HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

Chia sẻ: Dinh Ngoc Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

2
2.670
lượt xem
458
download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ống kính CPU: Camera này hỗ trợ tự động lấy nét với ống kính AFS và AFI. Ống kính AFS có tên bắt đầu với AFS, AFI tên bắt đầu với ống kính AFI. Tự động lấy nét không được hỗ trợ tự động lấy nét ống kính khác (AF).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100 1.Bộ phận và điều khiển   1  Chế độ quay số  2  Phát hành chế độ   3  Nút thông tin chọn  4  Nút bù phơi sáng / độ mở nút /   5  Shutter­nut  6  Công tắc nguồn Flash nút bồi thường  7  Đèn chiếu hỗ trợ AF / Tự chụp   8  Phụ kiện giày (đối với   9  Chế độ flash nút / Flash nút  đèn / bóng đèn giảm mắt đỏ đơn vị flash tùy chọn) bồi thường  10 Microphone  11 Nút chức năng  12 Ống kính nut  13 Nút Playback  14 Nút Menu  15 Hình thu nhỏ nút / xem lại  phóng to ra nút / nút Trợ giúp  16 Phát nút phóng to  17 Nút chỉnh sửa thông   18 Kính ngắm thị kính tin  19 Kiểm soát điều chỉnh diopter  20 AE­L/AF­L nút / nút   21 Command quay số Protect  22 Live View chuyển đổi  23 Movie­nút ghi lại  24 Multi chọn  25 Nút OK  26 Nút Delete  27 Loa  28 Màn hình 2. Tương thích ống kính  Ngọc Bình sưu tầm
 2. ­ Ống kính CPU   Camera này hỗ trợ tự động lấy nét với ống kính AF­S và AF­I.  Ống kính AF­S có tên bắt  đầu với AF­S, AF­I tên bắt đầu với ống kính AF­I.   Tự động lấy nét không được hỗ trợ tự động  lấy nét ống kính khác (AF).  Các CPU có sẵn với ống kính tương thích được liệt kê dưới đây các  tính năng:   Lens / Phụ kiện   Máy ảnh cài đặt   Tập trung   Mode   Đo sáng    MF   (với   3D   Màu  máy   đo    Chế   độ   tự   AF  khoảng   MF  động   và  M  cách   điện  cảnh; P, S, A  tử)   AF­S, AF­I NIKKOR 1   2   ­    Các   loại   G   hoặc   D   AF   2   ­   ­  NIKKOR 1   3   3   3   3   ­   2,3   PC­E NIKKOR loạt   ­   PC Micro 85mm f/2.8D 4   3   2,3   ­   ­   ­   AF­S/AF­I Teleconverter 5   6   6   2   ­   7   2    AF  NIKKOR  khác  (trừ   ống   ­   ­  kính cho F3AF)   8   2   AI­P NIKKOR   ­   ­   : Tương thích   ­: Không tương thích  1.  Sử dụng AF­S hoặc AF­I  ống kính để  có  được nhiều nhất từ  máy  ảnh của bạn.  Giảm  rung (VR) được hỗ trợ với ống kính VR.  2.  mét điểm đo được lựa chọn điểm lấy nét.  3.  Có thể không được sử dụng với chuyển dịch hoặc nghiêng.  4.   đo tiếp xúc của máy  ảnh và hệ thống điều khiển flash không có chức năng như mong  đợi khi các ống kính chuyển và / hoặc nghiêng hoặc một khẩu độ khác hơn so với độ mở tối đa  được sử dụng.  Ngọc Bình sưu tầm
 3. 5.  AF­S hoặc AF­I ống kính yêu cầu.  6.  Với khẩu độ hiệu quả tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn.  7.  Khi AF 80­200mm f/2.8, AF 35­70mm f/2.8, AF 28­85mm f/3.5­4.5 (mới), hoặc AF 28­ 85mm f/3.5­4.5  ống kính  được thu nhỏ  tất cả  các cách thức  ở  mức tối thiểu khoảng cách tập   trung, các chỉ báo in­focus có thể được hiển thị khi hình ảnh trên màn hình mờ trong kính ngắm  không có trong tập trung.  Tập trung bằng tay cho đến khi hình ảnh trong kính ngắm là trong  tập trung.  8.  