Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 11

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
126
lượt xem
54
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài Ngoài những cách trên, PowerPoint còn cho phép tạo bài thuyết trình từ các tập tin của các ứng dụng khác. Chẳng hạn như, chúng ta biên soạn trước dàn bài của bài thuyết trình trong các trình soạn thảo văn bản Word, WordPad, NotePad,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 11

  1. PowerPoint 2010 Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài o n n n ow o n n o p p o thuyết n p n n n . Chẳng h n n ư ún n so n ướ n thuyế n on n so n thảo văn ản Word, WordPad, o … S u đó, PowerPoint nh p n n yv o n sl v n chỉ cần bổ sun m n ản v o âm n … l đã ó mộ uyế n o n ỉnh. ướ nn ưs u 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện 3. Tại Files of type c ọn u t p t n là All Outlines. 4. ọn t p t n Outline ong u n và c ọn Open 1
  2. PowerPoint 2010 n Tạo n an bà t uyết tr n từ t p tin outline Cấu trúc Outline: Outline là t p tin chỉ chứa văn bản, các sl de các n au bằng một ý ệu xu ng dòng (Enter). Trên mỗi slide, tựa ề slide viết b n t ường và các nội dung trên sl de t phải Tab thụt ầu dòng 2. Lưu bài thuyết trình Trong suốt quá trình biên soạn bài thuyết trình, chúng ta phải thường xuyên thực hiện lệnh lưu tập tin để tránh các sự cố bất ngờ xảy ra có thể làm mất đi các slide mà ta vừa biên soạn. Tùy theo thời điểm thực hiện lệnh lưu mà PowerPoint thực hiện các hoạt động khác nhau, sau đây là một số trường hợp. Lưu bài thuyết trình lần đầu tiên Lần đầu n th c hi n l nh lưu p n uyết n PowerPoint s m ộp o Save As ộp o n y n ãy đ n cho t p tin, chọn lo định d ng p n v chọn vị n ổ đĩ để lưu ước th c hi n n ư s u: 2
  3. PowerPoint 2010 1. Vào ngăn File 2. Chọn lệnh Save, hộp Save As xuất hiện 3. Nh p tên t p t n bà t uyết tr n tại hộp File name. Ví dụ bạn ặt tên t p t n là PowerPoint 2010. (T p t n này sẽ ược dùng thực àn trong các ví dụ sau này của tà l ệu). 4. Chọn loạ ịnh dạng t p tin tại Save as type. Ví dụ bạn chọn ki u t p t n là PowerPoint Presentation (*.pptx).  PowerPoint mặc ịnh ki u t p t n là PowerPo nt Presentat on (*.pptx), ây là u ịnh dạng dùng c o PowerPo nt 2007 và 2010.  úng ta có t lưu t p t n t eo ịnh dạng PowerPoint 97-2003 Presentat on (* ppt) các p ên bản PowerPoint 2003 tr về trước có t m ược bà t uyết tr n tạo trên PowerPo nt 20 0 Tuy n ên, các ệu ứng và các u ịnh dạng ặc t ù của PowerPoint 2010 sẽ ông oạt ộng. 5. Tại hộp Save in, bạn ãy t ến t ư ục cần lưu t p tin 6. Nhấn nút Save lưu n 2 ộp t oạ ave s 3
  4. PowerPoint 2010 Qui định về đặt tên tập tin: Tên t p t n có t dà tớ 2 ý tự và bạn có t dùng tất cả các loạ ý tự ặt tên ngoạ trừ các ý tự sau , , , *, , và \. Lưu bài thuyết trình các lần sau S u đã lưu p n n n ó u ỉn m nội dung v mu n lưu thuyế n l n ó ểl m o mộ on s u  VàoFile | chọn nút Save, hoặc  N ấn nút Save ( ) trên Quick Access Toolbar, hoặc  N ấn t ợp p í tắt n Lưu bà t uyết tr n Thêm nút lệnh vào QAT: t ê nút ave vào t an u c ccess Toolbar bạn nhấp trá chuột vào nút Customize Quick Access Toolbar ( ) và c ọn nút Save. 4
  5. PowerPoint 2010 Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc lưu bài thuyết trình sang định dạng video nhằm giúp dễ dàng hơn trong việc giới thiệu đến khán giả và chia sẽ tài liệu. PowerPoint cho phép chuyển bài thuyết trình sang một số định dạng video thông dụng như Windows Media Video (.wmv) và chúng ta có thể dùng các công cụ xử lý phim để chuyển đổi sang các định dạng video khác như .avi, .mov,… Một điểm rất hay khi chuyển bài thuyết trình sang định dạng video là tất cả các hiệu ứng, hoạt cảnh, âm thanh hay phim nhúng trong bài đều được tự động chuyển theo kể cả việc ghi âm lồng tiếng và sử dụng con trỏ laser trong bài thuyết trình. 5
  6. PowerPoint 2010 n Chuy n bà t uyết tr n sang ịnh dạng video Các bước thực hiện như sau: 1. M bà t uyết tr n u n chuy n sang ịnh dạng video. 2. Vào ngăn File 3. Chọn lệnh Share 4. Tạ n ó F le Types, c ọn Create a Video 5. Chọn chất lượng video tại hộp x xu ng p ía bên p ải cửa s Share. ó lựa chọn cho bạn:  Computer & HD Displays: tạo video với chất lượng n ảnh cao nhất và t p tin sẽ có dung lượng lớn nhất. Ki u kết xuất này có t dùng p át trên àn n áy tín , áy c ếu hoặc các t ết bị hi n thị có ộ p ân g ải cao.  Internet & DVD: Cho chất lượng video mức trung b n và t p t n có íc t ước vừa phải. Ki u kết xuất này t íc ợp cho việc chia sẽ qua mạng nternet ay c ép ra ĩa DVD  Poratble Devices: Xuất ra v deo có c ất lượng thấp nhất và t p tin sẽ có íc t ước nhỏ nhất. Loại kết xuất này t íc ợp tải vào các t ết bị d ộng n ư Zune, các PD ay art P one… 6. Tại Use Recorded Timings and Narrationsbạn có các tùy c ọn sau:  Don't Use Recorded Timings and Narrations: Nếu bạn ông mu n lồng tiếng và g lạ các oạt ộng của con trỏ laser t chọn tùy c ọn này 6
  7. PowerPoint 2010  Use Recorded Timings and Narrations: Chỉ c o p ép c ọn khi bạn ã oàn tất việc lồng tiếng và các oạt ộng của con trỏ laser trong bà t uyết tr n Bạn chọn tùy c ọn này nếu mu n video kết xuất có lồng tiếng và các oạt ộng của con trỏ laser. 7. Nhấp nút Create Video, hộp thoại Save As xuất hiện 8. ặt tên t p tin, chọn nơ lưu trữ và n ấn nút Save bắt ầu chuy n i. Thay đổi thời gian chuyển slide: T ờ g an c uy n sl de ặc ịn là g ây T ay g á trị ặc ịn này ãy ều c ỉn tạ Seconds to spend on each slide trong cửa s Create a Video. n Xe bà t uyết tr n trong W ndows Med a Player 7
Đồng bộ tài khoản