KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GỖ

Chia sẻ: Pham Ngoc An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.173
lượt xem
348
download

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GỖ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm được các tính chất cơ bản của một loại vật liệu xây dựng khá phổ biến trong xây dựng dân dụng ở Việt Nam hiện nay. - Nắm được nguyên lý làm việc, nguyên lý tính toán và cấu tạo, kỹ năng tính toán thực hành của các loại cấu kiện cơ bản. 11.51.5.Nội dung chủ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GỖ

  1. 11.51.Tên học phần: KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GỖ 11.51.1. Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT 11.51.2. Phân bổ thời gian - Lý thuyết :2 ĐVHT - Bài tập lớn: 11.51.3.Điều kiện tiên quyết Sinh viên phải học: SBVL,vật liệu xây dựng 11.51.4.Mục đích của học phần - Nắm được các tính chất cơ bản của một loại vật liệu xây dựng khá phổ biến trong xây dựng dân dụng ở Việt Nam hiện nay. - Nắm được nguyên lý làm việc, nguyên lý tính toán và cấu tạo, kỹ năng tính toán thực hành của các loại cấu kiện cơ bản. 11.51.5.Nội dung chủ yếu: Chương 1: Vật liệu dùng trong khối xây gạch đá Chương 2: Các dạng của khối xây gạch đá Chương 3: Tính chất cơ học của khối xây gạch đá Chương 4: Nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá Chương 5: Tính toán các cấu kiện bằng khối xây gạch đá theo khả năng chịu lực Chương 6: Tính toán khối xây có cốt thép theo khả năng chịu lực Chương 7: Tính toán cấu kiện gạch đá theo biến dạng và mở rộng khe nứt Chương 8: Thiết kế các bộ phận nhà gạch Chương 9: Kết cấu gỗ. 11.51.6.Người biên soạn: TS.Hà Xuân Chuẩn Trưởng bộ môn XDDD&CN 11.51.7.Nội dung chi tiết của học phần. PHÂN PHỐI SỐ TIẾT TÊN CHƯƠNG MỤC TS LT BT TH KT Chương 1: Vật liệu dùng trong khối xây gạch đá 4 1.1. Gạch 1 1.2. Đá 0.5 1.3. Vữa 1.5 1.4. Tảng lớn và panen cỡ lớn 1 Chương 2 : Các dạng của khối xây gạch đá 2.1. Phân loại và các nguyên tắc chung của việc 1.5 liên kết trong khối xây 0.5 2.2. Yêu cầu về giằng trong khối xây gạch đá 1 Chương 3 : Tính chất cơ học của khối xây gạch đá 1 3.1. Trạng thái ứng suất của gạch đá và vữa trong 9.5 khối xây chịu nén đúng tâm 1 3.2. Các giai đoạn làm việc của khối xây chịu nén 3.3. Công thức tổng quát xác định giới hạn cường 1 độ của khối xây chịu nén đúng tâm
  2. 3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ chịu 2 nén của khối xây 3.5. Giới hạn cường độ của khối xâychịu nén cục 1 bộ, kéo, uốn, cắt 3.6. Biến dạng của khối xây chịu nén 2.5 1 Chương 4 : Nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá 3 4.1. Khái niệm chung. 0.5 4.2. Phương pháp tính theo trạng thái giới hạn 1 4.3. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán 1.5 của khối xây Chương 5 : Tính toán các cấu kiện bằng khối xây 5 1 gạch đá theo khả năng chịu lực 5.1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm 2 5.2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm 1 5.3. Cấu kiện chịu nén cục bộ 0.5 5.4. Cấu kiện chịu kéo, uốn cắt 0.5 Chương 6 : Tính toán khối xây có cốt thép theo 7 khả năng chịu lực 6.1. Khối xây đặt lưới thép ngang 2.5 6.2. Khối xây đặt lưới thép dọc 2.5 6.3. Kết cấu hỗn hợp 1 6.4. Gia cố vành đai. 1 Chương 7 : Tính toán cấu kiện gạch đá theo biến 4 dạng và mở rộng khe nứt 7.1. Tính toán cấu kiện gạch đá theo biến dạng 1 4.2. Tính toán cấu kiện gạch đá có cốt thép theo 0.5 biến dạng 4.3. Tính toán cấu kiện gạch đá theo mở rộng khe 1 nứt 4.4. Tính toán cấu kiện gạch đá có cốt thép theo mở rộng khe nứt 1.5 Chương 8 : Thiết kế các bộ phận của nhà gạch 8.1. Thiết kế tường và trụ gạch 1 8.2. Thiết kế lanh tô, tường treo, bản đệm và giằng 0.5 tường. 0.5 Chương 9 : Kết cấu gỗ 10 1 9.1. Đặc điểm, phân loại và phạm vi sử dụng 1 9.2. Tính chất vật lý và cơ học của gỗ 1.5 9.3. Các phương pháp tính toán kết cấu gỗ 1 9.4. Tính các thanh chịu lực cơ bản 3.5
  3. 9.5. Các liên kết trong kết cấu gỗ 2 11.51.8. Giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.Trịnh Kim Đạm, Đinh Chính Đạo, Lại Văn Thành- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép* , Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1997. 2. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép TCXD42 - 70. 3. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép TCVN5573 - 1991. 4.Trần Ngọc Diêm-Kết cấu gỗ. 5. Phùng Văn Lự, Phạm Duy HữuVật liệu xây dựng, Nhà xuất bản giáo dục, 1995.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản