Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
24
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Merge Form và thông tin. Tiến hành Merge Ở bước này, chọn các dữ liệu đã tạo ra và lưu trữ dưới dạng file XML trong chương trính Microsoft InfoPath Filler. Trong vì dụ này, chọn hai file đã được tạo ra trong khi sử dụng biểu mẫu. Click File -Share -Merge Form

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 23

  1. InfoPath 2010 Merge Form và thông tin. Tiến hành Merge Ở bước này, chọn các dữ liệu đã tạo ra và lưu trữ dưới dạng file XML trong chương trính Microsoft InfoPath Filler. Trong vì dụ này, chọn hai file đã được tạo ra trong khi sử dụng biểu mẫu. Click File Share Merge Form
  2. InfoPath 2010 Hính 145: chọn file đã lưu trữ với cùng biểu mẫu. Kết quả khi Merge thông tin hai file dữ liệu:
  3. InfoPath 2010 Hính 146: thông tin được trộn với nhau.
  4. InfoPath 2010 Sau khi Merge, các thông tin liên quan tới người dùng đều được bỏ vào đúng các vị trì được định sẵn và các quy tắc – hàm sử dụng trong biểu mẫu cũng tự động cập nhật các giá trị này. Ghi chú: để tránh những trường hợp người sử dụng có thể bổ sung thêm tên người khác, ở các điểu khiển Repeating Control như Repeating Tables mô tả người báo cáo (họ và tên, bộ phận) nên bỏ biểu tượng Insert item, những vị trì khác có thể hiệu chỉnh Insert Item thành một tên thân thuộc và gợi nhớ hơn. Hính 147: hiệu chỉnh các thiết lập cho Repeating Controls
  5. InfoPath 2010 Ứng dụng của Merge thông tin. Một trong những ứng dụng của việc trộn thông tin chình là việc tổng hợp các báo cáo để gửi lên các cấp trên. Chẳng hạn như: nhân viên kinh doanh sẽ điền các thông tin tương ứng của mính và gửi cho cấp quản lý (có thể là trưởng bộ phận, trưởng phòng). Cấp quản lý có thể tiếp tục gửi lên các cấp cao hơn thoe hính thức tương tự. Hính thức này có thể kiểm soát được thông tin và độ chình xác từ các báo cáo, không cần tốn thời gian để tổng hợp những báo cáo theo định kỳ. Trong các mẫu báo cáo này, khi kết hợp với việc sử dụng Email để điền các thông tin vào sẽ đem lại hiệu quả cao hơn rất nhiều, ví các biểu mẫu được chuẩn hóa và định dạng file XML nhỏ hơn rất nhiều so với định dạng của Word hoặc Excel.
Đồng bộ tài khoản