Với khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn.  ­ Ống kính không CPU  Ống kính không CPU  chỉ có thể được sử dụng khi máy đang ở chế độ M. Chọn một chế   độ  vô hiệu hóa các nút chụp.   Độ  mở  ống kính phải  được  điều chỉnh bằng tay thông qua các  vòng khẩu độ ống kính và máy ảnh hệ thống đo lường, điều khiển flash i­TTL, và các tính năng   khác cần một ống kính không CPU có thể được sử dụng.   Một số ống kính không CPU có thể  không được sử dụng; thấy "không tương thích phụ kiện và ống kính không CPU," dưới đây.   Lens / Phụ kiện   Máy ảnh cài đặt   Tập trung   Mode   Đo sáng    MF   (với  máy   đo    Chế   độ   tự   AF  khoảng   MF  động   và   cảnh;  M  cách   điện  P, S, A  tử)    AI­,   AI­sửa   đổi   lần   NIKKOR   hoặc   1   2   ­   ­   ­  ống kính Nikon Series E   2,3   ­   Y NIKKOR 120mm f / 4   ­   ­   2   ­   Phản xạ NIKKOR   ­   ­   ­   4   2   ­   PC NIKKOR   ­   ­   5   2   ­   AI­loại Teleconverter   ­   ­   PB­6 Bellows Tập trung Attachment   1   2   ­   ­   ­  6    1   2   ­    Tự   động mở  rộng vòng (PK­series   ­   ­  11A, 12, hoặc 13; PN­11)  Ngọc Bình sưu tầm
 4.  : Tương thích  •  ­: Không tương thích  • 1.  Với khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn.  2.  Chỉ số phơi sáng không thể được sử dụng.  3.  Có thể được sử dụng ở tốc độ chậm hơn so với tốc độ đồng bộ đèn flash bởi một bước   hoặc nhiều hơn.  4.  Có thể không được sử dụng với chuyển dịch hoặc nghiêng.  5.  Với khẩu độ hiệu quả tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn.  6.   Đính kèm trong  định hướng thẳng  đứng (có  thể   được sử  dụng trong  định hướng nằm  ngang một lần kèm theo).  3. Thông số kỹ thuật   Loại   Loại   Ống kính đơn phản xạ ảnh kỹ thuật số   Ống kính gắn kết   Nikon F mount (với địa chỉ liên hệ AF)   Hiệu quả góc nhìn   Khoảng.  1,5 x chiều dài tiêu cự ống kính (Nikon DX định dạng)   Điểm ảnh hiệu quả   Điểm ảnh hiệu quả   14200000   Cảm biến hình ảnh   Cảm biến hình ảnh   23,1 x 15,4 mm cảm biến CMOS   Tổng số điểm ảnh   14800000   Hệ thống giảm bụi   Hình ảnh cảm biến làm sạch, hệ thống điều khiển luồng không khí,  ảnh bụi Off dữ liệu tham khảo (tùy chọn Capture NX 2 phần mềm cần  thiết)   Lưu trữ    Kích   thước   hình   ảnh • 4608 x 3072 [L] • 3456 x 2304 [M] • 2304 x 1536 [S]    (pixel)   Tập tin định dạng    •   NEF   (RAW)     • JPEG: JPEG, cơ  bản phù  hợp với phạt tiền (khoảng 1:4), bình  thường   (khoảng   1:8),   hoặc   cơ   bản   (khoảng   1:16)   nén     • NEF (RAW) + JPEG:  Độc thân bức  ảnh ghi lại trong cả  hai NEF  (RAW) và định dạng JPEG   Hệ thống kiểm soát hình  Tiêu chuẩn, Neutral, Vivid,  đơn sắc, chân dung, phong cảnh, chọn  ảnh  Picture Control có thể được sửa đổi  Ngọc Bình sưu tầm
