KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
221
lượt xem
88
download

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA ĐH EAST LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH)CỦA ĐH EAST LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH)    

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

  1.     KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH  CỦA ĐH EAST LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH)   VÀ ĐH HELP (MALAYSIA)      STT  Mã môn học  Tên môn học    Chương trình Dự bị đại học  Tiếng Anh nâng cao  1  ENG001  Advanced English  Tiếng Anh chuyên ngành 1  2  IE097  English for Management Studies 1  Tiếng Anh chuyên ngành 2  3  IE098(i)  English for Management Studies 2  Kỹ năng học tập  4  FDSSK001  Study Skills  Nguyên lý kinh tế  5  FDECP001  Principles of Economics  Toán  6  FDFMA001  Finite Mathematics    Năm thứ 1  Kế toán tài chính 1  6  ACC101  Financial Accounting 1  Kế toán quản trị 1  7  ACC103  Management Accounting 1  Nguyên lý kinh tế vi mô  8  ECO101  Principles of Microeconomics  Nguyên lý kinh tế vĩ mô  9  ECO102  Principles of Macroeconomics  Luật kinh doanh  10  LAW101  Business Law  Nguyên lý quản trị  11  MGT101  Principles of Management  Nguyên lý marketing  12  MKT101  Principles of Marketing  Thống kê kinh doanh  13  QBM101  Business Statistics  Công nghệ thông tin trong kinh doanh  14  ITC101  Information Technology for Business    Năm thứ 2  Kế toán tài chính 2  15  ACC203  Financial Accounting 2  Kiểm toán  16  ACC303  Auditing  Kế toán quản trị 2  17  ACC201  Management Accounting 2  Quản trị tài chính  18  FIN202  Financial Management  Luật Công ty  19  LAW201  Company Law  Thuế  20  TAX301  Taxation
  2. Phân tích và ra quyết định đầu tư  21  FIN204  Investment Analysis & Decision Making  Truyền thông xã hội và giao tiếp trong kinh doanh  22  MC100  Social & Business Communication  Nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng sống  23  LLS101  Leadership & Life Skills    Năm thứ 3  Hệ thống kế toán  24  ACC203  Accounting Systems  Báo cáo tài chính  25  ACC202  Financial Reporting  Kế toán doanh nghiệp  26  ACC302  Corporate Accounting  Những vấn đề và các quan điểm khác nhau về kế toán  27  FE3025  Issues & Controversies in Accounting  Kế toán quản trị ở cấp độ tổ chức  28  FE3028  Management Accounting at the Organisational Level  Kế toán và tài chính quốc tế  29  FE30303  International Accounting and Finance  Tài chính doanh nghiệp  30  FE3027  Corporate Finance  Tình huống kế toán  31  FE2013  Accounting in a Career Context  Báo cáo kinh doanh  32  FE3039  Business Report  Luận văn tốt nghiệp  33  MGT400  Graduation Project  • Chương trình đào tạo giai đoạn dự bị đại học, năm thứ 1 và 2 do ĐH HELP, Malaysia cung cấp.  • Chương trình đào tạo năm thứ 3 do ĐH East London, Vương quốc Anh cung cấp.  • Khung chương trình này chỉ áp dụng cho mô hình học toàn phần tại Khoa Quốc tế.   Sinh viên chuyển tiếp sang học tại trường đối tác nào sẽ đăng ký môn học theo quy định   của trường đối tác đó.  • Sinh viên cần tham khảo phần mô tả môn học để xác định các môn tiên quyết.  • Trường đối tác có thể xem xét và thay đổi một số môn học trong chương trình để phù hợp   với yêu cầu phát triển của ngành đào tạo   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản