Làm avatar động với Image Ready

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
134
lượt xem
42
download

Làm avatar động với Image Ready

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn cần chuẩn bị nhiều tấm hình có cùng size với nhau..Ở đây mình dùng 11 tấm..Sau đó bạn vào ps mở 1 trong 11 tấm hình ra chọn image - image size để xem kích thước của nó , rồi tạo 1 file mới với kích thước lớn 1 chút...Hi`nh của mình có size là 179x220 thì mình sẽ tạo 1 file mới với kích thước 190x230...!!!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm avatar động với Image Ready

  1. Làm avatar độ với Im ộng mage Rea ady Bư 1 : ước Bạ cần phải c chương tr ạn có rình adobe Im mageReady ( bắt buộc.^ ^^!!..) Bước 2 : B Bạ cần chuẩn bị nhiều tấ hình có cù size với nhau..Ở đây ạn n ấm ùng i y mì dùng 11 tấm..Sau đó bạn vào ps mở 1 trong 11 tấm hình ra ình ó h ch image -> image size để xem kích thước của n , rồi tạo 1 file họn > h nó mớ với kích t ới thước lớn 1 cchút...Hi`nh của mình có size là 179 ó 9x220 thì mình sẽ tạo 1 file mới v kích thư 190x230...!!! ì o với ước Bư 3 : Tạo k ước khung Tr rong file mớ tạo bạn dùn marquee tool để vẽ 1 vùng chọn có ới ng kích thước gần gần như hì gốc (179 n ình 9x220) Rồi nhấn ctrl+shift+I để nghịch đ vùng chọ n I đảo ọn
  2. Sau đó bạn dùng Gradient tool tô vào vùng có dấu mũi tên chỉ. với màu tùy chọn..( mình chọn màu hồng nhạt )
  3. Rồi nhấn Ctrl+D để loại vùng chọn, bạn sẽ được hình như vầy : Bước 4 : Bây giờ khung của bạn đã xong , bạn hãy mở đồng loạt 10file mà bạn đã chuẩn bị trước đó.Dùng move tool (V) để di chuyển lần lượt 11 hình đó vào cái khung đã làm ở phía trên. Bạn nhớ canh cho kĩ , sao cho hình này chồng lên hình kia, và không thấy hình phía dưới.. Đây là hình sau khi chồng 11 file lên nhau:
  4. Và đây là thanh layer..!!
  5. Bước 5: Tiếp theo bạn nhấn ctrl+shift+m để chuyển sang chương trình ImageReady ( cái chương trình ở bước 1 ý ..^^!!) Bước 6: Bạn nhìn qua thanh layer phía bên phải , bạn làm ẩn tất cả các layer, trừ layer cuối và BG,( ẩn hiện bằng cách nhấn vào cái mắt kế bên layer..), như hình dưới đây.
  6. Sau đó bạn mở cái khung animat h tion ra (window->animation) nếu có sẵn rồi thì t d thôi..!! Bước 7 :
  7. Bạn nhấn vào nút n trên khung animation , (để tạo fram mới ý mà g me à.^^.!) Đồng thời bạn làm ẩn m layer cuố cùng và hi layer tiếp theo lên...!!! như hình dưới đây..! ối iện p Lặp lại q trình tạo frame mới v ẩn hiện la quá và ayer như trên cho đến hết 11 layer.. n t
  8. Bước 8: Sau đó bạn nhấn vào frame đầu tiên giữ shift rồi nhấn vào frame 11 ..( để bôi đen tụi nó ý muh.^^) rồi nhấn vào vùng khoanh đỏ như trong hình, để chọn thời gian luân chuyển giữa các hình...!!! Ở đây mình chọn 0,5 giây..!! Sau khi xong bạn nhấn vào để xem kết quả..!! Nhấn vào Save optipized as để save hình lại.
  9. Và tèn té ten đây là kết quả của mình én  
Đồng bộ tài khoản