 5.   Phương   tiện   truyền   SD (Secure Digital), SDHC và thẻ nhớ SDXC  thông   Hệ thống tập tin   DCF (Quy tắc thiết kế cho các tập tin hệ thống Camera) 2.0, DPOF  (Định dạng thứ tự in kỹ thuật số), Exif 2.21 (thay đổi được Image File   Format cho máy ảnh số vẫn còn), PictBridge   Kính ngắm   Kính ngắm   Eye­cấp pentamirror ống kính đơn phản xạ kính ngắm   Khung bảo hiểm   Khoảng.  95% và 95% nằm ngang dọc   Khoảng.  0,8 x (50 mm f/1.4 ống kính ở vô cực, ­1,0 m ­1)   Độ phóng đại   18 mm (­1,0 m ­1)   Điểm đặt mắt   ­1,7 Đến +0,5 m ­1   Diopter điều chỉnh   Tập trung vào màn hình   Loại B BriteView Clear Matte Mark VII màn hình   Gương phản xạ   Nhanh chóng trở lại   Ống kính khẩu độ   Tức quay trở lại, điều khiển điện tử   Ống kính   Tương thích ống kính    •   AF­S   và   AF­I:   Tất   cả   các   chức   năng   hỗ   trợ.    • Loại G hoặc D AF NIKKOR không được xây dựng trong động cơ tự   động lấy nét: Tất cả các chức năng tự động lấy nét, ngoại trừ hỗ trợ.  IX   ống   kính   NIKKOR   không   được   hỗ   trợ.    • Các AF NIKKOR: Tất cả  các chức năng hỗ trợ  tự   động lấy nét và  màu sắc, ngoại trừ ma trận 3D đo II.  Ống kính cho F3AF không được  hỗ   trợ.    • Loại D PC NIKKOR: Tất cả các chức năng hỗ trợ ngoại trừ lấy nét   tự   động   và   một   số   chế   độ   chụp.    • AI­P NIKKOR: Tất cả các chức năng hỗ trợ tự động lấy nét và màu  sắc,   ngoại   trừ   ma   trận   3D   đo   II.    • Non­CPU: Lấy nét không được hỗ trợ.  Có thể được sử dụng trong  chế độ M tiếp xúc, nhưng tiếp xúc với đồng hồ không có chức năng.    Lưu  ý: máy  đo khoảng cách  điện tử  có  thể   được sử  dụng nếu  ống  kính có khẩu độ tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn.   Shutter   Loại   Điều khiển điện tử di chuyển dọc màn trập mặt phẳng tiêu cự   Tốc độ   1 / 4000­30 s trong các bước của 1 / 3 EV, Bulb   Tốc độ đồng bộ Flash   X = 1 / 200 s; đồng bộ hóa với chụp ở 1 / 200 s hoặc chậm hơn   Phát hành   Hình thức phát hành   (Một khung),   (Liên tục),   (Hẹn giờ),   (Yên tĩnh màn trập  Ngọc Bình sưu tầm
 6. phát hành)    Khung   hình   tỷ   lệ   tạm Lên đến 3 khung hình / giây (hướng dẫn tập trung, chế độ M hoặc S,    ứng  tốc độ màn trập 1 / 250 s hoặc nhanh hơn, và các thiết lập khác ở giá  trị mặc định)   Tự chụp   2 s, 10 s   Tiếp xúc   Đo sáng   TTL  đo tiếp xúc với 420  điểm  ảnh bằng cách sử  dụng bộ cảm biến   RGB   Phương pháp đo   • Ma trận: Ma trận màu 3D đo II (loại G và ống kính D); đo sáng ma   trận   màu   II   (các   ống   kính   CPU   khác)    • Trung tâm: Trọng lượng của 75% cho  đến 8­mm hình tròn  ở  giữa  khung   hinh    • Spot: Đo 3,5 mm hình tròn (khoảng 2,5% của khung hinh) tập trung  vào điểm tập trung lựa chọn    Phạm   vi    •   Ma   trận   hay   đo   sáng   trung   tâm   trọng:   0­20   EV    (100 ISO, ống kính f/1.4, • Đo sáng điểm: 2­20 EV    20 ° C/68 ° F)   Tiếp xúc mét ghép   CPU   Chế độ phơi sáng   Chế độ Auto (tự động, tự động [flash tắt]); chế  độ chụp (chân dung,  phong   cảnh,   trẻ   em;   thể   thao;   đóng   lên,   chân   dung   ban   đêm);    lập trình tự động với chương trình linh hoạt (P); tự động ưu tiên màn  trập (S), khẩu độ ưu tiên tự động (A); dẫn sử dụng (M)   Bù sáng   ­5 Đến +5 EV trong gia số của 1 / 3 EV   Tiếp xúc khóa   Sáng bị khóa ở giá trị được nhận dạng với nút AE­L/AF­L    Độ   nhạy   ISO   ISO 100­3200 trong các bước của 1 EV; cũng có thể  được thiết lập   (Độ sáng khuyên dùng)  để   xấp   xỉ.    1   EV  trên   ISO  3200   (ISO  6400   tương   đương)   hoặc    xấp xỉ.  2 EV trên ISO 3200 (ISO 12800 tương đương); tự động điều  khiển độ nhạy ISO có sẵn   Active D­Lighting   On, Off   Tập trung   Tự động lấy nét    Nikon Multi­CAM 1000 module cảm biến tự   động lấy nét với phát  hiện   pha   TTL,   11   điểm   tập   trung   (trong   đó   có   một     cảm biến cross­type), và  AF­đèn chiếu hỗ  trợ  (từ  khoảng. 