Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 63

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
48
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 63

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

In tài liệu dành cho khán giả In ấn tài liệu dạng Handout hoặc Slide thường được sử dụng dành cho người xem thuyết trình. Các bản in này chứa nội dung cơ bản về thông tin sẽ được trình bày khi thuyết trình. Người xem có thể đọc trước các tài liệu này để nắm sơ lược về nội dung và có thể chuẩn bị các câu hỏi để làm rõ thêm các vấn đề khi thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 63

  1. PowerPoint 2010 In tài liệu dành cho khán giả In ấn tài liệu dạng Handout hoặc Slide thường được sử dụng dành cho người xem thuyết trình. Các bản in này chứa nội dung cơ bản về thông tin sẽ được trình bày khi thuyết trình. Người xem có thể đọc trước các tài liệu này để nắm sơ lược về nội dung và có thể chuẩn bị các câu hỏi để làm rõ thêm các vấn đề khi thuyết trình. Tùy chỉnh Handout Master T ế ộ mà ì ó ể ắ xế á &F ũ ù ọ á ị và êm á ệ ứ handout. Cá ớc thự à : 1. Mở bài thuyết trình cần tùy chỉnh Handout Master. 2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Handout Master. 1
  2. PowerPoint 2010 ình s ndout ster 3. Tại nhóm Page Setup:  Chọn Handout Orientation:  Portrait: trang handout sẽ nằm dọc  Landscape: trang handout sẽ nằm ngang 2
  3. PowerPoint 2010 ình Chọn hướng cho trang handout  Chọn Slide Orientationt:  Portrait: các slide trong tr ng h ndout sẽ nằm dọc  Landscape: các slide trong tr ng h ndout sẽ nằm ngang ình Chọn hướng cho slide trong trang handout  họn s slide tr n m i tr ng handout, bạn vào Slides Per Page và chọn s slide sẽ in tr n m i tr ng handout. S slide càng ít thì slide in r càng to và dễ đọc nhưng sẽ t n nhiều giấy. S slide càng nhiều thì các slide sẽ bị nén nhỏ lại n n bản in sẽ khó đọc hơn Trong tùy chọn về s slide, người t thường chọn in slide tr n một trang handout. 3
  4. PowerPoint 2010 ình họn s slide tr n m i tr ng h ndout 4. Tại nhóm Placeholders: à à C ú ể ẩn hiệ à ậ ô i ịnh dạ á ày ê  Header: nằm ở ó ê ê á n di chuyể à xu ớ 1 m và q ả 1 m vì ó q á át l .  Footer: nằm ở ó ớ ê á n di chuyể à ê ê 1 m và q ả 1 m vì ó q á á .  Date: nằm ở ó ê ê ả ó ệ à á ệ à ế ọ ũ ể óx ớ 1 m và q á 1cm.  Page Number: nằm ở ó ớ ê ả và ó ệ ệ à ằ ứ tự trang in. B n di chuyển ó ê ê 1 m và q á 1 m vì q á á . 5. ạn có th định dạng ki u nền, các bộ màu, font ch và các m u theme và các hi u ng cho h ndout t nhóm dit Theme tr n ibbon 4
  5. PowerPoint 2010 6. Tại nhóm Background, bạn có th th m nền cho các ndout Ví dụ, bạn chọn Style 2 tại Background Styles. ình Th m nền cho handout 7. Chuy n qu ngăn Handout Master và nhấn nút Close Master View đ hoàn tất. 5
Đồng bộ tài khoản