KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀBÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Thi Sms | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
215
lượt xem
85
download

KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀBÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý, rà soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra, thực hiện yêu cầu kế toán chung Tổng hợp, làm công tác kế toán cuối kỳ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính quý, năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀBÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
  2. Nội dung • Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp • Kế toán tổng hợp trên PMKT
  3. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý, rà soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra, thực hiện yêu cầu kế toán chung Tổng hợp, làm công tác kế toán cuối kỳ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính quý, năm
  4. Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Bước 1: Vào thời điểm cuối kỳ kế toán (theo tháng, theo quý hoặc theo năm), bộ phận kế toán chi phí và kế toán doanh thu sẽ tiến hành Tập hợp chi phí và
  5. Xác định doanh thu trong kỳ, sau đó chuyển toàn bộ kết quả cho kế toán tổng hợp. • Bước 2: Từ kết quả của việc Tập hợp chi phí và Xác định doanh thu, kế toán tổng hợp sẽ tiến hành kết chuyển lãi lỗi để xác định kết quả kinh doanh. • Bước 3: Sau khi xác định kết quả kinh doanh xong, kế toán sẽ tiến hành cân đối thử sổ sách, báo cáo tài chính.
  6. • Bước 4: Kế toán tổng hợp thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính sau khi cân đối xong số liệu, sau đó chuyển kết quả cho kế toán trưởng. • Bước 6: Kế toán trưởng sẽ tiến hành xem và kiểm tra lại các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị. Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
  7. Nội dung • Thông tin bổ sung trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. • Thông tin bổ sung trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. • Thông tin khác.
  8. Cơ sở dữ liệu • Các sổ kế toán kỳ báo cáo. • Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. • Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo. • Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước. • Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp. Cơ sở số liệu: Các sổ kế toán kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo. Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước.
  9. Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản