Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 35

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
34
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Di chuyển Tất cả các đối tượng trên slide đều có thể di chuyển (move), sắp đặt và bố trí lại cho hợp lý. Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc sắp xếp lại 2 đoạn video trên slide này. Các bước thực như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 35

  1. PowerPoint 2010 Di chuyển Tất cả các đối tượng trên slide đều có thể di chuyển (move), sắp đặt và bố trí lại cho hợp lý. Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc sắp xếp lại 2 đoạn video trên slide này. Các bước thực như sau: 1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. Khi đó, xung quanh video được chọn sẽ xuất hiện 8 nút và con trỏ chuột xuất hiện thêm hình 4 mũi tên hướng về 4 hướng. 1
  2. PowerPoint 2010 n Chọn video cần di chuyển 2. Giữ trái c uột và kéo video đến vị trí mới Ví dụ, bạn di chuyển ướng lên trên và k i đến được vị trí mong muốn t t ả trái c uột. 3. Tương tự, chọn video bên p ải và bạn di chuyển video sang p ía bên phải và ướng xuống dưới. n Di chuyển video trên slide Thay đổi kích thước Tất cả các đối tượng trên slide đều có thể phóng to hay thu nhỏ (resize) một cách dễ dàng. Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc phóng to và thu nhỏ 2 đoạn video trên slide này. Các bước thực như sau: 2
  3. PowerPoint 2010 1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. Khi đó, xung quanh video được chọn sẽ xuất hiện 8 nút. 2. Dùng c uột chọn vào nút nắm tròn ở góc dưới bên p ải của n K i đó, con trỏ biến t àn mũi tên c iều t kéo ướng qua góc p ải dưới. 0 n P óng to video bên trái 3. Tương tự, bạn chọn video bên p ải Sau đó, bạn chọn nút tròn ở góc dưới bên trái và giữ trái c uột kéo ướng lên trên và qua p ải. Thay đổi kích thước:  Kéo chuột hướng ra phía ngoài hình sẽ phóng to hình, ngược lại sẽ thu nhỏ hình.  Bạn có thể kết hợp thêm phím ALT, SHIFT hoặc CTRL khi phóng to hay thu hình để biết thêm công dụng của chúng. n Thu nhỏ video bên p ải 3
  4. PowerPoint 2010 Thêm chú thích cho các đối tượng trên slide Các đối tượng trên slide như hình, đồ thị, shape, SmartArt,… đều có thể thêm văn bản để chú thích cho đối tượng. Công việc này rất hữu ích cho những người dùng khác khi mở bài thuyết trình và hiểu được ý nghĩa của các đối tượng đang sử dụng trên slide. Các bước thực như sau: 1. Chọn đối tượng Ví dụ, bạn chọn n sản phẩm HD Zune trong slide số 7. 2. Nhấp phải chuột lên đối tượng và c ọn lệnh Format Shape Lưu ý, tùy loại đối tượng mà bạn đang c ọn t sẽ xuất hiện lệnh Format + . n Chọn lện Format S ape… 3. Trong hộp thoại Format Picture, bạn chọn Alt Text 4. Nhập tựa đề c o đối n là “ D Zune” tại hộp Title và n ập phần mô tả là “T iết bị giải trí di động đa p ương tiện” tại hộp Description. 5. Nhấp nút Close để đóng cửa sổ. Thay đổi kiểu WordArt 4
  5. PowerPoint 2010 Chúng ta sẽ thực hành thay đổi kiểu WordArt hiện hành trên slide 6 sang kiểu lượn sóng. Các bước thực như sau: 1. Chọn WordArt cần hiệu chỉn Ví dụ, bạn chọn WordArt trên trong slide số 6. 2. Chọn Drawing Tools, vào ngăn Format, nhóm WordArt Styles, chọn nút Text Effects. n WordArt Styles 3. Chọn nhóm Transform và chọn kiểu lượn sóng Wave 2 cho WordArt. n T ay đổi kiểu WordArt 4. C úng ta có t ể t ay đổi n an các kiểu hiệu ứng màu sắc, bóng mờ cho WordArt bằng các n ấn vào nút More và c ọn một kiểu hiệu ứng dựng sẵn. 5
  6. PowerPoint 2010 n Thay đổi hiệu ứng tô nền WordArt n T ay đổi kiểu đường kẽ 6
Đồng bộ tài khoản