intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng SET310

Chia sẻ: Le Toi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
92
lượt xem
5
download

Hướng dẫn sử dụng SET310

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN I - ĐO CHI TIẾT: Bước 1: Lựa chọn JOB ( File lưu số liệu). Khởi động máy, định tâm cân bằng. Vào MEM \ JOB ↵ (ENTER) \ JOB Selection ↵ chọn LIST ra danh sách các JOB. Ta dùng mũi tên lên xuống để

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng SET310

  1. PHẦN I - ĐO CHI TIẾT: Bước 1: Lựa chọn JOB ( File lưu số liệu). Khởi động máy, định tâm cân bằng. Vào MEM \ JOB ↵ (ENTER) \ JOB Selection ↵ chọn LIST ra danh sách các JOB. Ta dùng mũi tên lên xuống để chọn JOB xong ta ấn phím ↵ . Bấm ESC để quay ra chọn JOB name edit để sửa tên JOB ví dụ sửa tên thành PLU xong ta ấn ↵ ( Dùng phím FUNC để chọn các ký tự hoặc chữ số cần đặt.) Bước 2: Định hướng trạm máy Ấn ESC quay ra ta chọn màn hình P1 để qui O. ( Dùng phím FUNC để chọn màn hình P1, Ngắm tới điểm định hướng, cố định máy và ấn phím OSET 2 lần.) Để đo ghi ta chọn màn hình P3 rồi chọn REC. Vào Stndata để đặt toạ độ điểm đứng máy. NO: nhập toạ độ X EO: nhập toạ độ Y ZO : Pt: nhập tên điểm đứng máy ( ví dụ DC1 ) Nếu điểm đứng máy chưa có toạ độ ta nhập toạ độ giả định bất kỳ, khi xử lý số liệu ta sẽ sửa sau. Bước 3: Đo và ghi Vào Dist Data ↵ ngắm tới gương dựng tại điểm đầu tiên và ấn phím DIST (F2) để đo. Khi máy đã đo được ta bấm phím STOP (F4). Xong ấn phím REC để ghi. Ta dùng mũi tên lên xuống chọn dòng Pt: sửa số hiệu điểm đầu tiên đầu tiên của trạm máy, đánh số mới vào rồi bấm OK. Từ điểm đo thứ 2 trở đi ta ngắm vào gương và bấm phím đo AUTO (F1) khi máy đã đo được ta ấn phím STOP máy sẽ tự động ghi số liệu và nhảy sang số thứ tự điểm mới chờ sẵn theo số thứ tự tăng dần. 1
  2. PHẦN II – TRÚT SỐ LIỆU VÀ XỬ LÝ: Nối cáp trút vào máy vi tính và máy đo; bật máy TĐĐT bấm phím ESC về màn hình cơ bản, chọn F3 – MEM Tiếp tục chọn JOB, bấm phím  ↵ Chọn Comms output, bấm phím  ↵ Chọn JOB cần trút bấm phím  ↵ , bấm F4 – OK Chọn dạng trút là SDR; đến đây dừng lại, tiến hành các thao tác trên máy vi tính: Khởi động phần mềm trút số liệu SOKKIA IO. Vào Tools \ Data transfer \ Sokkia SDR màn hình hiện lên hộp thoại: Chọn Download (Receive From Collector) nếu đã đặt đúng cổng, phía trên hộp thoại có dòng thông báo “ Port open, wating for Sokkia...” ta dừng lại thao tác trên máy đo. Khi đó trên máy đo (tiếp theo các thao tác ở trên), bấm phím ↵ . Nếu thấy tại dòng “Port open, wating for Sokkia...” trên máy tính bây giờ thay bằng các số và các số này nhảy liên tục theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nghĩa là dữ liệu trong máy đo đang được trút vào máy tính. Sau khi trút xong (số ngừng nhảy), chờ một lúc để phần mềm nạp dữ liệu, sau đó màn hình sẽ hiện lên hộp thoại: 2
  3. Chọn thư mục cần lưu file trút, đánh tên file vào cửa sổ File name: Sau đó bấm SAVE, máy hiện lên thông báo đã chuyển đổi dữ liệu xong: Ta bấm OK, chọn exit ra màn hình: 3