0,5  đến   3m / 1 ft 8 in đến 9 ft 10 in)   Phát hiện nhiều   ­1 Đến +19 EV (ISO 100, 20 ° C/68 ° F)   Ống kính servo    • Tự   động lấy nét (AF): Single­servo AF (AF­S); liên tục­servo AF  Ngọc Bình sưu tầm
 7. (AF­C), tự   động lựa chọn AF­S/AF­C (AF­A); dự  báo tập trung theo  dõi   kích   hoạt   tự   động   theo   trạng   thái   đối   tượng     • Hướng dẫn tập trung (MF): máy  đo khoảng cách  điện tử  có  thể  được sử dụng   Tập trung điểm   Có thể được chọn từ 11 điểm tập trung   Chế độ AF­khu vực   Single­point AF, năng  động AF vùng, khu vực tự   động AF, 3D­theo  dõi (11 điểm)   Tập trung khóa   Tập trung có thể bị khóa bằng cách nhấn nút chụp nửa chừng phát  hành (AF servo đơn) hoặc bằng cách nhấn nút AE­L/AF­L   Flash    Được   xây   dựng   trong Tự động, Chân dung, trẻ em, Close up, Night chân dung: tự động với    flash  đèn   flash   tự   động   bật   lên    P, S, A, M: Manual pop­up với nut   Hướng dẫn số   Khoảng.  12/39, 13/43 với đèn flash hướng dẫn (m / ft, 100 ISO, 20 °  C/68 ° F)   Kiểm soát Flash   • TTL: i­TTL cân bằng  điền­flash và   đèn flash i­TTL tiêu chuẩn cho  máy ảnh SLR kỹ thuật số bằng cách sử dụng 420 pixel RGB bộ cảm  biến có sẵn với đèn flash và SB­900, SB­800, SB­600, hoặc SB­400 (  i­TTL cân bằng flash­tô  hiện có  sẵn khi matrixor  đo sáng trung tâm  trọng   được   chọn)     • Khẩu  độ  tự   động: Có  sẵn với SB­900/SB­800 và  CPU  ống kính    • Non­TTL tự   động:  đèn flash hỗ trợ  bao gồm SB­900, SB­800, SB­ 80DX,   SB­28DX,   SB­28,   SB­27,   và   SB­22    • Khoảng cách ưu tiên sử dụng: Có sẵn với SB­900 và SB­800   Chế độ flash   Tự động, tự động với giảm mắt đỏ, fill­flash, tự động đồng bộ chậm,  tự   động  đồng bộ chậm với  điều chỉnh  đỏ  mắt, và bức màn phía sau  với đồng bộ chậm   Flash bồi thường   ­3 Đến +1 EV theo gia số của 1 / 3 EV   Chỉ số sẵn sàng Flash    Đèn chiếu sáng khi được xây dựng trong flash hoặc đơn vị khác như  flash  SB­900,  SB­800,  SB­600,  hoặc  SB­400  được sạc  đầy;  nhấp  nháy cho 3 s sau khi flash được bắn vào đầu ra đầy đủ   Phụ kiện giày   ISO 518 hot­giày với đồng bộ và các dữ liệu địa chỉ liên lạc và khóa  an toàn    Nikon   sáng   Sáng   tạo    Ánh sáng  được hỗ  trợ  nâng cao không dây với SB­900, SB­800,   Hệ thống (CLS)  hoặc SU­800 là chỉ huy; Flash Thông tin Truyền thông hỗ trợ màu với  đèn flash và tất cả các đơn vị đèn flash tương thích với CLS  Ngọc Bình sưu tầm
