intTypePromotion=1
ADSENSE

KỸ THUẬT TẠO ẢNH BẰNG TIA X

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

152
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bóng Crookes có độ chân không cao hoạt động thì những tinh thể Platino Cyanur de Bary để bên cạnh sáng lên. • Ông đặt bàn tay lên tấm bìa phủ chất Platino Cyanur de Bary → thấy xương bàn tay của chính mình. Sau đó ông thay tấm bìa phủ chất Platino Cyanur de Bary bằng một tấm kính ảnh → cũng thấy xương bàn tay in vào kính ảnh. ►Như vậy Rontgen đã phát minh cùng một lúc kỹ thuật chiếu và chụp X quang. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT TẠO ẢNH BẰNG TIA X

 1. Bài I KỸ THUẬT TẠO ẢNH BẰNG TIA X Đối tượng : Lớp Định Hướng Chẩn Đóan Hình Ảnh Giảng viên: ThS. Nguyễn Doãn Cường 1
 2. MỤC TIÊU: 1. Trình bày được bản chất và tính chất của tia X. 2. Mô tả được cấu tạo bóng X quang. 3. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh X quang. 4. Liệt kê được các phương pháp làm giảm thiểu phóng xạ khuếch tán. 2
 3. I. LỊCH SỬ TIA X: Wilhelm Conrad Rontgen (1845 – 1923) 3
 4. I. LỊCH SỬ TIA X (tt): • Tia X ñöôïc Wilhelm Conrad Rontgen phaùt minh vaøo ngày 08.11.1895. • Khi bóng Crookes có độ chân không cao hoạt động thì những tinh thể Platino Cyanur de Bary để bên cạnh sáng lên. • Ông đặt bàn tay lên tấm bìa phủ chất Platino Cyanur de Bary → thấy xương bàn tay của chính mình. Sau đó ông thay tấm bìa phủ chất Platino Cyanur de Bary bằng một tấm kính ảnh → cũng thấy xương bàn tay in vào kính ảnh. ►Như vậy Rontgen đã phát minh cùng một lúc kỹ thuật chiếu và chụp X quang. 4
 5. II. BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA TIA X: • KV càng cao tia X càng dễ đâm xuyên qua vật. • Vật càng dày và tỷ trọng càng cao → độ cản tia càng nhiều. • Thể tích của vật chất bị chiếu xạ càng lớn và điện thế KV càng cao → tia khuếch tán sinh ra càng nhiều. • Tia X làm huỳnh quang một số chất như: Ba, Mg, Sulfur kẽm, Platino Cyanur de Bary, Cadmium Tungstate… các chất này thường được dùng làm bìa tăng sáng, hoặc làm màn chiếu huỳnh quang. • Tia X làm đen nhũ tương của phim ảnh. 5
 6. III. HỆ THỐNG TẠO ẢNH BẰNG TIA X: 3.1. Máy X quang: Có các bộ phận sau: + Bóng X quang + Bảng điều khiển + Bộ phận biến thế + Bộ phận giữ phim 6
 7. Bóng X quang 7
 8. Bộ phận điều khiển Bộ phận điều khiển máy đời cũ Bộ phận điều khiển máy đời mới
 9. Bộ phận biến thế Biến thế tăng thế Biến thế hạ thế 9
 10. Sơ đồ biến thế trong máy X quang Biến thế tự động (chỉ có một cuộn dây ) Cuộn sơ cấp Cuộn thứ cấp 10
 11. Bộ phận giữ phim 11
 12. III. HỆ THỐNG TẠO ẢNH BẰNG TIA X (tt): 3.2. Bìa tăng sáng: • Gồm 2 tấm bìa cứng có phủ một lớp tinh thể huỳnh quang được đặt trong cassette đựng phim. Khi tia X đi qua hai bìa này sáng lên như một màn huỳnh quang nhỏ, và hình ảnh ghi lại trên phim phần lớn là do ánh sáng của bìa phát ra hơn là do tia X tác dụng trực tiếp lên. • Bìa tăng sáng thường có 3 loại: + Loại LS (Low speed) + Loại MS (Medium speed). + Loại HS (High speed). 12
 13. So sánh hiệu quả của độ đen trên phim X quang giữa dùng tia X trực tiếp và dùng bìa tăng sáng: 13
 14. 3.3. Phim X quang: - Nền phim (base): thường làm bằng polyester, có độ dày khoảng 150µm. - Lớp keo dính (adhesive). - Lớp nhũ tương (emulsion): có độ dày khoảng 150-300 µm. Gồm có: 40% là bromua bạc (AgBr) và 60% gelatin. Đây là phần cơ bản ghi lại hình ảnh trên phim. - Lớp bảo vệ (supercoat): ở ngoài cùng có nhiệm vụ chống dơ, trày xước.14 phim.
 15. X quang vi tính hóa (Computed Radiography): 15
 16. X quang kỹ thuật số trực tiếp: (Digital Radiography) • Ảnh ñöôïc taïo ra tröïc tieáp khoâng qua thieát bò ñoïc aûnh nhö CR. • Ñieàu naøy thöïc hieän ñöôïc laø do caáu taïo ñaëc bieät ôû ñaàu dò: goàm nhöõng oâ ñôn vò ñöôïc caáu taïo baèng caùc transitor, hoaëc caùc diod laøm töø caùc vaät lieäu baùn daãn. 16
 17. IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ẢNH X QUANG 4.1. Yếu tố kỹ thuật: - KV - MAS Cao → Giai tầng tương phản dài - FFD Thấp → Giai tầng tương phản ngắn -S 4.2. Phóng xạ khuếch tán: Để giảm thiểu PXKT ta dùng: - Grid= Mành (Lưới lọc tia) - Thiết bị hạn chế chùm tia. 17
 18. Tác dụng hấp thu phóng xạ khuếch tán của mành 18
 19. Thiết bị hạn chế chùm tia 19
 20. V. KỸ THUẬT PHÒNG TỐI: Yêu cầu của phòng tối: • Không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào. • Luôn sạch sẽ, khô thoáng, nhiệt độ phòng tối là 200 C. • Tường phải có lớp chì dày 1,5mm để chống tia X xuyên qua làm hư phim. • Đèn an toàn dùng trong phòng tối phải phù hợp với loại phim sử dụng, và treo cao ít nhất 1,3m cách bàn tháo lắp phim. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2