intTypePromotion=1
ANTS

Giải bài tập SGK Hóa 10

Xem 1-20 trên 155 kết quả Giải bài tập SGK Hóa 10
 • Tài liệu Giải bài tập Phản ứng oxi hoá - khử SGK Hóa 10 gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 82,83 sẽ giúp các em nắm được định nghĩa, quan hệ giữa hoá trị và số oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá trong nội dung của bài học Phản ứng oxi hoá khử. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf7p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 167 25   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10 với lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hơn sự biến đổi của nguyên tố hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 100 8   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 trang 118,119 SGK Hóa 10 luyện tập nhóm halogen gồm có những nội dung cốt lõi của bài học giúp các em học sinh dễ dàng trong việc ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf8p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 74 5   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Axit sunfuric – Muối sunfat SGK Hóa 10 có hướng dẫn giải bài tập trang 143 sẽ giúp các em nắm được cách giải bài tập và cũng như nắm được những kiến thức về Axit sunfuric – Muối sunfat. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 110 6   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 51 SGK Hóa 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm vững hơn về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 107 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 166,167 SGK Hóa 10 Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học bao gồm đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các em tự giải bài tập để nâng cao kỹ năng giải bài tập về tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học,...Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 121 3   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Clo SGK Hóa 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 101 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức về Clo như tính chất vật lí và tính chất hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 93 3   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Hóa trị và số oxi hóa SGK Hóa 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 74 sẽ giúp các em củng cố kiến thức về hoá trị và số oxi hoá. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 114 3   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết về khái quát halogen và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 96 SGK Hóa 10 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được đặc điểm của lớp electron ngoài cùng của nguyên tử của các nguyên tố halogen, cấu tạo phân tử của các nguyên tố halogen, tính chất hóa học, vật lí cơ bản của các nguyên tố halogen,... Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 93 2   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học SGK Hóa 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 47,48 với lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm vững kiến thức hơn sự biến đổi của nguyên tố hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 102 3   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Liên kết ion tinh thể ion SGK Hóa 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết về Liên kết ion tinh thể ion và hướng dẫn giải bài tập trang 59,60 nhằm giúp các em học sinh nắm vững những kiến thức về liên kết của ion. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 144 4   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Khái quát halogen SGK Hóa 10 gồm có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 96 sẽ giúp các em nắm được nội dung của bài học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf6p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 75 2   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học SGK Hóa 10 gồm có tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 35 giúp các em nắm được nguyên tắc sắp xếp, cấu tạo bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học,...

  pdf6p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 95 2   Download

 • Tài liệu tóm tắt lý thuyết về Liên kết ion tinh thể ion và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 59,60 SGK Hóa 10 gồm có đáp án chi tiết giúp các em học sinh nắm vững những kiến thức về liên kết của ion. Mời các em cùng tham khảo 

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 112 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 70,71 SGK Hóa 10 tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử có lời giải chi tiết giúp các em học nắm được những kiến thức trọng tâm về tinh thể nguyên tử, phân tử. Để nắm kĩ hơn mời các em cùng tham khảo tài tiệu.

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 53 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài tập oxi - ozon bài 1,2,3,4,5,6 trang 127,128 SGK Hóa 10 bao gồm những đáp án chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng nắm hết những kiến thức như: phản ứng hoá học, phương pháp điều chế, cấu hình nguyên tử, liên kết hoá trị,.... Mời các em cùng tham khảo.

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 85 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 143 SGK Hóa 10 Axit sunfuric – Muối sunfat có lời giải chi tiết sẽ giúp các em nắm được cách giải bài tập và cũng như nắm được những kiến thức về axit sunfuric – muối sunfat. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 170 1   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử SGK Hóa 10 có hướng dẫn giải bài tập trang 70,71 lời giải chi tiết sẽ giúp các em học nắm được những kiến thức trọng tâm về tinh thể nguyên tử, phân tử. Để nắm kĩ hơn mời các em cùng tham khảo tài tiệu.

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 36 1   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ SGK Hóa 10 có 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 86,87 sẽ giúp các em nắm được các dạng phản ứng của oxi, hoá khử, phân loại phản ứng hoá học vô cơ,... Mời các em cùng tham khảo!

  pdf10p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 43 1   Download

 • Tài liệu Giải bài tập Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học SGK Hóa 10 có hướng dẫn giải bài tập trang 51 sẽ giúp các em nắm vững hơn về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 28-12-2016 61 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ANTS

p_strKeyword=Giải bài tập SGK Hóa 10
p_strCode=giaibaitapsgkhoa10

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản