intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần 3-Domain Controller-Join Domain

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

383
lượt xem
203
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 3-domain controller-join domain', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần 3-Domain Controller-Join Domain

  1. Domain Controller – Join to Domain Mô tả: Trong bài lab này chúng ta cần ít nhất là 2 máy: 1 máy làm Domain Controller và 1 máy làm Workstation. Mô hình của bài lab như hình vẽ Chuẩn bị: - Máy Windows Server làm Domain Controller - Máy Windows XP làm Workstation - Cả 2 máy disable card CROSS - Bảo đảm đường truyền đã thông 1. Cài đặt máy Domain Controller B1: Khởi động máy chọn Windows Server 2003 → Logon Administrator B2: Nhấn nút phải chuột trên My Network Places B3: Đặt tên cho Domain Controller → Nhấn nút phải → Properties → Nhấn nút phải chuột trên card chuột trên My Computer → Properties → chọn tab LAN → Properties → Internet Protocol → Computer Name → Change… → Sửa Computer Properties → chỉnh giá trị Preferred DNS server name thành Server → OK → Máy sẽ yêu cầu Reset → cho giống với giá trị IP address → OK Chọn Yes để khởi động lại máy B4: Sau khi khởi động lại máy → Logon Administrator 16
  2. B5: Start → Run → gõ dcpromo → OK → Tại cửa sổ Wellcome chọn Next → Tại cửa sổ Operating System Compatibility chọn Next → Tại cửa sổ Domain Controller Type đánh dấu vào ô Domain controller for a new domain → Next → Tại cửa sổ Create New Domain đánh dấu vào ô Domain in a new forest → Next → Tại cửa sổ New Domain Name gõ tên là: nhatnghe.com → Next → Tại cửa sổ NetBIOS Domain Name chọn Next → → Tại cửa sổ Permissions đánh dấu vào ô Permissions Tại cửa sổ Database and Log Folders chọn Next → Tại compatible only with Windows 2000 or Windows cửa sổ Shared System Volume chọn Next → Tại cửa sổ Server 2003 operating systems → Next → Tại cửa sổ DNS Registration Diagnostics đánh dấu vào ô Install Directory Services Restore Mode Administrator and configure the DNS server on this computer, and Password chọn Next → Tại cửa sổ Summary chọn set this computer to use this DNS server as its Next → quá trình nâng cấp Domain Controller bắt đầu preferred DNS server → Next diễn ra 17
  3. → khi hệ thống yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 → Khi chỉ xong đường dẩn chọn OK để quá trình → OK → Browse…→ chỉ đường dẩn tới thư mục I386 cài đặt tiếp tục → khi quá trình cài đặt hoàn tất chọn trong đĩa CD Windows Server 2003 - vd: E:\W2K3\I386 Finish → Hệ thống sẽ yêu cầu restart máy → chọn Restart Now B6: Sau khi restart lại máy → Tại cửa sổ Log on chọn B7: Start → Programs → Administrative Tools → Options → tại đây ta thấy có thêm ô Log on to → Log Active Directory Users and Computers → Click “+” on Administrator của mục Users ra → Nhấn nút phải chuột trên Users → New → User → Trong cửa sổ New Object – User → Trong ô → Trong ô Password và ô Confirm password điền First name và ô Fullname điền U1 → Trong ô User P@ssword → bỏ dấu chọn tại User must change logon name và ô User logon name (pre-Windows password at next logon → Next → Finish → đóng tất 2000) điền U1 → Next cả các cửa sổ 2. Join 1 máy vào Domain B1: Khởi động máy chọn Windows XP → Nhấn Ctrl + Alt + Delete 2 lần → Logon Administrator B2: Nhấn nút phải chuột trên Start → Properties → chọn chế độ Classic Start menu 18
  4. B3: Nhấn nút phải chuột trên My Network Places B4: Gia nhập máy workstation vào domain → Properties → Nhấn nút phải chuột trên card nhatnghe.com →Nhấn nút phải chuột trên My LAN → Properties → Internet Protocol → Computer → Properties → chọn tab Computer Properties → chỉnh giá trị Preferred DNS server Name → Change… → Trong ô Member of đánh cho giống với giá trị IP address của máy Domain dấu vào ô Domain → nhập vào ô Domain: Controller → OK → Close → Đóng tất cả các cửa nhatnghe.com→ OK sổ đang có → Trong hộp thoai Computer Name Changes nhập → Khi xuất hiện màn hình Wellcome chọn OK → U1 vào ô User name → nhập P@ssword vào ô OK → Máy sẽ yêu cầu Restart → Chọn Yes để Password khởi động lại máy 19
  5. B5: Sau khi restart lại máy → Tại màn hình Log on B6: Nhấn nút phải chuột trên My Computer → chọn Options…→ chú ý tại đây có thêm ô Log on Properties → chọn tab Computer Name → Chú ý: to → gõ U1 vào ô User name, P@ssword vào ô ta thấy Full Computer Name của máy lúc này là Password → Chú ý trong ô Log on to chọn PC21.Nhatnghe.com → Domain là: NHATNGHE → OK Nhatnghe.com B6: Đóng các cửa sổ đang có → Nhấn nút phải chuột trên My Computer → Manage → Local Users and Groups → Groups → Nhấn nút phải chuột trên group Administrators → Properties Chú ý: Group Domain Admins đã được add vào group Local Admins 20
  6. 3. Cài phần mềm Adminpak B1: Tại máy Workstation → Logoff U1 → Logon Administrator B2: Nhấn nút phải chuột trên My Computer → Explore → Vào STORE(E:) → W2K3 → I386 → tìm file adminpak.msi → Nhấn nút phải chuột trên adminpak.msi chọn Install → Tại màn hình Wellcome chọn Next → Finish Lưu ý: File adminpak.msi nằm trong Dĩa CD Windows Server 2003 B3: Logoff Administrator → Logon U1 (Lưu ý: Phải chọn Log on to: NHATNGHE) B4: Nhấn nút phải chuột trên Start → B5: Start → Programs → Administrative Tools → đưa Properties → Chọn Classic Start menu → chuột tới mục Active Directory Users and Computers → Customize.. → đánh dấu vào ô Display nhấn và giữ phím Shilf → Nhấn nút phải chuột chọn Run Administrator Tools → OK as… → Đánh dấu vào ô The following user → Trong ô User name gõ Administrator@nhatnghe.com → OK B6: Trong Active Directory Users and Computers → Vào mục Users → Tạo 1 user tên U2 B7: Qua máy Domain Controller → Vào Active Directory Users and Computers → Kiểm tra có user U2 21
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2