KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế tác động thông qua các hoạt động văn hoá, tinh thần để từng bước lôi kéo người bị tác động vào một ý thức hệ mới hoàn toàn xoay lưng với lối sống chung của hệ thống, của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ

  1. KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ (Văn hoá kế) Đó là mưu kế tác động thông qua các hoạt động văn hoá, tinh thần để từng bước lôi kéo người bị tác động vào một ý thức hệ mới hoàn toàn xoay lưng với lối sống chung của hệ thống, của xã hội. Các nước phương Tây đang sử dụng công cụ văn hoá và mưu kế tác động về văn hoá để tuyên truyền cho chủ nghĩa tự do dân chủ thực dụng cực đoan phương Tây vào các nước khác để phá hoại dần truyền thống văn hoá của các quốc gia này; họ đang đề cao nếp sống cá nhân ích kỷ; chấp nhận bạo lực, mại dâm, sa đoạ, cạnh tranh tiêu diệt lẫn nhau. Đặc biệt là họ tác động vào giới thanh niên trẻ, số cán bộ du học ở phương Tây, họ kích động các vấn đề tôn giáo, dân tộc v.v... tạo ra sự bất ổn định cho xã hội, dẫn xã hội đến chỗ rối loạn để nhân đó mà khống chế các nước mà họ mong muốn chế ngự. Kế tác động về mặt văn hoá có thể diễn ra một cách cơ học do con người của các hệ thống khác chủ động gây ra. Đồng thời nó còn được diễn ra một cách tự nhiên cùng với sự phát triển kinh tế của xã hội và do các tầng lớp quan chức Nhà nước hư hỏng mắc phải tệ nạn tham nhũng, quan liêu.
Đồng bộ tài khoản