intTypePromotion=1
ADSENSE

Khởi động từ

Chia sẻ: Phan Thanh Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

263
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động từ là một loại thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng/cắt, đảo chiều và bảo vệ quá tải (nếu có mắc thêm rơle nhiệt) cho các động cơ ba pha rôtor lồng sóc.Khởi động từ khi có một công tắc tơ gọi là khởi động từ đơn, thường dùng để điều khiển đóng cắt động cơ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khởi động từ

 1. Nhóm thuyết trình gồm có: Nguyễn Hữu Tâm Phạm Minh Thành Lê Thành Thảo Trần Duy Thế
 2. Khai quat và công dung ́ ́ ̣ • Khởi đông từ là môt loai thiêt bị điên dung ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ để điêu khiên từ xa viêc đong/căt, đao ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̉ chiêu và bao vệ quá tai (nêu có măc thêm ̀ ̉ ̉ ́ ́ rơle nhiêt) cho cac đông cơ ba pha rôtor ̣ ́ ̣ ̀ ́ lông soc. • Khơi đông từ khi có môt công tăc tơ goi là ̉ ̣ ̣ ́ ̣ khơi đông từ đơn, thường dung để điêu ̉ ̣ ̀ ̀ khiên đong căt đông cơ điên. ̉ ́ ́ ̣ ̣ • Khơi đông từ có hai công tăc tơ goi là khởi ̉ ̣ ́ ̣ đông từ kep, dung để khởi đông và điêu ̣ ́ ̀ ̣ ̀ khiên đao chiêu đông cơ điên. Muôn khởi ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ đông từ bao vệ được ngăn mach phai măc ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ thêm câu chay (cầu chì). ̀ ̉
 3. Cách đấu KĐT đơn 1 bv đ/c 3 pha • Mạch lực: dây 3 pha đấu vào 3 tiếp điểm thường mở chính của bộ KĐT.(phía 2RL nhiệt đã được đấu sẳn). • Mạch đk: lấy 1 pha 220V qua 1 nút nhấn đấu thường kín, đấu // thường hở nối tiếp qua cuộn dây của KĐT, đầu ra qua 02 tiếp điểm của 2 RL nhiệt về dây N.
 4. 4. Cấu tạo và nguyên lý chung của các thiết bị điều khiển a, Cấu tạo: 1: Cuộn dây hút 2: Phần dẫn từ tĩnh 2 bằng vật liệu sắt từ 1 3: Nắp từ động 4: Tiếp điểm chính 3 b, Hoạt động: *Trước khi có dòng điều khiển Trạng thái : Chưa có lực từ tác 4 động, lò xo kéo mở nắp từ 3 , tiếp điểm chính 4 mở Trước khi c ó d ò ng đ iều khiển
 5. *Khi có dòng điều khiển Cấu tạo : 1: Cuộn dây hút 2: Phần dẫn từ tĩnh bằng 2 vật liệu sắt từ 3: Nắp từ động 1 4: Tiếp điểm chính 3 Trạng thái : Cuộn hút 1 có điện, Lực từ hút nắp từ 3, 4 làm đóng tiếp điểm 4
 6. • Sơ đồ nguyên lý khởi động động cơ dùng khởi động từ đơn  A  B  C CC ON OFF 7 8 10 9 K1 K2 K3 CD RN K0 RN Hình : Nguyên lý làm việc của khởi động từ đơn ĐC
 7. Nguyên lý hoạt động mạch điện khởi động từ đơn. • Ưu điểm: điều khiển được từ xa, an toàn, tần số thao tác cao, bảo vệ nhiều sự cố. • Nhược: Mạch phức tạp, chi phí cao.
 8. Phương pháp dùng khởi động từ kép. Gồm 2 bộ khởi động từ đơn ghép lại. Hộp nút nhấn Tiếp điểm động lực
 9. Cac yêu câu kĩ thuât chủ yêu ́ ̀ ̣ ́  Đông cơ không đông bộ ba pha lam viêc ̣ ̀ ̀ ̣ liên tuc hay không nhờ chủ yêu vao độ ̣ ́ ̀ lam viêc tin cây cua khởi đông từ. ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ Khơi đông từ muôn lam viêc tin cây cân ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ thoa man cac yêu câu kĩ thuât sau: ̉ ̃ ́ ̀ ̣
 10. + Tiêp điêm phai có độ bên chiu được độ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ mai mon cao. + Khả năng đong căt cua khởi đông từ phai ́ ́ ̉ ̣ ̉ cao. + Thao tac đong căt phai dứt khoat. ́ ́ ́ ̉ ́ + Tiêu thụ công suât it nhât. ́́ ́ + Bao vệ tin cây đông cơ điên khoi quá tai ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ lâu dai. + Thoa man cac điêu kiên khởi đông đông ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ cơ không đông bộ rotor lông soc có hệ số ̀ ̀ ́ dong khởi đông từ băng từ 5 đên 7 lân ̀ ̣ ̀ ́ ̀ dong điên đinh mức. ̀ ̣ ̣
 11. • Để thoa man cac yêu câu trên, trong san ̉ ̃ ́ ̀ ̉ xuât người ta chế tao tiêp điêm đông ngay ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ môt nhe, đông thời tăng cường lò xo nen ̣ ̣ ̀ ́ tiêp điêm. Lam như vây sẽ giam được thời ́ ̉ ̀ ̣ ̉ gian chân đông tiêp điêm trong quá trinh ́ ̣ ́ ̉ ̀ mở may đông cơ, do đó giam được độ mai ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ mon tiêp điêm.
 12. • Thơi gian chân đông là môt chỉ tiêu quan trong ̀ ́ ̣ ̣ ̣ noi lên độ bên chiu mon cua tiêp điêm. Cac kêt ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ quả nghiên cứu thí nghiêm cho thây răng nêu rut ̣ ́ ̀ ́ ́ ngăn được 0,5ms thời gian chân đông luc đong ́ ́ ̣ ́ ́ khởi đông từ để mở may đông cơ điên thì sẽ giam ̣ ́ ̣ ̣ ̉ được độ mai mon tiêp điêm đi khoang 50 lân. ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ Cac khởi đông từ cua Liên Xô (cu) có loai ∏ như ́ ̣ ̉ ̃ ̣ kiêu ∏422, thời gian chân đông chỉ 3ms, kiêu ̉ ́ ̣ ̉ ∏222 - 1,5ms, đông thời khả năng đong ngăt về ̀ ́ ́ điên đã đat tới 1.106 lân thao tac. Hang Siemens ̣ ̣ ̀ ́ ̃ (Đưc) san xuât khởi đông từ đat được tuôi thọ về ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ điên tới 2.106 lân thao tac (ví dụ kiêu K -915). ̣ ̀ ́ ̉
 13. • Khi ngăt khởi đông từ, điên ap phuc hôi ́ ̣ ̣́ ̣ ̀ trên tiêp điêm băng hiêu số điên ap lưới và ́ ̉ ̀ ̣ ̣́ sưc điên đông cua đông cơ điên. Kêt quả ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ trên cac tiêp điêm chỉ con xuât hiên môt ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ điên ap băng khoang (15 , 20)% Uđm tức ̣́ ̀ ̉ là thuân lợi cho quá trinh ngăt. Cac kêt ̣ ̀ ́ ́ ́ quả nghiên cứu thí nghiêm về khởi đông ̣ ̣ từ cho thây độ mon tiêp điêm khi đong ́ ̀ ́ ̉ ́ đông cơ lớn gâp 3 đên 4 lân độ mon tiêp ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ điêm khi ngăt khởi đông từ trong điêu kiên ̉ ́ ̣ ̀ ̣ đang lam viêc binh thường. ̀ ̣ ̀
 14. Độ bên chiu mai mon về điên và cơ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ cua cac tiêp điêm khởi đông từ ̉ ́ ́ ̉ ̣ • Tuôi thọ cua cac tiêp điêm về điên và về ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̣ cơ thường do ba yêu tố sau đây quyêt ́ ́ ̣ đinh: ́ ́ + Kêt câu. + Công nghệ san xuât. ̉ ́ + Sử dung vân hanh và sửa chữa. ̣ ̣ ̀
 15. a) Độ bên chiu mon về điên ̀ ̣ ̀ ̣ • Độ mon tiêp điêm về điên lớn nhât khi khởi ̀ ́ ̉ ̣ ́ đông từ mở may đông cơ điên không đông ̣ ́ ̣ ̣ ̀ bộ rotor lông soc, hồ quang điên sinh ra ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ khi cac tiêp điêm đông dâp vao tiêp điêm tinh bị chân đông bât trở lai. Luc nay dong ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ điên đi qua khởi đông từ băng 6 - 7 lân ̣ ̣ ̀ ̀ dong điên đinh mức, do đó hồ quang điên ̀ ̣ ̣ ̣ cung tương ứng với dong điên đo. ̃ ̀ ̣ ́
 16. • Kêt quả nghiên cứu, thí nghiêm với nhiêu ́ ̣ ̀ kiêu khởi đông từ khac nhau cho thây răng ̉ ̣ ́ ́ ̀ khi giam thời gian chân đông cac tiêp ̉ ́ ̣ ́ ́ điêm, độ bên chiụ mon cua chung tăng lên ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ rõ rêt. Trong chế tao khởi đông từ ngay ̣ ̣ ̣ ̀ nay người ta thường dung kêt câu tiêp ̀ ́ ́ ́ điêm băc câu để giam bé thời gian chân ̉ ́ ̀ ̉ ́ đông thứ nhât, đông thời lam tiêp điêm ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ đông có trong lượng bé và tăng cường lò ̣ ̣ xo nen ban đâu lên tiêp điêm. Giam thời ́ ̀ ́ ̉ ̉ gian chân đông thứ hai băng cach đăt ́ ̣ ̀ ́ ̣ nêm lò xo vao loi thep tinh đông thời với ̣ ̀ ̃ ́̃ ̀ viêc nâng cao độ bên chiu mai mon về cơ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ cua nam châm điên.
 17. • Tinh trang bề măt lam viêc cua cac tiêp ̀ ̣ ̣̀ ̣ ̉ ́ ́ điêm cung anh hưởng rõ rêt đên mức độ ̉ ̃ ̉ ̣ ́ mai mon. Điêu nay thường xay ra trong ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ qua trinh sử dung và nhât là do chât lượng ́ ̀ ̣ ́ ́ sưa chữa bao dưỡng tiêp điêm. Hiên ̉ ̉ ́ ̉ ̣ tượng cong vênh, nghiêng cac bề măt tiêp ́ ̣ ́ điêm lam tiêp xuc xâu dân tới giam nhanh ̉ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ chong độ bên chiu mon cua tiêp điêm. Để ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ giam anh hưởng cua hiên tượng nay, ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ người ta thường chế tao tiêp điêm đông có ̣ ́ ̉ ̣ đường kinh bé hơn tiêp điêm tinh môt chut ́ ́ ̉ ̃ ̣ ́ và có dang măt câu. ̣ ̣ ̀
 18. • Vât liêu lam tiêp điêm khi dong điên bé ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ (nhỏ hơn 100A) ở cac khởi đông từ cỡ nhỏ ́ ̣ thường là lam băng bôt bac nguyên chât. ̀ ̀ ̣ ̣ ́ Con ở cac khởi đông từ cỡ lớn (dong điên ̀ ́ ̣ ̀ ̣ lơn hơn 100A) thường lam băng bôt gôm ́ ̀ ̀ ̣ ́ kim loai như hôn hợp bac - cađimi ôxit (mã ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ hiêu COK - 15) hoăc bac - niken.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2