intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần 4-Domain User Group

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

300
lượt xem
213
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 4-domain user group', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần 4-Domain User Group

  1. DOMAIN USER & DOMAIN GROUP Chuẩn bị: - Khởi động máy chọn Windows Server 2003 đã nâng cấp lên DOMAIN CONTROLLER - Tạo OU (Organizational Unit) B1. Log on Administrator → Start → Programs → Trong cửa sổ New Object – Organizational Unit → Administrative Tools → Active Directory Users Trong ô Name: gõ NHATNGHE → OK and Computers → Click chuột phải vào domXX.com → New → Organizational Unit OU NhatNghe đã được tạo trong domain domXX.com 22
  2. 1. Tạo Group trong OU NHATNGHE B2. Nhập tên Group vào ô Group name: HocVien (Group B1: Click chuột phải vào OU NhatNghe → New scope option mặc định là “Global” và Group type option → Group mặc định là “Security”) → OK 2. Tạo các User trong OU B1. Click chuột phải vào OU NhatNghe → New → B2. Nhập tên user vào ô First name: u1 và ô User User logon name: u1→ Next 23
  3. B3: Nhập mật khẩu là “P@ssword” lần lượt vào 2 ô → Nhập mật khẩu là “P@ssword” lần lượt vào 2 ô Password và Confirm Password → Bỏ dấu check tại ô Password và Confirm Password → Bỏ dấu check tại ô User must change password at next logon → Next User must change password at next logon → Next → Finish B4: Lặp lại các bước 1 đến 4 để tạo các user account sau đây : * User u2: User name : u2 Password : P@ssword * User u3: User name : u3 Password : P@ssword 3. Đưa các User vào trong Group B1. Đưa user u1 vào group HocVien → Click chuột phải vào user u1 → Properties → 24
  4. Trong cửa sổ Properties của u1 chọn tab Member of → Checkname → OK Apply → OK → Add → Nhập vào ô Enter the object names to select: Hoc B2. Đưa các user u2, u3 vào group HocVien → Click → Nhập vào ô Enter the object names to select: chuột phải vào group HocVien → Properties → chọn “u2;u3” → Checkname → OK → OK tab Members → Add 25
  5. Các User u2 và u3 là thành viên của Group HocVien: Apply → OK. 4. Chỉnh policy để các user thuộc group HocVien được phép log on locally vào máy domain controller B1: Logon Administrator → Đóng tất cả các cửa sổ đang có: Start → Programs → Administrative Tools → Domain Controller Security Policy 26
  6. Security Settings → Local Policies → User Rights → chọn Add User or Group… → Browse → Assigment → Rc trên Allow log on locally → Properties → OK → Advanced… → tìm và chọn group → Tại hộp thoại Select Users,… click OK → tại hộp Hocvien thoại Add User… click OK B2: Đóng các cửa sổ đang có → Start → Run → gõ cmd → trong cửa sổ command line gõ gpupdate /force B3: Log on lần lượt bằng các users: u1, u2, u3 27
  7. 5. Tạo OU, group và user bằng lệnh B1: Log on Administrator → Start → Run: gõ cmd B2: Tạo OU có tên là NhatNgheDN trong domain domXX.com (XX là số ký danh PC đang dùng) Trong cửa sổ command line gõ: dsadd ou “ou=NhatNgheDN,dc=domXX,dc=com” → Nhấn ENTER B3: Tạo group có tên “GiaoVien” trong OU NhatNgheDN thuộc domain domXX.com Trong cửa sổ command line gõ: dsadd group “cn=GiaoVien,ou= NhatNgheDN,dc=domXX,dc=com” → Nhấn ENTER. B4: Tạo User có tên là “gv1 ” trong OU NhatNgheDN thuộc domain domXX.com Trong cửa sổ command line gõ: dsadd user “cn=gv1,ou= NhatNgheDN,dc=domXX,dc=com” → Nhấn ENTER. 28
  8. B5: Đóng cửa sổ command line → Start → Programs → Administrative Tools → Active Directory Users and Computers → vào OU NhatngheDN → Click chuột phải trên gv1 → Enable Account → OK 29
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2