 8.  Đồng bộ hoá thiết bị đầu Sync Terminal Adapter AS­15 (có riêng)    cuối   Cân bằng trắng   Cân bằng trắng   Tự động, chói, huỳnh quang (7 loại), trực tiếp ánh sáng mặt trời, đèn  flash, có mây, bóng râm, cài sẵn dẫn sử dụng, tất cả ngoại trừ hướng  dẫn cài đặt trước với tinh chỉnh.   Live View   Ống kính servo   • Tự động lấy nét (AF): Single­servo AF (AF­S); toàn thời gian­servo  AF   (AF­F)    • Hướng dẫn tập trung (MF)   Chế độ AF­khu vực    Ưu tiên khuôn mặt AF, diện rộng AF, AF vùng bình thường, chủ  đề   theo dõi AF   Tự động lấy nét    Ngược lại, phát hiện bất cứ  nơi nào trong khung AF (máy  ảnh tự  động chọn điểm tập trung  ưu tiên khi phải đối mặt AF hoặc theo dõi  AF­môn được chọn)   Scene Auto Selector   Có sẵn trong tự động và tự động (flash off) chế độ   Quay phim   Đo sáng   TTL đo tiếp xúc bằng cách sử dụng cảm biến hình ảnh chính   Phương pháp đo   Ma trận    Kích thước khung (điểm  • 1,920 x 1,080 (24p): 24 khung hình / giây (23,976 fps) • 1.280 x   ảnh)  720   (30p):   30   khung   hình   /   giây   (29.97   fps)    và tốc độ khung hình   • 1.280 x 720 (25p): 25 fps • 1.280 x 720 (24p): 24 khung hình / giây  (23,976   fps)    • 640 x 424 (24p): 24 khung hình / giây (23,976 fps)   Thời gian quay tối đa   10 phút.   Tập tin định dạng   MOV   Nén video   H.264/MPEG­4 Advanced Video Coding   Ghi âm định dạng   Linear PCM   Thiết bị ghi âm   Tích hợp microphone mono   Màn hình   Màn hình LCD   7.5­cm/3­in, khoảng..  230 k­dot TFT LCD với điều chỉnh độ sáng   Xem lại   Chức năng phát lại   Full­frame và nhỏ (4, 9, hoặc 72 hình ảnh hoặc lịch) phát lại với phát  phóng to, xem phim, trình chiếu, biểu  đồ  hiển thị, nổi bật, xoay hình  ảnh tự động, và bình luận hình ảnh (lên đến 36 ký tự)   Giao tiếp thiết bị Ngọc Bình sưu tầm
 9.  USB   Hi­Speed USB   Video đầu ra   NTSC, PAL   Đầu ra HDMI   Loại C­pin mini HDMI kết nối    Phụ   kiện   thiết   bị   đầu  •   Remote   dây:   MC­DC2   (có   riêng)   cuối   • GPS đơn vị: GP­1 (có riêng)   Hỗ trợ các ngôn ngữ   Hỗ trợ các ngôn ngữ    Trung Quốc (giản thể  và  truyền thống), Séc,  Đan Mạch, Hà  Lan,  Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Na Uy, Ba  Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ   Nguồn điện   Pin   Một pin sạc Li­ion EN­EL14   AC adapter   AC Adapter EH­5a; yêu cầu kết nối điện EP­5A (có riêng)   Chân socket   Chân socket   1 / 4 in (ISO 1222)   Kích thước / trọng lượng   Kích thước (W x H x D)   Khoảng.  124 x 96 x 74,5 mm (4,9 x 3,8 x 2,9 inch)   Trọng lượng   Khoảng.  455 g / £ 1.  (Thân máy chỉ); Approx.  505 g (1 £ 1,8 oz.)  Với pin và thẻ nhớ nhưng không có cơ thể trần   Môi trường hoạt động   Nhiệt độ   0­40 ° C (32 đến 104 ° F)   Độ ẩm   Ít hơn 85% (không ngưng tụ)   Phụ kiện    Cung   cấp   phụ   kiện   Pin sạc Li­ion EN­EL14, Bộ  sạc pin MH­24, Nắp thị kính DK­5, cao    (Có  thể  khác nhau theosu     Eyecap   DK­20,   quốc gia hoặc khu vực)    Dây  đeo máy  ảnh DC3­AN, Nắp  đế  phụ  BS­1, cơ  thể  Cap BF­1B,  ViewNX 2 CD­ROM, Ferrite Core (2 loại)   * Microsoft và Windows, Windows 7 hoặc là đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của  Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các nước khác.   * Macintosh và QuickTime đã được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của Apple Inc  tại Hoa Kỳ và các nước khác.   * Các logo SD là một nhãn hiệu của Hiệp hội Thẻ SD.   * Các logo SDXC là một thương hiệu.  Ngọc Bình sưu tầm