  4. * XỬ LÝ SỐ LIỆU: Tìm đến dòng có dạng TYPE là BK (định hướng trạm máy), tại cột Bs Pt ta sửa tên điểm định hướng theo đúng thực tế. Sửa lại toạ độ trạm máy cho đúng. Sau khi sửa xong, di chuyển lên đầu File dữ liệu đo, nháy chuột vào ô đầu tiên. Chọn ADD \ Point to Rw5, ta nhập tên điểm, toạ độ của các điểm định hướng mà khi đo ta không đứng máy. Cột Pnt No: Nhập tên điểm. Cột Northing: Nhập toạ độ X. Cột Easting: Nhập toạ độ Y. Cột Elevation: Nhập độ cao (Nếu đo độ cao, nếu không lấy độ cao thì để 0.000) Kiểm tra lại tất cả các số liệu đã nhập, sau đó chọn Process (Compute Pts) \ No Adjust để tính toạ độ các điểm chi tiết, hiện lên 2 hộp thoại ta chọn OK 2 lần, khi đó màn hình sẽ hiện lên File báo cáo: Ta đóng lại. Các toạ độ tính toán sẽ hiện ở cửa sổ dưới. Để xuất ra File toạ độ phục vụ cho triển điểm lên bản vẽ, ta chọn Tools \ Export point data \ Text ASCII File, ra hộp thoại: 4
  5. ta chọn Space rồi chọn OK. Màn hình hiện lên hộp thoại:   Ta chọn thư mục cần lưu File dữ liệu (toạ độ) ở cửa sổ Save in, đến thư mục cần lưu ta đánh tên File lưu dữ liệu vào cửa sổ File name, sau đó chọn Save, máy hiện lên hộp thoại: ta chọn OK 5
  6.   Sau đó ta đóng tất cả các cửa sổ lại, máy sẽ hiện lên cửa sổ:   Ta chọn NO để đóng lại. Đến đây việc trút và xử lý số liệu đo đã xong, ta khởi động phần mềm MICRO STATION, khởi động FAMIS tiến hành nhập số liệu vừa trút với định dạng *.txt.... PHẦN III: CẮM ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA 1- Nhập toạ độ các điểm gốc: Khởi động máy, định tâm cân bằng. Vào MEM \ JOB ↵ (ENTER) \ JOB Selection ↵ chọn LIST ra danh sách các JOB. Ta dùng mũi tên lên xuống để chọn JOB xong ta ấn phím ↵ . Bấm ESC để quay ra chọn JOB name edit để sửa tên JOB ví dụ sửa tên thành PLU xong ta ấn ↵ ( Dùng phím FUNC để chọn các ký tự hoặc chữ số cần đặt.) Bấm ESC quay ra, Chọn Known data ↵ , chọn Key in Coord ↵ Ta nhập toạ độ: N: Nhập toạ độ X E: Nhập toạ độ Y Z: Pt: Nhập tên điểm Xong ta ấn ↵ , máy sẽ ghi và nhảy tới điểm tiếp theo, tiếp tục nhập cho đến hết; Bấm ESC để quay ra. 6
  7. Từ trang P3 chọn F4 (S – 0) trỏ chọn Dùng con “Stn Orientation” ↵ . Tiến hành các thủ tục định vị và định hướng trạm máy như sau: Chọn “Stn Coordinate”, nhập giá trị toạ độ cho trạm đang đứng máy và ấn OK, nếu toạ độ đã có trong máy ta gọi ra bằng phím READ – F1, chọn đúng điểm đứng máy rồi bấm ↵ , ra màn hình bên ta bấm OK để chấp nhận. Vào Set Hangle ↵ , chọn Backsight ↵ (điểm định hướng). Ta nhập trực tiếp toạ độ bằng phím F3 – EDIT, hoặc gọi trong bộ nhớ máy bằng phím READ – F1 (Như trên). Muốn tìm nhanh ta ấn phím SRCH – F4, đánh tên điểm cần tìm vào ↵ Ra màn hình bên: Chọn OK để chấp nhận, ngắm tới điểm định hướng bấm OK, ra màn hình bên chọn YES. 7
  8. ← Dịch gương về phía trái. ↑ Dịch gương ra xa. ↓ Dịch gương tiến về máy. Cắm điểm tiếp theo: Bấm ESC một lần, chọn điểm cần cắm thứ 2 rồi làm tương tự... CẮM ĐIỂM: Bấm ESC quay ra, chọn S-0 Data ↵ Bấm phím ∆ S – 0 để chọn màn hình bên: Ta nhập toạ độ của điểm cần cắm bằng phím EDIT – F3 Hoặc gọi trong bộ nhớ bằng phím READ – F1 (như trên). Chọn đúng điểm cần cắm rồi ↵ , ra màn hình bên ta bấm phím OK. Bấm phím ∆ S – 0 để chọn đúng màn hình bên: Xem giá trị dHA, xoay máy cho về giá trị 00000’00” điều khiển người dựng gương cho đúng hướng đó ngắm vào gương và bấm phím OBS – F1 để đo, rồi mấm phím STOP màn hình sẽ hiển thị giá trị độ lệch điểm so với điểm thiết kế. ấn phím F3 - ↔ để xem các giá trị cần dịch chuyển, dịch gương theo hướng mũi tên để các giá trị trên màn hình về 0 → Dịch gương về phía phải. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2