intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm CNH,HĐH

Chia sẻ: Ta Van Truong Truong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

1.576
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm CNH,HĐH

  1. I 1.Khái niệm CNH,HĐH “CNH,  HĐH  là  quá trình chuyển  đổi căn  bản, toàn diện các  hoạt  động  sản  xuất,  kinh  doanh,  dịch  vụ  và  quản  lý  kinh  tế  xã hội từ sử dụng lao  động thủ công là chính sang sử dụng  một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương  tiện và phương pháp tiên tiến, hiện  đại dựa trên sự phát triển  của  công  nghiệp  và  tiến  bộ  khoa  học  –  công  nghệ,  tạo  ra  năng suất lao động xã hội cao” Hội nghị TW 7, khóa VII (tháng 1­1994
  2. I  Thực  chất  của  CNH,HĐH  ở  nước  ta  là  quá  trình  tạo  ra  những  tiền  đề  vật  chất,  kỹ  thuật,  con  người,  công  nghệ,  phương tiện, phương pháp – những yếu tố cơ bản của LLSX  cho CNXH  Nội  dung  cốt  lõi  của  quá  trình  CNH,HĐH  là  cải  biến  lao  động  thủ  công  thành  sử  dụng  lao  động  sử  dụng  kỹ  thuật  tiên tiến, hiện đại nhằm tao ra NSLĐ xã hội cao.  Việt  Nam  quá  độ  lên  CNXH  từ  một  nước  NN,  chưa  có  CSVCKT phù hợp với CNXH, quá trình xây dựng CSVCKT  là  quá  trình  CNH,  HĐH.  Đây  được  coi  là  nhiệm  vụ  trung  tâm, chi phối các nhiệm vụ khác.
  3. 2. Đặc điểm chủ yếu của CNH, HĐH ở Việt Nam 1.  Công  nghiệp  hóa  phải  gắn  với  Hiện đại hóa 2.  Công  nghiệp  hóa  nhằm  mục  tiêu  độc  lập  dân tộc và CNXH
  4. 2. Đặc điểm chủ yếu của CNH, HĐH ở Việt Nam 3. Công nghiệp hóa trong  điều kiện  cơ  chế  thị  trường  có  sự  điều  tiết  của nhà nước 4.  CNH,HĐH  nền  kinh  tế  trong  bối  cảnh toàn cầu hóa kinh tế
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2