 10.  * PictBridge là một thương hiệu.   * HDMI, logo HDMI và High­Definition Multimedia Interface là thương hiệu hay nhãn hiệu  được đăng ký của HDMI Licensing LLC.   * Các sản phẩm và thương hiệu là thương hiệu hay nhãn hiệu được đăng ký của công ty   tương ứng.   Hình  ảnh * trong kính ngắm, trên màn hình LCD và màn hình hiển thị trong trang web  này được mô phỏng.   4. Thẻ nhớ  ­ Dung lượng * 1    Bảng dưới  đây cho thấy số  lượng gần  đúng của hình  ảnh có thể  được lưu trữ  trên một  thẻ 4 GB SanDisk Extreme SDHC với chất lượng hình ảnh khác nhau và thiết lập kích thước.   Kích thước   Số lượng hình   Buffer năng lực *   Chất lượng hình ảnh  Dung lượng * 1 hình ảnh ảnh * 1 2  NEF (RAW) +   L  19,8 MB  151  9  JPEG phạt * 3  NEF (RAW)  ­  12,9 MB  226  13  L   6,8 MB   460   100   JPEG phạt  M   3,9 MB   815   100   S  1,8 MB  1700  100  L   3.4 MB   914   100   JPEG bình thường  M   2.0 MB   1500   100   S  0,9 MB  3300  100  L   1,7 MB   1700   100   JPEG cơ bản  M   1,0 MB   3000   100   S  0,5 MB  6000  100  * 1: Tất cả các con số gần đúng.  Kích thước thay đổi theo cảnh ghi lại.    *   2:   Số   lượng   tối   đa   tiếp   xúc   có   thể   được   lưu   trữ   trong   bộ   nhớ   đệm   ở   ISO   100.    Giảm khi giảm tiếng ồn trên.  Ngọc Bình sưu tầm
 11.   * 3: Kích thước  ảnh  áp dụng cho các  định dạng  ảnh JPEG mà  thôi.  Kích thước của NEF  (RAW)   hình   ảnh   không   thể   thay   đổi.    Kích   thước   là   tổng    NEF (RAW) và định dạng ảnh JPEG.  ­ Loại thẻ nhớ   Các thẻ nhớ SD sau  đây  đã  được kiểm nghiệm và chấp thuận cho sử dụng trong các  D3100.  PDA với lớp 6 ghi tốc độ được đề nghị cho quay phim.   Ghi âm có thể kết thúc bất ngờ  khi thẻ với tốc độ ghi chậm hơn được sử dụng.   Thẻ nhớ SD   Thẻ nhớ SDHC * 2   SDXC thẻ nhớ * 3   SanDisk    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB   64GB  1   Toshiba    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB, 32GB   64GB  1   Panasonic    512 MB, 1GB, 2GB *   4GB,   6GB,   8GB,   12GB,   16GB,  48GB, 64GB  1  32GB   Lexar Media    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB   ­  1   Platinum II    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB   ­  1   Chuyên nghiệp    512 MB, 1GB, 2GB *  4GB, 8GB, 16GB, 32GB   ­  1   * 1: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ được sử dụng hỗ   trợ 2 card GB.   * 2: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ  được sử dụng là   SDHC tuân thủ.   * 3: Kiểm tra xem có đầu đọc thẻ hoặc các thiết bị khác mà thẻ này sẽ  được sử dụng là   SDXC­tuân thủ.   Ghi chú:   * Xin vui lòng kiểm tra với các nhà sản xuất thẻ SD về tính năng, thông số kỹ thuật, bảo   hành,   và   các   mặt   hàng   khác.    Nikon không thể đảm bảo khả năng tương thích với thẻ SD không được liệt kê ở trên.  Ngọc Bình sưu tầm
 12.   * Giới hạn thẻ  kiểm tra tại thời  điểm tháng 7 năm 2010.  thẻ  bổ  sung có thể  hoàn toàn  tương thích.  5.   Độ   nhạy   ISO   100­3200   (mở   rộng   tới   ISO   12800   tương   đương)    ­ Đại biểu diễn và ít mờ trong ánh sáng lờ mờ cài đặt   Hi 2 (ISO 12800 tương đương)   ISO 3200   ISO 1600    Một tiêu chuẩn ISO tối  đa 3200 (tiêu chuẩn phạm vi) cho phép bạn chụp ở tốc độ  màn  trập nhanh, giảm rung máy ảnh nhòe trong những cảnh tối mờ.   Hoàng hôn và chụp trong nhà  trở nên sống với một cái nhìn mới mẻ tự nhiên mà không cần chân chống hay đèn flash.   Hơn  nữa, tốc độ màn trập nhanh chóng, dễ dàng hành động trong tình huống đông năng động như  trẻ em tại các sự kiện vui chơi và thể thao.  Đối với tính linh hoạt gia tăng, D3100 của Hi Hi 1 và  2 cài đặt có hiệu quả thúc đẩy ISO lên mức 6400 và 12800, tương ứng.    Active D­Lighting ­ đẹp cân bằng ánh sáng và bóng tối  Ngọc Bình sưu tầm
 13.  Chụp trong ánh sáng mặt trời thường tạo hình ảnh với độ tương phản cực giữa các vùng sáng   và tối, dẫn đến tổn thất của giai  điệu và chi tiết.  Active D­Lighting có hiệu quả trận này bằng  cách bảo quản các chi tiết quan trọng trong bóng tối và nổi bật.  Các kết quả được tối ưu tiếp  xúc với hình ảnh đó phản ánh tốt hơn những cảnh như bạn đã thấy nó.   Nếu không có Active D­Lighting   Với Active D­Lighting    Kiểm soát hình ảnh ­ hình ảnh Tùy biến trước khi chụp   Mở rộng các sáng tạo thể hiện với hình ảnh kiểm soát.  Sáu cài đặt ­ Standard, Neutral, Vivid,  đơn sắc, chân dung và phong cảnh ­ cho phép bạn xác định xem các bức ảnh và phim HD đầy   đủ trước khi bạn bắn.  Ngoài ra, độ sắc nét, độ tương phản, độ sáng và độ bão hòa có thể được  điều chỉnh để tùy chỉnh các thiết lập.   Chân dung   Tự nhiên, dễ thương da tấn  Ngọc Bình sưu tầm
 14.  Vivid   Tăng độ bão hòa màu   Đơn sắc   Màu đen và màu trắng hình ảnh, bao gồm cả tints  6 .Dễ dàng hoạt động   Hướng dẫn chế độ ­ Một cách chắc chắn để có được kết quả mong muốn    Một bức chân dung hấp dẫn đối với một nền defocused nhẹ nhàng, hoặc một vài bức xạ  bao quanh bởi  ánh sáng lấp lánh.  Chụp  ảnh như thế  này rất dễ dàng với D3100 Hướng dẫn  chế độ ­ trong máy ảnh hướng dẫn đó cho bạn thấy từng bước làm thế nào để thay đổi cài đặt   camera.   Chỉ  cần chọn một hướng dẫn chế   độ  thiết lập phù  hợp với cảnh sau  đó  cho phép  Hướng dẫn chế độ hỗ trợ.  Không chỉ bạn sẽ có được những kết quả mong muốn, bạn sẽ hiểu  làm thế nào bạn đạt được chúng.  Hướng dẫn chế độ thậm chí hiển thị hình ảnh mẫu để bạn sẽ  biết những gì mong đợi từ mỗi thiết lập.  Ngọc Bình sưu tầm
 15.  ∙ Sử dụng Hướng dẫn chế độ   Để sử dụng Hướng dẫn chế độ, lần đầu tiên thiết lập chế độ quay số trên máy ảnh để GUIDE.    Sau đó chọn "Shoot" từ menu và chọn một thiết lập.  Thủ tục này đơn giản giúp bạn điều chỉnh  camera theo tình hình chụp và chủ đề.  Hướng dẫn chế độ thậm chí hiển thị giải thích chi tiết  và mẫu của các loại hình ảnh mong đợi ở mỗi thiết lập khi "hoạt động nâng cao" chế độ được   chọn.   Khi "Xem / xóa"  được chọn, hình  ảnh phát lại và  xóa là  có  thể.    Khi "Thiết lập"  được  chọn, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các hạng mục như chất lượng hình ảnh, kích thước hình  ảnh và màu nền thông tin.   Bước 1:   Xoay chế độ quay số để GUIDE.   Bước 2   Chọn một hoạt động.   Bước 3   Chọn một phương pháp chụp.  Ngọc Bình sưu tầm
 16.  Bước 4:   Chọn và xác nhận hiệu lực.   Bước 5    Mô  tả  chi tiết mở  rộng sự  hiểu biết của bạn về  chụp hình kỹ  thuật ­ con đường lý tưởng để chụp ảnh của bạn lên tầm cao mới xuất sắc.   Step6   Mẫu (trợ  giúp) thay  đổi hình  ảnh như tốc  độ  màn trập hay  độ   mở ống kính được điều chỉnh, cho phép bạn để xác nhận thiết lập trước khi bạn bấm.   Step7   Khi hoàn tất việc cài  đặt, chọn " bắt  đầu chụp ", sau đó chọn   cách bạn muốn chụp.  Ngọc Bình sưu tầm
 17.  Step8    Ba cách để chụp, quay   Hướng dẫn chế   độ  cung cấp cho bạn các lựa chọn chụp qua "Sử  dụng kính ngắm",  "xem trực tiếp sử dụng" hoặc "Shoot phim".   Sử dụng kính ngắm   Sử dụng xem trực tiếp   Quay phim    18  Hướng dẫn chế độ chụp tùy chọn    Theo thể  loại Hướng dẫn chế   độ  của "Shoot" là  18 tùy chọn bao gồm chụp các tình  huống thường gặp   Dễ dàng hoạt động   Tự động   ∙ Close­up   ∙ Cảnh   ∙ Không flash   ∙ Ngủ khuôn mặt   ∙ Gương điển hình   ∙ Chân dung ban đêm  ầm Ngọc Bình sưu t  ∙ Các đối tượng từ xa   ∙ Di chuyển đối tượng 
 18.  Nâng cao hoạt động   ∙ Làm mềm nguồn gốc    ∙   Freeze   chuyển   động    ∙ Hiện ảnh nước chảy   (Người)   ∙ Mang lại nhiều hơn vào tập trung    ∙   Freeze   chuyển   động    (Xe)   Sử dụng một giờ / chụp yên tĩnh   ∙ Đơn ảnh   ∙ Liên tục   ∙ 10 giây hẹn giờ   ∙ Quiet màn trập phát hành   Làm mềm nguồn gốc   ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF (RAW) ∙ Tiếp  xúc: [A] chế độ, 1 / 1600 giây, f/2.2 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy sáng: ISO 400  ° Picture Control : Portlait   Show nước chảy    ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [S] chế độ, 1 / 4 giây, f/22 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy: ISO  100 ° Picture Control: Standard  Ngọc Bình sưu tầm
 19.  Chân dung ban đêm    ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [Night Portlait] chế  độ, 1 / 40 giây, f/4.2 ∙ Cân bằng trắng: tự   động ∙   Độ nhạy : ISO 800 ° Picture Control: Portlait   Ngủ khuôn mặt   ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF (RAW) ∙ Tiếp  xúc: [Kids] chế độ, 1 / 30 giây, f/2.8 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy sáng: ISO 200  ° Picture Control : Standard   Cảnh    ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [Cảnh] chế độ, 1 / 500 giây, f/11 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy:   ISO 250 ° Picture Control: Standard  Ngọc Bình sưu tầm
 20.  Mang lại nhiều thành tập trung    ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [A] chế độ, 1 / 60 giây, f/14 ∙ Cân bằng trắng: tự động ∙ Độ nhạy: ISO   400 ° Picture Control: Standard / dd>   Close­up    ∙  Ống kính: AF­S DX NIKKOR 18­55mm f/3.5­5.6G VR ∙ Chất lượng hình  ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [Close Up] chế  độ, 1 / 60 giây, f / 8  ° cân bằng trắng: tự   động ∙  Độ  nhạy : ISO 100 ° Picture Control: Standard   Di chuyển đối tượng   ∙ Ống kính: AF­S DX NIKKOR 55­300mm f/4.5­5.6G ED VR ∙ Chất lượng hình ảnh: NEF  (RAW) ∙ Tiếp xúc: [Thể thao] chế độ, 1 / 1250 giây, f / 5 ° cân bằng trắng: tự động ∙ Độ  nhạy : ISO 100 ° Picture Control: Standard    Scene Modes ­ cắt ngắn của bạn đến kết quả mong đợi  Ngọc Bình sưu tầm
Đồng bộ tài khoản