intTypePromotion=3

Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề chẵn

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
623
lượt xem
127
download

Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề chẵn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề chẵn mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề chẵn

  1. Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề chẵn: I.Trắc nghiệm: Em hãy dùng bút đánhdấu chéo vào câu mà em chọn. Nếu muốn bỏ để chọn lại, hãy khoanh tròn dấu chéo. Nếu chọn lại hãy bôi đen. Bảng trả lời: 1 a b c d 5 a b c d 9 a b c d 13 a b c d 2 a b c d 6 a b c d 10 a b c d 14 a b c d 3 a b c d 7 a b c d 11 a b c d 15 a b c d 4 a b c d 8 a b c d 12 a b c d 16 a b c d o o 1.Khi đưa nhiệt độ từ 30 C xuống 5 C, thanh đồng sẽ: a. Thanh đồng sẽ co lại. c. Thanh đồng sẽ giảm thể tích. b. Thanh đồng sẽ giãn nở ra. d. a và c đúng. 2.Đường kính của quả cầu đặc kim loại sẽ thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Chọn câu trả lời đúng nhất a. Tăng lên. c. Không thay đổi. b. Giảm đi. d. Tăng lên hoặc giảm đi. 3.Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? a. Trọng lượng của vật tăng. b. Trọng lượng riêng của vật tăng. c. Trọng lượng riêng của vật giảm. d. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 4.Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? a. Khối lượng của chất lỏng tăng. b. Trọng lượng của chất lỏng tăng. c. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. d.Cả 3 câu trên đều sai. 5.Ở nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có: a. Trọng lượng lớn nhất. c. Trọng lượng riêng lớn nhất. b. Trọng lượng nhỏ nhất. d. Trọng lượng riêng nhỏ nhất. 6.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng? a. Rắn, lỏng, khí c. Khí, lỏng, rắn. b. Rắn, khí, lỏng. d. Khí, rắn, lỏng. 7.Phát biểu nào sau đây không đúng? a. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. b. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. c. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. d. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm. 8.Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép? a. Băng kép được cấu tạo từ 2 thanh kim lọai có bản chất khác nhau. b. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng. c. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và một thanh đồng. d. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh nhôm. 9.Chất lỏng nào sau đây không được dùng để chế tạo nhiệt kế? a. Thủy ngân. c. Nước pha màu đỏ. b. Rượu pha màu đỏ. d. Dầu công nghệ pha màu đỏ. 10.Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? a. Thủy ngân. c. Nhôm b. Rượu d. Nước. 11.Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc? a. Ngọn nến vừa tắt. b. Ngọn nến đang cháy.
  2. c. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. d. Ngọn đèn dầu đang cháy. 12.Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? a. Nhiệt độ của chất lỏng. c. Diện tích mặt thóang chất lỏng. b. Lượng chất lỏng. d. Gió trên mặt thoáng chất lỏng. 13.Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? a. Khói tỏa ra từ vòi ấm đun nước. c. Phơi quần áo cho khô. b. Nước trong cốc cạn dần. d. Sự tạo thành hơi nước. 14.Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng: a. Tăng dần lên. c. Khi tăng khi giảm. b. Giảm dần đi. d. Không thay đổi. 15.Để đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào? a. Nhiệt kế rượu. c. Nhiệt kế thủy ngân. b. Nhiệt kế y tế. d. Nhiệt kế nào cũng được. 16. Thủy ngân trong phòng có nhiệt độ nóng chảy là -39oC và nhiệt độ sôi là 357 oC. Khi phòng có nhiệt độ 30oC thì thủy ngân tồn tại ở: a. Chỉ ở thể lỏng. c. Ở cả thể lỏng và thể hơi. b. Chỉ ở thể hơi. d. Ở cả thể rắn, thể lỏng và thể hơi. II.Điền khuyết :(3đ)Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống : a. Chất rắn ……… khi nóng lên, co lại khi ………Các chất rắn khác nhau thì ……………… khác nhau. b. Băng kép gồm 2 thanh …………… có bản chất …………… được tán chặt vào với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì ………………… khác nhau nên băng kép bị ………Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc ………………………………… c. Sự chuyển từ ………… sang ………… gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ ………… sang thể ………… gọi là sự đông đặc. III.Tự luận và bài tập:(3đ) 1.Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ bị vỡ hơn khi rót vào cốc thủy tinh mỏng 2.Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng?Tại sao khi mặt trời lên sương mù lại tan? 3.Đổi nhiệt độ: 920C= 0 F 500F= 0 C 0 0 0 0 25 C= F 167 F= C 4.Cho bảng số liệu sau: Thời 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gian(phút) Nhiệt độ(0C) -6 -4 -3 -2 0 0 0 1 2 4 Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian. Qui ước vẽ: Trục nằm ngang là trục thời gian, mỗi cạnh của ô vuông là 1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, mỗi cạnh của ô vuông là 1 độ. Gốc nhiệt độ là -60C .Gốc thời gian là 0 phút
  3. Kiểm tra học kỳ II-Lớp 6 Đề lẻ: I.Trắc nghiệm: Em hãy dùng bút đánh dấu chéo vào câu mà em chọn. Nếu muốn bỏ để chọn lại, hãy khoanh tròn dấu chéo. Nếu chọn lại hãy bôi đen. Bảng trả lời: 1 a b c d 5 a b c d 9 a b c d 13 a b c d 2 a b c d 6 a b c d 10 a b c d 14 a b c d 3 a b c d 7 a b c d 11 a b c d 15 a b c d 4 a b c d 8 a b c d 12 a b c d 16 a b c d 1. Thủy ngân trong phòng có nhiệt độ nóng chảy là -39 C và nhiệt độ sôi là 357oC. Khi phòng có nhiệt độ o 30oC thì thủy ngân tồn tại ở: a. Chỉ ở thể lỏng. c. Ở cả thể lỏng và thể hơi. b. Chỉ ở thể hơi. d. Ở cả thể rắn, thể lỏng và thể hơi. 2.Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? e. Trọng lượng của vật tăng. f. Trọng lượng riêng của vật tăng. g. Trọng lượng riêng của vật giảm. h. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 3.Ở nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có: e. Trọng lượng lớn nhất. g. Trọng lượng riêng lớn nhất. f. Trọng lượng nhỏ nhất. h. Trọng lượng riêng nhỏ nhất. 4.Đường kính của quả cầu đặc kim loại sẽ thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Chọn câu trả lời đúng nhất e. Tăng lên. g. Không thay đổi. f. Giảm đi. h. Tăng lên hoặc giảm đi. 5.Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? e. Thủy ngân. g. Nhôm f. Rượu h. Nước. 6.Khi đưa nhiệt độ từ 30oC xuống 5oC, thanh đồng sẽ: e. Thanh đồng sẽ co lại. g. Thanh đồng sẽ giảm thể tích. f. Thanh đồng sẽ giãn nở ra. h. a và c đúng. 7.Chất lỏng nào sau đây không được dùng để chế tạo nhiệt kế? e. Thủy ngân. g. Nước pha màu đỏ. f. Rượu pha màu đỏ. h. Dầu công nghệ pha màu đỏ. 8.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng? e. Rắn, lỏng, khí g. Khí, lỏng, rắn. f. Rắn, khí, lỏng. h. Khí, rắn, lỏng. 9.Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc? e. Ngọn nến vừa tắt. g. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. f. Ngọn nến đang cháy. h. Ngọn đèn dầu đang cháy. 10.Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép? e. Băng kép được cấu tạo từ 2 thanh kim lọai có bản chất khác nhau. f. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng. g. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và một thanh đồng. h. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh nhôm. 11.Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? e. Khối lượng của chất lỏng tăng. f. Trọng lượng của chất lỏng tăng. g. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. h.Cả 3 câu trên đều sai.
  4. 12.Phát biểu nào sau đây không đúng? e. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. f. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. g. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. h. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm. 13.Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng: a. Tăng dần lên. c. Khi tăng khi giảm. b. Giảm dần đi. d. Không thay đổi. 14.Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? a. Khói tỏa ra từ vòi ấm đun nước. c. Phơi quần áo cho khô. b. Nước trong cốc cạn dần. d. Sự tạo thành hơi nước. 15.Để đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào? a. Nhiệt kế rượu. c. Nhiệt kế thủy ngân. b. Nhiệt kế y tế. d. Nhiệt kế nào cũng được. 16.Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? a. Nhiệt độ của chất lỏng. c. Diện tích mặt thóang chất lỏng. b. Lượng chất lỏng. d. Gió trên mặt thoáng chất lỏng. II.Điền khuyết :(3đ)Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống : a. Chất lỏng nở ra khi ………… và co lại khi …………Các chất lỏng khác nhau thì ……………… khác nhau. b. Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……… gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi xảy ra ở ……………… của chất lỏng. c. ………… bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào …………, ………. và …………………………… của chất lỏng. d. Sự sôi là sự …………... diễn ra ở cả trên mặt thóang lẫn …………………chất lỏng III.Tự luận và bài tập:(3đ) 1.Tại sao trên thành ly nước đá lại có những giọt nước? 2.Khi nhiệt kế rượu nóng lên thì cả bầu chứa và rượu đều nóng lên. Tại sao ruợu vẫn dâng lên trong ống? 3.Đổi nhiệt độ: 630C= 0 F 680F= 0 C 50C= 0 F 800F= 0 C 4.Cho bảng số liệu sau: Thời 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gian(phút) Nhiệt độ(0C) -5 -3 -2 -1 0 0 0 1 2 3 Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian. Qui ước vẽ: Trục nằm ngang là trục thời gian, mỗi cạnh của ô vuông là 1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, mỗi cạnh của ô vuông là 1 độ. Gốc nhiệt độ là -50C .Gốc thời gian là 0 phút
  5. Đáp án: Đề chẵn Mỗi Trắc nghiệm: câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đúng D C D C C A B A C C A B A D C C 0.25đ Điền khuyết: Mỗi a.nở ra, lạnh đi , nở vì nhiệt. từ(cụm b.kim lọai, khác nhau, co dãn vì nhiệt, cong lại, đóng ngắt mạch điện từ) tự động đúng c.rắn, lỏng, lỏng, rắn 0.25đ Tự luận: 1.Vì do thành trong và thành ngòai của ly dãn nở không đều nhau 0.5 2.Có vào mùa lạnh do khi nhiệt độ không khí giảm xuống, hơi nước 0.5 trong không khí gặp lạnh ngưng tụ. Khi mặt trời mọc sương mù bay hơi 3. Có công thức 197.6;77;75;10 1 Vẽ đường biểudiễn: Vẽ trục+điền số liệu đúng 0.25 Vẽ và nối lại 0.75 Đề lẻ Mỗi Trắc nghiệm: câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đúng C C C D C D C A A A D B D A C B 0.25đ Điền khuyết: Mỗi a.nóng lên, lạnh đi, khác nhau từ(cụm b.lỏng,hơi, trên mặt thóang, tốc độ bay hơi, gió , nhiệt độ, diện tích từ) mặt thóang đúng c.bay hơi, trong lòng 0.25đ Tự luận: 1.Vì nhiệt độ của ly nước làm hơi nước của không khí chung quanh 0.5 ly ngưng tụ và đóng trên thành ly nước đá. 0.5 2.Vì chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 3. Có công thức 145.4;41;20;30 1 Vẽ đường biểudiễn: Vẽ trục+điền số liệu đúng 0.25 Vẽ và nối lại 0.75 trungtrancbspkt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản