intTypePromotion=1

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam

Chia sẻ: Nutifood Nutifood | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:183

0
84
lượt xem
20
download

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục tại các trường đại học và cao đẳng, các yếu tố ảnh hưởng chất lượng quản lý giáo dục đại học và cao đẳng, kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường, các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục đại học và cao đẳng, các văn bản pháp quy. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam

HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC<br /> VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời giới thiệu<br /> Phần 1: Các vấn đề về quản lý giáo dục đại học<br /> 1. Nhận rõ sự khác biệt giữa quản lý tự chủ và quản lý không tự chủ, PGS.TS Lê Đức Ngọc<br /> 11<br /> 2. Quản lý nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát, TS.<br /> Nguyễn Kim Dung-PGS.TS Trần Quốc Toản<br /> 18<br /> 3. Ứng dụng mô hình Balanced Scorecad trong quản trị trường đại học, TS. Nguyễn Thị Kim Anh 28<br /> 4. Những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong quản lý các trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao<br /> chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam, ThS. Nguyễn Ngọc Tài, ThS. Trịnh Văn Anh, Võ<br /> Tấn Tài<br /> 38<br /> 5. Đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, TS. Bùi Việt Phú<br /> 49<br /> 6. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong các trường dại học ở Việt Nam hiện nay, ThS. Nguyễn<br /> Quang Giao<br /> 64<br /> 7. Vai trò của các đối tác xã hội trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đại học, ThS.<br /> Nguyễn Văn Chiến<br /> 68<br /> 8. Nâng cao vai trò chủ động, tích cực trong quản lý của nhà trường, một yếu tố quyết định sự phát<br /> triển, TS Lê Văn Tạo<br /> 74<br /> 9. Đổi mới quản lý: Đòn bẩy để phát triển giáo dục đại học Việt Nam, Dương Minh Quang<br /> 79<br /> 10. Những việc cần đổi mới để đưa giáo dục đại học Việt Nam đi lên, ThS Đỗ Diên<br /> 87<br /> Phần 2: Các yếu tố quyết định chất lượng quản lý giáo dục đại học<br /> 1. Đổi mới hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng là yếu tố quan trọng nâng<br /> cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt Nam, PGS.TS Hoàng Tâm Sơn<br /> 98<br /> 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học – Tiền đề để giải bài toán chất lượng đại học Việt<br /> Nam, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng<br /> 104<br /> 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong tiến trình đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn<br /> 2010 - 2012, PGS.TS Nguyễn Văn Khôi<br /> 110<br /> 4. Quản trị chất lượng tự học của sinh viên, một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục<br /> đại học Việt Nam, ThS. Nguyễn Thạc San<br /> 119<br /> 5. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt Nam qua góc nhìn của các giảng viên<br /> đại học, TS Ngô Thị Thanh Quý<br /> 127<br /> 6. Giáo dục đại học với vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, TS. Lê Hữu<br /> Phước<br /> 132<br /> 7. Quản lý phương pháp dạy học đại học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, ThS. Đoàn<br /> Thị Thanh Thủy<br /> 142<br /> 8. Một số vấn đề về quản lý và thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên cao đẳng sư<br /> phạm, TS. Bùi Thị Việt<br /> 147<br /> 9. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên với công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ ở các<br /> trường đại học và cao đẳng hiện nay, ThS. Nguyễn Thị Thu Lài<br /> 161<br /> 10. Vai trò của giảng viên trong việc quản lý trường đại học, PGS.TS Võ Xuân Đàn<br /> 166<br /> Phần 3: Kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường<br /> 1. Quản lý giáo dục đại học dưới góc nhìn so sánh và một số kinh nhigệm đối với Việt Nam, TS. Phạm<br /> Thị Minh Hạnh<br /> 173<br /> 2. Quản trị giáo dục đại học tại Anh quốc và những gợi mở đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt<br /> Nam, ThS. Phạm Thị Lan Phượng<br /> 180<br /> <br /> 5<br /> <br /> BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM<br /> <br /> 3. Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gợi mở cho giáo dục đại học Việt Nam, Lê Hoàng Việt Lâm 188<br /> 4. Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo đại học, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống<br /> 202<br /> 5. Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học tại trường đại học Y Thái<br /> Bình, PGS.TS Lương Xuân Hiến<br /> 214<br /> 6. Sử dụng ÍO trong quản lý giáo dục, GS Trần Hữu Nghị - TS. Nguyễn Thị Mai<br /> 218<br /> 7. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhâp từ góc nhìn của<br /> trường cao đẳng địa phương, ThS. Lê Thành Công – ThS.Phạm Văn Luân<br /> 223<br /> 8. Đổi mới quản lý giáo dục ở các trường đại học ngoài công lập trong xu thế hội nhập quốc tế, TS.<br /> Lưu Thanh Tâm<br /> 235<br /> 9. Xây dựng và phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng – Một trong những giải pháp nâng cao hiệu<br /> quả quản lý giáo dục đại học ở trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN, PGS.TS Lưu Bá Minh<br /> 239<br /> 10. Quản lý trường sư phạm địa phương, ThS. Hồ Cảnh Hạnh<br /> 245<br /> 11. Trường cao đẳng VHNT&DL Nha Trang và những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục,<br /> ThS. Trương Đình Đức<br /> 251<br /> Phần 4: Các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục đại học<br /> <br /> 1. Phát huy vai trò của cố vấn học tập ở ccá trường đại học trong tiến trình đổi mới giáo dục bậc đại<br /> học, ThS Nguyễn Thị Hằng Phương<br /> <br /> 259<br /> <br /> 2. Phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường CĐCĐ và ĐHĐP để điều chỉnh hoạt động của<br /> hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả, TS. Nguyễn Huy Vị<br /> 269<br /> 3. Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học ở trường đại học TDTT Đà Nẵng, ThS<br /> Võ Văn Vũ<br /> 278<br /> <br /> 4. Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng, ThS Nguyễn Quang Thư – ThS<br /> Phạm Thị Yến<br /> 283<br /> 5. Cải tiến công tác quản lý hoạt động giảng dạy bậc cử nhân tại trường đại học KHXH&NV<br /> Tp.HCM, ThS Nguyễn Thị Hảo<br /> 299<br /> <br /> 6. Trường đại học Kinh tế Công nghiệp Long An-Nâng cao chất lượng đào tạo, TS Lê Văn Tề<br /> 304<br /> 7. Yêu cầu của hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành theo mô hình người giáo viên dạy nghề, TS.<br /> Nguyễn Ngọc Hùng<br /> <br /> 310<br /> <br /> 8. Hoàn thiện chương trình đào tạo theo Xưởng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Kiến trúc sư tại<br /> trường đại học Kiến trúc Hà Nội, TS Phạm Trọng Thuật<br /> 9. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đại học Việt Nam hiện nay,<br /> Huân<br /> <br /> 320<br /> PGS.TS Đào Duy<br /> 328<br /> <br /> 10. Một vài suy nghĩ về nhân lực quản lý giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập,<br /> <br /> ThS Trần Mai<br /> Ước<br /> 335<br /> 11. Xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả, ThS Nguyễn Thị<br /> Thanh Huyền<br /> 340<br /> Phần 5: Các văn bản pháp quy<br /> 1. Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học<br /> giai đoạn 2010-2012<br /> 347<br /> <br /> 6<br /> <br /> HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC<br /> VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> <br /> Nhằm mục đích tìm kiếm những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khắc<br /> phục các yếu kém về mặt quản lý trong ngành và bản thân các trường đại học, cao<br /> đẳng, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Liên lạc các<br /> trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VUN) tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải<br /> pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đại học và cao đẳng Việt Nam”.<br /> Hội thảo tập hợp được 56 báo cáo thể hiện các quan điểm, kinh nghiệm và<br /> kết quả nghiên cứu về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học của các<br /> nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và các đại biểu có<br /> quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học Việt Nam.<br /> Trong Kỷ yếu này, thứ tự các báo cáo được sắp xếp theo các chủ đề:<br /> -<br /> <br /> Phần 1: Các vấn đề quản lý giáo dục đại học<br /> Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng quản lý GDĐH<br /> Phần 3: Kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm các trường<br /> Phần 4: Các vấn đề liên quanđến quản lý giáo dục đại học<br /> Phần 5: Các văn bản pháp quy<br /> <br /> Ban tổ chức Hội thảo thay mặt Ban liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng<br /> Việt Nam xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến quý đại biểu đã gởi báo cáo tới Hội<br /> thảo và toàn thể quý vị đại biểu về tham dự Hội thảo. Những ý kiến đóng góp của<br /> quý vị sẽ góp phần quyết định chất lượng và sự thành công của Hội thảo.<br /> <br /> Tháng 10/2010<br /> BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO<br /> <br /> 7<br /> <br /> BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM<br /> <br /> 8<br /> <br /> HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC<br /> VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”<br /> <br /> 9<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản