intTypePromotion=1

Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
140
lượt xem
2
download

Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt lý thuyết công thức tính nhiệt lượng và hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức về công thức tính nhiệt lượng đã được học. Thêm vào đó, tài liệu còn gợi ý đáp án trả lời câu hỏi trong SGK Lý 8 từ C1 đến C10. Mời các em cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8

Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8: Công thức tính nhiệt lượngdưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10,C11,C12 trang 80,81,82 SGK Lý 8".

Hướng dẫn giải bài tập trang 84,85,86 SKG Vật Lý 8: Công thức tính nhiệt lượng
Bài C1 trang 84 SGK Lý 8
Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi ? Tại sao phải làm như thế ? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun
Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:
Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau; khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

Bài C2 trang 84 SGK Lý 8
Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:
Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn

Bài C3 trang 84 SGK Lý 8
Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:
Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.

Bài C4 trang 84 SGK Lý 8
Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?
Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50 g nước, được lần lượt đun nóng bằng đền cồn trong 5 phút, 10 phút (H.24.2). Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:
Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.

Bài C5 trang 85 SGK Lý 8
Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:
Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn

Bài C6 trang 85 SGK Lý 8
Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:
Khối lượng không đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau, chất làm vật khác nhau.

Bài C7 trang 85 SGK Lý 8
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

Bài C8 trang 86 SGK Lý 8
Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào ? 
Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:
Tra bảng để biết nhiệt dung riêng; cân vật để biết khối lượng, đo nhiệt độ để xác định độ tăng nhiệt độ.

Bài C9 trang 86 SGK Lý 8
Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C
Đáp án và hướng dẫn giải bài C9:
Tóm tắt:
m = 5kg
t1 = 20ºC
t2 = 50ºC
c = 380J/kg .K
Q = ?
⇒ Δt = 50ºC – 20ºC = 30ºC
Giải
Nhiệt lượng cần truyền để 5KG đồng tăng nhiệt độ từ 20ºC lên 50ºC là:
Q = mc .Δt = 5.380.30 = 57000 (J)

Bài C10 trang 86 SGK Lý 8
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C10:
Tóm tắt:
m1 = 0,5 kg
m2 = 2kg
c1 = 880J/kg. độ
c2 = 42000 J/kg. độ
Δt = 100 – 25 = 75ºC
Q = ?
Giải
Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nhôm nóng lên 75ºC là:
Q1 = m1.c1.Δt = 0,5 .880.75 = 33 000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền cho nước nóng lên 75ºC là:
Q2 = m2 .c2 .Δt = 2.42200.75 = 630 000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nước nóng lên 75ºC là:
Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633.000 (J)

663 000 J = 663 kJ

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3,C4,C5,C6 C7,C8,C9,C10 trang 84,85,86 SGK Lý 8: Công thức tính nhiệt lượng” về máy tham khảo chi tiết hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài C1,C2,C3 trang 89 SGK Lý 8".


ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2