Hyperlin

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
49
lượt xem
8
download

Hyperlin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở Dreamweaver Menu Site Manage Sites New Site Cột Category chọn Local Info Cột Phải gỏ : website11 Nhấp Biểu tượng Browse Desktop Nhấp Đúp website11 Select Ok Ok Done.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hyperlin

  1. DREA MWEAVER 8 BÀI 15 NGÀY 18.8.2006 SOẠN THEO  DREAMWEAVER 8 KS TRẦN VIỆT AN  I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTOP : 1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop > New > Folder > Gỏ :  website11 > Enter. 2. Mở Dreamweaver > Menu Site > Manage Sites > New > Site > Cột Category chọn  Local Info >> Cột Phải gỏ : website11 > Nhấp Biểu tượng Browse > Desktop >  Nhấp Đúp  website11 >  Select >  Ok> Ok >  Done. (H1). 1
  2. 3. Ra Bảng Manage Site có kê website11 hiện diện > Nhấp Edit .(H2). 4. Cột Trái Category chọn Remote Info > Cột Phải Access chọn FTP > hàng FTP  Host nhập : www.freewebtown.com > Login nhập : utbinh026 > Password  nhập : ooo > Chọn Save > Nhấp Test để kiểm tra sự kết nối Dreamweaver và  Host Freewebtown > Dreamweaver ra bảng Thông Báo kết nối hoàn tất > OK  .OK > Done . (H3). 2
  3. 5. Panel Files có website11. II.TẠO TRANG WEB : 1. Hàng Create New nhấp HTML > Ra Khung Stag để nhập nội dung vào > Trường  Tittle nhập : Chào Mứng Các bạn đến website11 của UTBINH. 2. Nhấp Nút Menu ( Tam Giác Đen nhỏ ) của Common trong Thanh Insert > Text .  Bạn sử dụng Thanh Insert nầy và Property Inspector để gỏ nhập Text.(H4). 3
  4. III.TẠO LIÊN KẾT HYPERLINK : 1.   Liên kết với 1 Trang WEB  : Bôi đen Số 1 Liến Kết với Báo Thanh Niên > Copy > Paste Link của Báo nầy vào  Trường Link > Sau khi tạo liến kết Số 1 nầy có gạch đít báo cho biết đã có Liên  Kết > F12 > Yes > Save > Hiện ra File nầy ở Desktop > Nhấp vô số 1 > Báo  Thanh Niên hiện ra > Close .(H5). 4
  5. 2.   Liên kết với 1 Hình  : Bôi đen Số 2 Liên Kết với 1 Hình > Nhấp Nút Browse For File > Tìm đến Hình  cần Liên kết > Ok .(H6).  Dreamweaver cho biết Hình nầy ở ngoài Folder Web Site Cục bộ và đề nghị  chép vào > Yes > Save > F12 > Save > Nhấp lên số 2 Liên kết Hình > Hình hiện  ra .> Close .(H7). 3.   Liên Kết với 1 Bản Nhạc MP3   :  Bỏ dỉa Nhạc MP3 vào Ổ > Bôi đen Số 3 liên kết với 1 Bản Nhạc MP3 > Nhấp  Biểu tượng Browse For File > Tím đến bản MP3 trong Ổ E > Chọn 1 bản > OK >  Yes > Save >Test thử giống trên.(H8).  5
  6. 4.   Liên kết Hộp Thư của bạn  :  Bôi đen Số 4 Send Me Email > Menu Insert > Email Link > Test đã có sẵn 4.Send  Me Email > Hàng E­ mail nhập địa chỉ Email của bạn > Ok.(H9). 5.   Liên kết với Trang Web Cá Nhân  :  Bôi đen Số 5 Liên Kết Trang Web của UTBINH > Copy > Paste Link của Trang  Web vào Trường LINK.(H10). 6
  7. Các động tác khi bạn Test để xem kết quả của từng Link là bạn đồng thời Save các  thay đổi các nội dung của Trang Web > Nhấp Phải Tab Untitled­1.html > Save As >  Desktop > website11 > File name gỏ : index.html> Save. V.UPLOAD : Chương Trình Thiết kế Web Dreamweaver có sẵn Upload bằng FTP. 1. Trong Panel Files bạn chọn tất cả Files và Folders của website11 > Chọn  Remote View ( Đề làm động tác Upload lên Host ) > Nhấp Mủi tên PUT FILE chỉa  lên . Bạn sẽ Upload các File và Folder trong Website 11 lên Host. (H11). 7
  8. Bảng Background File Activity – website11 chạy Uplaod . 3. Menu Site > Manage Site > Đã chọn website11 > Edit > Remote Info > Test > Ok  > Done . VI.KẾT QUẢ : 1. Mở Trình Duyệt nhập :     http://www.freewebtown.com/utbinh026/index.html 2. Ra Trang Web website11 vừa tạo > Nhấp vào các hàng số 1­2­3­4­5 lập tức liên  kết đến các Trang mà bạn đã tạo Hyperlink.(12). 8
  9. 3. Mời các bạn nhấp vào Link nầy để xem website11 áp dụng bài học tạo  HYPERLINK của Dreamwearver 8. http://www.freewebtown.com/utbinh026/index.html 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản