KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Trình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
682
lượt xem
313
download

KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế nhằm: Tìm hiểu cách thức hoạt động, Điều chỉnh kinh tế, và Vận hành nền kinh tế ở trạng thái tối ưu. Với mục tiêu: Mang lại cho mỗi công dân một mức sống vật chất ổn định và cao nhất trong điều kiện nguồn lực sẵn có.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô

 1. Trường ĐH Kinh Tế TP HCM Khoa Kinh Tế Phát Triển Môn Kinh Tế Học Vĩ Mô GV: Nguyễn Thanh Triều
 2. Giới thiệu môn học Nội dung môn học: 1. Nhập Môn Kinh tế Vĩ Mô 2. Đo lường & Đánh giá kinh tế vĩ mô 3. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung 4. Lạm phát & Thất nghiệp 5. Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia
 3. Giới thiệu môn học Nội dung môn học: 6. Chính sách tài chính 7. Tiền tệ & Ngân hàng 8. Thị trường tiền tệ & Chính sách tiền tệ 9. Lãi suất – Tỉ giá & Chính sách tỉ giá 10. Phối hợp các chính sách – Mô hình IS-LM Tài liệu tham khảo: Sách Kinh tế vĩ mô
 4. Nhập môn KT Vĩ Mô KTVM nghiên cứu nền kinh tế nhằm: Tìm hiểu cách thức hoạt động Điều chỉnh kinh tế, và Vận hành nền kinh tế ở trạng thái tối ưu Với mục tiêu: Mang lại cho mỗi công dân một mức sống vật chất ổn định và cao nhất trong điều kiện nguồn lực sẵn có.
 5. Nhập môn KT Vĩ Mô Nền kinh tế thực là quá phức tạp để có thể phân tích – Vì vậy mô phỏng nền kinh tế là cần thiết để phát hiện các quan hệ kinh tế và các quy luật chi phối. Một nền kinh tế hiện đại được cấu thành bởi 4 thành phần, giao dịch với nhau thông qua 3 thị trường.
 6. Nhập môn KT Vĩ Mô 4 thành phần của nền kinh tế bao gồm: 1. Các hộ gia đình 2. Các doanh nghiệp 3. Chính phủ, và 4. Nước ngoài
 7. Nhập môn KT Vĩ Mô 3 thị trường của nền kinh tế bao gồm: 1. Thị trường các yếu tố sản xuất 2. Thị trường các sản phẩm và dịch vụ 3. Thị trường tài chính
 8. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: Hộ gia đình tạo thu nhập từ 4 khoản: 1. Bán sức lao động để nhận tiền công (W) 2. Cho thuê tài sản để nhận tiền thuê (r) 3. Cung ứng tinh thần doanh nghiệp và ý tưởng kinh doanh để nhận lợi nhuận (Π) 4. Tiết kiệm để nhận tiền lãi (i)
 9. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: Hộ gia đình sử dụng thu nhập để: 1. Nộp thuế cho chính phủ và nhận lại phần được chuyển nhượng hình thành thu nhập khả dụng (Yd=Y-T+Tr) 2. Mua sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng (C) 3. Tiết kiệm để cho vay trên thị trường tài chính (S)
 10. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: Chính phủ: 1. Thu thuế (T) 2. Chi chuyển nhượng (Tr) 3. Chi mua sản phẩm và dịch vụ (G) 4. Cân đối ngân sách = T-Tr-G
 11. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: Thành phần nước ngoài: 1. Bán SP&DV của họ vào trong nước (nhập khẩu – M) 2. Mua SP&DV trong nước (xuất khẩu – X) 3. Cán cân thương mại hay xuất khẩu ròng: NX=X-M
 12. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: TT Yếu Tố Sản Xuất Hộ Gia Đình Doanh Nghiệp TT S. Phẩm & D. Vụ Chính Phủ Nước Ngoài TT Tài Chính
 13. Nhập môn KT Vĩ Mô Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và vai trò của các thành phần kinh tế: Các doanh nghiệp: 1. Mua các YTSX để tạo GDP (Y) 2. Mua SP&DV đầu tư (I) 3. Vay vốn trên thị trường tài chính 4. Cung ứng toàn bộ GDP cho nền kinh tế
 14. Nhập môn KT Vĩ Mô Các cân đối lớn của nền kinh tế: 1. Trên thị trường các YTSX: Y = W + r + Π + I (+ Thuế gián thu) 2. Trên thị trường các SP&DV: Y=C+I+G+X–M 3. Trên thị trường tài chính: S + (NT-G) + (M-X) = I G-NT = S + M-X M - X = (I-S) + (G-NT) S+T+M = I+G+X (Rò rỉ = Bơm vào)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản