hợp 1 thêm 1 lần nữa. (giả sử đặt công thức ở trường hợp 1 là A thì chúng ta sẽ làm A2) Cách giải: Sử dụng công thức ở trường hợp 1, sau đó nó trở lại trường hợp 2, làm tiếp theo cách ở trường hợp 2. GIAI ĐOẠN 6: Ở giai đoạn này, các bạn làm đúng màu của chữ thập (dấu +) ở tầng 3. Như sau: - 11 -
 12. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Ở giai đoạn này các bạn xoay rubik sao cho có ít nhất là 2 cục cạnh đúng màu với xung quanh, sau đó chúng ta có 2 trường hợp, tôi sẽ sử dụng hình ảnh của hình chữ thập (dấu +) trên mặt nắp thay đổi: Ở trường hợp này các bạn thấy rằng màu của cục cạnh ở mặt T và C đã đúng, chỉ còn mặt S và P sai. Cách giải: P’N2PNP’NPN - 12 -
 13. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Ở trường hợp này, các bạn sẽ qua bước trung gian là làm công thức như trường hợp 1, sau đó nó sẽ trở lại trường hợp 1, thực hiện lại trường hợp 1. GIAI ĐOẠN 7: Ở giai đoạn này, các bạn sẽ làm đúng vị trí (đúng hoặc không đúng màu) của các cục góc ở tầng 3, ở giai đoạn này có rất nhiều trường hợp, do đó tôi chỉ vẽ một ít hình minh họa, tôi tin rằng các bạn bây giờ đã đủ sức hiểu cách làm. Công thức chung ở giai đoạn này sẽ là: PNP’N’T’NPN’TP’. Các bạn hãy tìm trên tầng 3 của cục rubik xem có cục nào đúng vị trí (hoặc đúng màu) hay không, ở giai đoạn này, chỉ có 1, 4 hoặc không có cục đúng vị trí, nếu có 2 hoặc 3 vị trí đúng thì cục rubik của bạn đã bị xếp sai. Nếu có 4 cục đúng vị trí các bạn sẽ qua giai đoạn 8, còn có 1 cục đúng vị trí thì bạn hãy để nó làm cục góc bên tay phải ở tầng 3 so với góc nhìn của bạn là ở mặt C. Ví dụ: hoặc Ở trường hợp này, tôi gọi là đúng vị trí. - 13 -
 14. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Ở trường hợp này, tôi gọi là đúng màu. Dù ở trường hợp nào, các bạn cũng để cục đúng vị trí hoặc đúng màu như hình rồi làm công thức ở trên, làm đến khi nào thấy 4 cục góc ở tầng 3 đều đúng vị trí hoặc đúng màu (có thể 1 cục đúng màu, 3 cục còn lại đúng vị trí, hoặc 4 cục đều đúng vị trí, không nhất thiết cả 4 đều đúng màu hoặc đúng vị trí) thì dừng lại và bắt đầu qua giai đoạn 8. GIAI ĐOẠN 8: Các bạn đã đến giai đoạn cuối của việc giải cục rubik, ở giai đoạn này, các bạn bắt đầu làm đúng màu các cục góc đúng vị trí của tầng 3. Ở giai đoạn này chúng ta cũng có nhiều trường hợp, tôi chỉ vẽ một ít hình minh họa. Công thức chung ở giai đoạn này là: PN2P’N’PN’P’T’N2TNT’NT. Khi thực hiện công thức đó, các cục góc của rubik sẽ biến đổi như sau: Như các bạn thấy, màu của cục góc sẽ biến đổi như hình, các bạn áp dụng để giải quyết các cục còn lại. Tôi sẽ ví dụ 1 số trường hợp như sau: - 14 -
 15. sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới Cờ Ở trường hợp này, các bạn thấy khi sử dụng công thức trên 1 lần không giải quyết được vấn đề, nhưng thay vì làm 1 lần, các bạn sẽ làm 2 lần, như vậy cục rubik của các bạn sẽ được giải quyết xong. Ở trường hợp này, các bạn cần giải quyết cục góc ở vị trí S-P-N trước tiên bằng công thức trên, sau đó nó sẽ biến đổi lại thành trường hợp 1, sau đó giai quyết như trường hợp 1. Tôi tin rằng các bạn có thể nhớ rõ được các trường hợp xảy ra ở trong giai đoạn này và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. * CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG * - 15 -
Đồng bộ tài khoản