i tên trường đại học

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
2
download

i tên trường đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Hồ sơ đổi tên trường đại học được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: i tên trường đại học

  1. 9. Đổi tên trường đại học a. Trình tự thực hiện - Hồ sơ đổi tên trường đại học được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. b. Cách thức thực hiện - Hồ sơ gửi về Bộ phận “một cửa” , Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội qua đường bưu điện. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản trong đó nêu rõ lý do, mục đích đổi tên trường; - Tờ trình đề nghị đổi tên trường của Hội đồng trường (hoặc Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), trong đó cần nêu rõ: sự cần thiết đổi tên trường; tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt trụ sở chính của trường hoặc gắn với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hóa, lịch sử; sự cần thiết, tính phù hợp của việc đổi tên trường so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; - Đề án đổi tên Trường Đề án đổi tên trường nêu rõ: - Sự cần thiết đổi tên trường; Tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh; sự cần thiết, tính phù hợp của việc đổi tên trường so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; - Thực trạng các mặt hoạt động và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo hiện có; - Các điều kiện hiện có để đổi tên trường; - Mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển, kế hoạch và các giải pháp thực hiện để phát triển trường; dự kiến ngành nghề, quy mô đào tạo, tuyển sinh trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn. Số lượng hồ sơ: 6 bộ. d. Thời hạn giải quyết
  2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định đổi tên trường của Thủ tướng Chính phủ. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục năm 2005. - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. - Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản