Labels

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Labels

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Labels

  1. THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Teân : Soá Lot : Soá Lot : Pallet soá : Pallet soá : Hoaøn thaønh : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Teân : Soá Lot : Soá Lot : Pallet soá : Pallet soá : Hoaøn thaønh : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Teân : Soá Lot : Soá Lot : Pallet soá : Pallet soá : Hoaøn thaønh : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Teân : Soá Lot : Soá Lot : Pallet soá : Pallet soá : Hoaøn thaønh : Hoaøn thaønh :
  2. THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Soá Lot : Pallet soá : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Soá Lot : Pallet soá : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Soá Lot : Pallet soá : Hoaøn thaønh : THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT Teân : Soá Lot : Pallet soá : Hoaøn thaønh :
Đồng bộ tài khoản