Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 22

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
99
lượt xem
55
download

Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này trình bày các bước vẽ đồ thị từ một bảng số liệu cho trước và một số tùy chọn của đồ thị. Kết quả nghiên cứu về sự thõa mãn của các nhóm khách hàng phân theo độ tuổi được cho như hình bên dưới, nếu chúng ta dùng kết quả này để báo cáo cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên báo cáo sẽ sinh động và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này thành đồ thị để được nhìn thấy một cách trực quan hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng excel 2010 part 22

  1. Excel 2010 Chương 5: Đồ Thị Trong Excel Các thao tác trên đồ thị a. 1
  2. Excel 2010 1. Chart Title 7. Horizontal Axis 2. Chart Area 8. Data Table 3. Plot Area 9. Horizontal Axis itle 4. Data Label 10. Vertical Gridlines 5. Legend 11. Vertical Axis 6. Horizontal 12. Vertical Axis Gridlines Title -D o Back wall: o Side wall: o Floor: o Column depth: 3-D. b. a vớ th Ch o 2
  3. Excel 2010  o Chart Tools  Format  Current Selection C Di chuyể   h i h hư ồ hị   3
  4. Excel 2010 a  a  ủa   Chart Tools  Design  Chart Layouts n Sắp x v a ủa   Chart Tools  Layout   Delete. 4
  5. Excel 2010  Print Preview ẹ  Print c. Hiệu ch v nh dạ th V Hiệu ch nh Chart Area  Chart Area   Format Chart Area 5
  6. Excel 2010  Ribbon  Chart Tools  Format  Shape Styles ẹ Ghi chú:  Fill: 6
  7. Excel 2010 Border Color:  Border Styles:  Shadow:  3-D Format: - Hiệu ch nh Flot Area  Plot Area  Chart Tools  Format  Shape Styles   Plot Area  to. 7
  8. Excel 2010 Hiệu ch u ề u ề v u  Chart Tools  Layout  Labels  Chart Title   Chart Tools  Layout  Labels  Axis Titles   Chart Tools  Layout  Labels  Legend   Chart Tools  Layout  Labels  Data Labels   Chart Tools  Layout  Labels  Data Table   Chart Tools  Layout  Insert  Text Box. 8
  9. Excel 2010 9
Đồng bộ tài khoản