Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 70

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
38
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 70

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi mọi việc đã chuẩn bị xong và bây giờ bạn đang đứng trước khán giả để thuyết trình về đề tài báo cáo của mình. PowerPoint cung cấp sẵn một số tính năng hỗ trợ cho việc báo cáo cũng như di chuyển dễ dàng giữa các nội dung trong khi bạn thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 70

  1. PowerPoint 2010 việc đã c đ đ c đ K đ xong c c c c c ệc c c c c c Đặc biệ , ê 2010 cò có ê c c con trỏ l , i thuy ù đ chi c c đ c u ê l đ i xem d õ ắm bắt t ơ đ đ o luận. 1. Trình chiếu bài thuyết trình Thiết lập các t y ch n ch chế ide h C c c thực : 1. Vào ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options xuất hiện 1
  2. PowerPoint 2010 n PowerPoint Options cho Slide Show 2. C A c ừ c ê O đ ó Sl S ê 3. ù c c :  Show menu on right mouse click: đ cc c c t đơ c ệ  Show popup toolbar: c ệ ê c c óc ê c  Prompt to keep ink annotations when exiting: c ệ ắc l l c có ê c ú, l đó  End with black slide: c c đ c l đ 4. ú OK đ đó . 2
  3. PowerPoint 2010 Trình chiếu bài thuyết trình C c c thực : 1. Mở bài t uyết tr n cần tr n c iếu 2. Vào ngăn Slide Show, n óm Monitor để tùy c ọn về màn n n Tùy c ọn c o màn n tr n c iếu  Resolution: chọn độ p ân giải của màn n k i tr n c iếu, phần lớn các máy c iếu LCD hiện nay hỗ trợ độ p ân giải 1024x768.  Show on: k i máy tín bạn có từ màn n trở lên t tùy c ọn này mới xuất hiện. Tại đây, bạn chọn màn n nào sẽ tr n c iếu bài t uyết tr n  Use Presentation View: Tùy c ọn này c ỉ có tác dụng k i máy bạn có từ màn n trở lên C úng ta sẽ tr n bày c i tiết ơn về Presentation View ở phần sau. 3. ể b t đầu tr n c iếu, bạn chuyển qua n óm Start Slide Show trên ngăn Slide Show và c ọn lệnh: n Chọn lện để tr nh chiếu Slide Show  From Beginning: tr n chiếu báo cáo b t đầu từ slide đầu tiên trong bài t uyết tr n  From Current Slide: tr n c iếu báo cáo b t đầu từ slide hiện àn trong bài t uyết tr n 3
  4. PowerPoint 2010  Broadcast Slide Show: tr n c iếu bài t uyết tr n t ông qua mạng internet c o người xem từ xa, sẽ tr n bày c i tiết ở phần sau.  Custom Slide Show: tr n c iếu bài t uyết tr n từ một Custom S ow trong bài Bạn chọn tên của Custom S ow để tr n c iếu. H Chọn Custom S ow để tr n c iếu Di chuyển ến t ide ác nh n Di c uyển n an đến slide xác đ n C c c thực : 1. Mở bài t uyết tr n cần tr n c iếu 2. Vào ngăn Slide S ow, n óm Start Slide S ow, c ọn From Beginning 4
  5. PowerPoint 2010 3. Trong chế độ Slide Show, bạn muốn di chuyển đến một slide nào đó t nhấn phải chuột lên màn n và c ọn lện Go to Slide 4. Kíc c uột lên tên slide cần di chuyển đến. d n các t h p ph t t ựng r t nhi ắ đ h tr trong ch đ Slide Show. Bảng Dan mục p ím t t dùng để di chuyển trong Slide Show Nhấn ph Mô tả , c , S c , D c đ l ặc ê ặc c l q , Enter, D , B c c , ê D c l l c q ặc lê , Page Up c lệ , ặc l l c c có c ù c Shortcut Menu On Right ắ ậ c E D c đ l có ự ậ ESC, C l+B , “-“ K úc Sl S Ctrl+S c c l B, “” H đen, l đ l c W, “,” H n , l đ l c S, “+” Dừ ắ đ l Sl S ự H D c đ l đ G 2 c 2 T l đ ê 5
  6. PowerPoint 2010 Ctrl+T Hệ Task bar Ctrl+H, Ctrl+U Ẩ ặc ệ c ỏc ê c ê Sl Show. n Hộp thoại chứa danh mục các slide trong Slide S ow T c , n nh F1 đ c tr ú c c ắt sử d ng trong ch đ Sl S 2010 c c c ắ l 6
  7. PowerPoint 2010 n Các p ím t t dùng để di chuyển trong Slide Show n Các p ím t t để điều khiển Media 7
Đồng bộ tài khoản