Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra

Chia sẻ: Vi Huyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
364
lượt xem
120
download

Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên. “Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cần rà soát, sớm công bố tiêu chuẩn thành lập trường đại học, trong đó phải có các chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo (những kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi cần đạt được của sinh viên)”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN CHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TS. HOÀNG NGỌC VINH VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI HÀ NỘI – THÁNG 5, 2009
 2. ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI 1. Nhu cầu xã hội - Nhu cầu người dân - Nhu cầu doanh nghiệp, ngành kinh tế - Nhu cầu của Chính phủ 2. Những nguyên nhân của đào tạo không gắn với NCXH - Dự báo - Nguồn lực - Chương trình đào tạo (thiết kế, đánh giá, thực hiện, phương pháp...) - Quản lý chất lượng (nhận thức, input-based hay out-come-based, vai trò quản lý nhà nước) - Mạng lưới đào tạo - Liên kết và hợp tác nhà nước-nhà trường- nhà doanh nghiệp (industry) - Khung trình độ và nghề nghiệp - Tư vấn hướng nghiệp và vấn đề thị trường lao động CHUẨN ĐÀO TẠO và CHUẨN ĐẦU RA? 04/14/10 2
 3. CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC “Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cần rà soát, sớm công bố tiêu chuẩn thành lập trường đại học, trong đó phải có các chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo (những kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi cần đạt được của sinh viên)” Trích: Kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học, ngày 05 tháng 01 năm 2008 Kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng NguyễnThiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học, ngày 05 tháng 01 năm 2008 04/14/10 3
 4. QUAN HỆ GIỮA TIÊU CHUẨN NGHỀ & TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO Thế giới việc làm Giáo dục & Đào tạo Biến thành Năng lực cần có Mục tiêu đào tạo - Chuẩn đầu vào trong nghề - Chuẩn đầu ra - Chuẩn chương trình - Chuẩn phương pháp Kết quả việc làm - Chuẩn đánh giá (employment Chuẩn đầu ra - Chuẩn giáo trình outcomes) Tạo ra - Cơ sở vật chất - Đội ngũ giáo viên - Chuẩn tổ chức và quản lý Tiêu chuẩn nghề Tiêu chuẩn đào tạo Những thành tố không có quan hệ Nguồn: 1999, Bob Mansfield, Hermann Schmidt … 04/14/10 4
 5. Nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn đào tạo Thị trường lao động Chính sách giáo Cơ cấu kinh tế, nhu (tiềm năng nguồn dục, môi trường cầu về cơ cấu trình nhân lực có kỹ năng) chính tri, hệ thống độ quản lý GD&ĐT Giáo dục phổ thông Xã hội, truyền (điều kiện tiên quyết Tiêu chuẩn đào tạo, thống văn hoá của giáo dục) chất lượng đào tạo trong đào tạo Con đường liên thông lên trình độ cao Nguồn: 1999, Bob Mansfield, Hermann Schmidt … 04/14/10 5
 6. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH • Chuẩn đầu ra là gì? • Xây dựng và thể hiện chuẩn đầu ra • Quá trình hình thành chuẩn đầu ra • Một số vấn đề về chuẩn đầu ra 04/14/10 6
 7. Chuẩn đầu ra là gì? - Chuẩn đầu ra là sự khẳng định của những điều kỳ vọng, mong muốn một người tốt nghiệp có khả năng LÀM được nhờ kết quả của quá trình đào tạo (Jenkins and Unwin) - Chuẩn đầu ra là lời khẳng định của những điều mà chúng ta muốn sinh viên của chúng ta có khả năng làm, biết, hoặc hiểu nhờ hoàn thành một khóa đào tạo. (Univ. New South Wales, Australia) 04/14/10 7
 8. Chuẩn đầu ra là gì? - “Chuẩn đầu ra là sự khẳng định sinh viên tốt nghiệp làm được những gì và kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi cần đạt được của sinh viên” (GS. Nguyễn Thiện Nhân). - Chuẩn đầu ra là lời khẳng định về điều mà một sinh viên cần biết, hiểu và có khả năng làm được khi kết thúc chương trình học tập.  Chương trình học tập có thể là một giờ học, một mô đun hay học phần hoặc toàn bộ một khóa học.  Chuẩn đầu ra cần không đơn giản là một “danh sách của những mong muốn” về điều mà một sinh viên có năng lực để làm khi hoàn tất chương trình học tập  Chuẩn đầu ra cần mô tả đơn giản và rõ ràng  Chuẩn đầu có thể đánh giá được 04/14/10 8
 9. Tuning definitions Learning outcomes: Statements of what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after completion of learning. They can refer to a single course unit or module or else to a period of studies, for example, a first or a second cycle programme. Learning outcomes specify the minimum requirements for award of credit. • Desired learning outcomes can be formulated. [Learning outcomes are formulated by academic staff]
 10. CHÚ Ý - Chuẩn đầu ra nhấn mạnh vào người học - Nhấn mạnh đến khả năng người học làm được việc gì đó Nếu nhấn mạnh vào dạy  Nhấn mạnh đầu ra, tập trung vào học lấy thầy làm trung tâm những điều chúng ta muốn sinh – thường sử dụng động từ viên có khả năng để làm và thường thể hiện dự định giáo viên sử dụng những động từ như: liệt kê, và từ thường dùng là biết, gọi tên, phân tích, tính toán, thiết kế hiểu hoặc làm quen với v.v… 04/14/10 10
 11. Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm Giáo viên làm trung tâm Người học làm trung tâm - Giáo viên hành động như là người - Học sinh tích cực, thông tin gắn với khái cung cấp thông tin một chiều, định niệm và tri thức (Erikson, 1984) hướng quá trình học và kiểm soát sự - Học sinh học theo các cách học khác tiếp cận thông tin của người học nhau - Sinh viên được xem như “cái thùng - Học tập là quá trình năng động, tích cực rỗng”, việc học được xem như là quá và thôi thúc tìm tòi hiểu biết trình bổ sung thêm (không có sàng - Học sinh kiến tạo nên tri thức cho chính lọc) bản thân thông qua trao đổi, giao tiếp, - Giảng dạy thích hợp với học sinh phản ánh các nội dung, ý tưởng, “trung bình” và mọi người đều học với những vấn đề quan tâm… cùng một tốc độ. “Dạy  học  lấy  giáo  viên  làm  trung  tâm  giống  như sự  nhồi  nhét  thực phẩm vào trong dạ dày của ai đó, thiếu sự chế biến, phối  hợp và không quan tâm đến người được ăn có nuốt nổi không, có  tiêu hóa được hay không và tiêu hóa ở mức độ nào…”(HNV) 04/14/10 11
 12. CHUẨN ĐẦU RA – ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuẩn đầu ra có thể giúp cho: - Đổi mới phương pháp học tập tập trung vào người học mà không phải giáo viên - Khắc phục một số vấn đề tồn tại gắn với cách truyền thống coi trọng đầu vào trong phát triển chương trình đào tạo, giảng viên dạy những gì mà mình có, nhà trường cung cấp dịch vụ giáo dục có đến đâu thì làm đến đó... - Có tác dụng tốt đối với mối quan hệ Dạy-Học-Đánh giá do đó việc thiết kế chương trình đào tạo sẽ gắn với nhu cầu hơn - Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng và hình thành các chuẩn đào tạo - Người học và doanh nghiệp có lợi – đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, đánh giá người lao động, tiến bộ nghề nghiệp; - Cùng với tín chỉ có thể tạo ra “đồng tiền chung” –”common currency” gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học tạo điều kiện học liên thông và học 04/14/10đời suốt 12
 13. Quan niệm của Châu Âu: Chuẩn đầu ra là những đơn nguyên “xây dựng” quá trình  cải cách giáo dục Bologna 04/14/10 13
 14. Ý nghĩa và giá trị Đối với cán bộ giảng dạy 1. Làm cơ sở để thiết kế nội dung dạy học, 2. Thiết kế chiến lược dạy học và thực hiện, 3. Chọn lựa phương pháp,, công cụ đánh giá thích hợp, hiệu quả 4. Phấn đấu để đáp ứng với yêu cầu chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên…….. 04/14/10 14
 15. Ý nghĩa và giá trị Đối với sinh viên 1. Biết được điều gì mình cần đạt được một cách khá chi tiết (làm được gì?). 2. Sinh viên biết để lựa chọn ngành nghề đào tạo (tuyển sinh) 3. Học tập và rèn luyện theo các chuẩn đầu ra 4. Hướng dẫn sinh viên và giúp sinh viên chuẩn bị thi kiểm tra. 5. Cơ hội việc làm của sinh viên, 1. ….. 04/14/10 15
 16. Ý nghĩa và giá trị Đối với doanh nghiệp Đối với cơ sở đào tạo 1. Biết nguồn tuyển dụng theo nhu 1. Marketing ngành học cầu 2. Theo dõi đánh giá giảng viên, 2. Tuyển dụng hiệu quả theo chuẩn performance của các khoa và của đầu ra trường 3. Đánh giá khả năng cung ứng nhân 3. Tăng cường khả năng hợp tác với lực để có quyết định đầu tư doanh nghiệp, đổi mới chương trình 4. Xây dựng đối tác với cơ sở đào tạo, đào tạo phát triển nguồn nhân lực… 4. Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đào tại theo tín chỉ, liên thông, kiểm định… 04/14/10 16
 17. TÓM LẠI 1. Chuẩn đầu ra quan tâm đến triển vọng của sinh viên. 2. Chú ý đến thời điểm cuối khóa đào tạo, cuối mỗi học phần, cuối mỗi bài giảng về điều gì sinh viên có khả năng làm được và hiểu biết được khi kết thúc chương trình 04/14/10 17
 18. 2. CÁCH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU VÀ THỂ HIỆN RA
 19. QUY TRÌNH CHUNG 1. Các khoa hình thành Hội đồng tư vấn chương trình đào tạo (tư vấn ngành) - Thành phần: Cán bộ quản lý, giảng viên bộ môn có kinh nghiệm Chuyên gia đại diện doanh nghiệp gắn với ngành đào tạo Cán bộ làm thư ký 1. Rà soát và hoàn thiện lại mục tiêu đào tạo của ngành đào tạo theo - Liệt kê những công việc chính mà một sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm (làm được gì?) - Viết lại mục tiêu đào tạo theo chuẩn 1. Rà soát nội dung đào tạo, phương pháp dạy và thi kiểm tra đánh giá 2. Điều kiện để đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra (lộ trình, nguồn lực…) 04/14/10 19
 20. Benjamin Bloom (1913 – 1999) - Xem học tập là một quá trình mà chúng ta hình thành hiểu biết, năng lực nhờ quá trình học tập trước đó để phát triển lên một mức cao hơn - Đã thực hiện nghiên cứu phát triển các cấp độ của hoạt động tư duy trong quá trình học tập (PhD năm 1942) - Hình thành nên các cấp độ tư duy từ đơn giản như nhớ lại sự kiện ở mức thấp nhất đến năng lực đánh giá ở mức cao nhất. 04/14/10 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản