intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 7-Application Filter

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

325
lượt xem
135
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 7-application filter', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 7-Application Filter

 1. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  Application Filter I. Giới thiệu: Kiểm soát nội dung các luồng dữ liệu - can thiệp sâu bên trong lớp ứng dụng (layer 7 của OSI Model). Bài Lab gồm những nội dung chính sau: 1. HTTP Filtering 2. SMTP Filtering * Trong bài này, YahooMessenger là 1 ví dụ điển hình để minh họa Http Filter. II. Thực hiện A. Http Filtering: 1.Máy DC thử truy cập ứng dụng YahooMessenger để chat thử, trước khi tiến hành cấm bằng công cụ Application Filter với chức năng Signature: - Kiểm tra tất cả AccessRule, sao cho chỉ cho phép truy cập HTTP,HTTPS và DNS . - Tắt tính năng Proxy đối với Internal (Configuration-Network-Internal)  nếu để Yahoo Messenger theo mặc định, hoặc chỉnh Use proxies thì không thể sign in, nhưng nếu chỉnh sang Firewall with no Proxies thì vẫn sign in thành công. B1: Mở YahooMessenger  vào menu Messenger  Chọn Connection Preferences  chọn option Firewall with no Proxies Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 60
 2. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  Kiểm tra sign in thành công, vì YahooMesseger đã thông qua Http để trao đổi dữ liệu với YahooMessenger Server Sign out , để chuẩn bị thực hiện các bước cấm bằng http filter Thực hiện http filtering : B2: Chuột phải trên rule Access Internet (HTTP/HTTPS)  Chọn Configure HTTP Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 61
 3. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B3: Trong cửa sổ Configure HTTP ….  Vào tab Signature B4: Trong cửa sổ Signature  Điền thông tin như hình bên  OK Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 62
 4. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B5: Chọn Deny Yahoo Messenger  Apply  OK B6: Apply  OK, Apply để hoàn tất Mở Yahoo Messenger  Sign in lại thử  Kiểm tra không thể sigin. Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 63
 5. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  2 – Chức năng Method trong Http filter: * Trước khi lọc phương thức Post bằng ISA, kiểm tra vẫn được phép gửi mail thông qua Web mail (Yahoo, Gmail, Hotmail …) B1: Phải chuột trên rule Allow Access (HTTP/HTTPS)  Chọn Configure HTTP B3: Vào tab Method  Chọn Block specified methods (allow all others) Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 64
 6. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B4: Chọn Add  Trong ô Method gõ vào chữ POST (như hình bên)  OK  OK B5: Trong giao diện quản lý ISA chọn Apply  OK Kiễm tra: Sign in nào Yahoo Mail! vẫn nhận mail được bình thường. B6: Soạn và gửi di 1 e-mail mới  Kiểm tra không gửi được, vì hầu hết quá trình gửi mail đều phải dùng phương thức POST để truyền nội dung. Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 65
 7. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  3. Cấm download file: B1: Phải chuột trên rule Allow Access (HTTP/HTTPS)  Chọn Configure HTTP B2: Vào tab Extension  Chọn Block specified extensions (allow all others) B3: Chọn Add  Trong ô Extension gõ vào .exe  OK  Apply  OK B4: Trong giao diện quản lý ISA chọn Apply  OK Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 66
 8. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B4: Cho máy DC thử download 1 file .exe bất kỳ từ trang web nao đó Vd: http://www.bkav.com.vn Kiểm tra: Không thể download. Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 67
 9. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B-SMTP Filtering: * Chuẩn bị: Tạo 1 rule Publish Mail server SMTP & POP (Tương tự bài Server Publishing) a - Cài đặt và Cấu hình SMTP và POP3 trên DC B1: Mở giao diện IIS, chuột phải trên Default SMTP Virtual Server  Properties B2: Tại tab General  Trong ô IP Address chọn lại cụ thể là địa chỉ của máy DC: 172.16.x.2 Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 68
 10. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B3: Restart dịch vụ SMTP b - Cài đặt và cấu hình SMTP trên máy ISA B1: Mở Control Panel  Chọn Add/ Remove Program  Vào Windows Component  Vào Detail của Application Server  Đánh dấu chọn SMTP Service  OK Next Sau khi cài xong chọn Finish B2: Mở giao diện IIS chuột phải trên Default SMTP Virtual Server  Properties  Tại tab General  Trong ô IP Address chọn lại cụ thể là địa chỉ card cross của máy ISA: 172.16.x.1  OK Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 69
 11. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B3: Trong Default SMTP Virtual Server  Chuột phải trên Domain  Chọn New  Domain B4: Trong mục Specify the domain Type  Chọn Remote  Next B5: Trong ô Name  Gõ vào tên domain của nhóm: nhom#.com  Finish Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 70
 12. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B6: Chuột phải trên tên domain vừa tạo, chọn Properties B7: Trong cửa sổ Properties  Đánh dấu chọn vào ô Allow incomming….  Chọn ô Forward all mail to smart host (DC) và nhập vào địa chỉ IP của máy mail server (hiện là máy DC) Lưu ý: Địa chỉ của smart host phải nằm trong dấu ngoặc vuông. B8: Stop và Start Default SMTP Virtual Server Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 71
 13. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  c - Cài đặt messesage screener cho ISA Server, theo các bước sau: B1: Chạy setup chương trinh ISA Server 2004 tương tự như bài Cài đặt ISA B2: Trong cửa sổ Program Maintenance  Chọn Modify  Next B3: Trong cửa sổ Custom Setup  Chọn cài đặt chức năng Message Screener như hình bên  Next Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt  Chọn Finish Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 72
 14. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  d - Chỉnh sửa lại rule MailPublishing : B1: Chuột phải trên rule Public Mail SMTP server  Chọn Properties B2: Vào tab To  chỉnh sửa địa chỉ hiện tại là địa chỉ của máy Mail Server thành địa chỉ của máy ISA Server (172.16.x.1).  Apply  OK B3: Trong giao diện quản lý ISA chọn Apply  OK Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 73
 15. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  e- Cấu hình SMTP Filter: B1: Trong giao diện quản lý ISA  Vào mục Configuration  Add-ins  Phải chuột trên mục SMTP Filter chọn Properties B2: Trong cửa sổ SMTP Filter Properties  Vàotab Keywords  Chọn Add Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 74
 16. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B3: Trong ô Keywords nhập vào chữ test,  Chọn Message subject or body  Trong ô Actions chọn Forward message to  Trong ô E-mail address nhập vào địa chỉ mail của Administrator (tham khao hình bên)  OK B4: Trong giao diện quản lý ISA chọn Apply  OK f - Kiểm tra: Dùng 1 máy bên ngoài card LAN giả lập là máy ngoài Internet gửi mail vào cho trong cho u1 Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 75
 17. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B1: Gủi mail cho u1 không có nội dung và subject là “test” B2: Gủi mail cho u1 với subject có chữ “test” Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 76
 18. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B3: Gủi mail cho u1 với nội dung có chữ “test” g - Kiểm tra mail của u1 chỉ thấy u1 nhận đựơc mail đầu tiên. 2 mail còn lai thì đã bị chuyển cho Administrator B1: Mở Outlook Express của u1 Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 77
 19. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B2: U1 chỉ nhận được mail đầu tiên. B3 : Mở Outlook Express của Administrator Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 78
 20. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  B4: Kiểm tra Administrator nhận đươc 2 mail mà u2 gửi u1 có nội dung va subject là “test” Phiên Bản Thử Nghiệm - Lưu Hành Nội Bộ 79
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2