intTypePromotion=1

Làm chủ độ phơi sáng camcorder

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
157
lượt xem
54
download

Làm chủ độ phơi sáng camcorder

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Độ phơi sáng” – Exposure – là khái niệm những người cầm máy ghi hình (quay phim và chụp ảnh) đều từng nghe đến. Tuy nhiên, nghe đến và nắm bắt, điều khiển được nó để có hình ảnh như mong muốn lại là điều hoàn toàn khác biệt. Độ phơi sáng chỉ mức độ ánh sáng đi qua thấu kính của thiết bị ghi hình (máy quay phim, máy ảnh số). Ánh sáng vào ống kính máy quá nhiều sẽ dẫn đến độ phơi sáng quá cao làm hình ảnh bị quá sáng, ngược lại hình ảnh sẽ thiếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm chủ độ phơi sáng camcorder

  1. Làm ch phơi sáng camcorder Sony DCR DVD92
  2. “ phơi sáng” – Exposure – là khái ni m nh ng ngư i c m máy ghi hình (quay phim và ch p nh) u t ng nghe n. Tuy nhiên, nghe n và n m b t, i u khi n ư c nó có hình nh như mong mu n l i là i u hoàn toàn khác bi t. phơi sáng ch m c ánh sáng i qua th u kính c a thi t b ghi hình (máy quay phim, máy nh s ). Ánh sáng vào ng kính máy quá nhi u s d n n phơi sáng quá cao làm hình nh b quá sáng, ngư c l i hình nh s thi u sáng. Làm ch hoàn toàn phơi sáng c a máy quay phim k thu t thu t s không ph i là i u d dàng. Tuy nhiên, v i ngư i s d ng máy quay ph thông, ch c n n m v ng m t vài nguyên t c cơ b n thì chi c máy quay giá ch vài trăm USD v n có th cho ra nh ng thư c phim như ý. M t trong nh ng v n mà máy ghi hình thư ng g p ph i v i vi c cân b ng sáng t ng là hi n tư ng bù sáng n n. Hi u m t cách ơn gi n nh t, ây là vi c máy quay t i u ch nh phơi sáng c a mình cho phù h p v i ánh sáng m nh trên n n quanh ch th . B n thư ng g p hi n tư ng này khi quay phim trong nhà, gây ra b i ánh sáng t èn ho c c a s g n ó. C th hơn, khi ch th c n ghi hình c a b n ng i c nh ánh èn ho c c a s , b n ưa máy vào khu v c g n ngu n sáng ó thì hình nh nh n ư c thư ng
  3. t nhiên t i i. ó là do máy ghi hình hi u ch nh phơi sáng l i cho tương thích v i ánh sáng xung quanh. Hi n tư ng này thư ng d n n hình nh ch th b bóng ho c khu t t i phía bên kia ngu n sáng, không còn rõ nét như mong mu n. M t tình hu ng khác b n cũng thư ng g p ph i c a hi n tư ng này là khi ghi hình l i các sân kh u bi u di n. C nh trí sân kh u thư ng ư c chi u sáng khác nhau, có ph n c c sáng nhưng cũng có nh ng góc khu t sáng r t t i. Nh ng khu v c ư c chi u sáng khi lên hình trong trư ng h p này thư ng m t màu s c th t, nh t và sáng hơn r t nhi u. Th nh tho ng, th m chí vùng ánh sáng tr ng còn b “n ” khi lên hình, bi n thành nh ng vùng màu xanh lá ho c xanh dương. Trong m t s trư ng h p, hi n tư ng “n ” còn có th d n n h ng các b ph n trong máy ho c nh hơn cũng gây nhi u kênh ti ng trong o n video quay ư c hay h ng các o n phim quay trư c và sau vùng nhi u ó.
  4. kh c ph c tình tr ng này, các máy quay ngày nay ã ư c nhà s n xu t tích h p nhi u ch cân b ng sáng tùy ch n khác nhau, ư c cân ch nh trư c so v i các thư c o cân b ng sáng chu n, phù h p v i t ng ngu n sáng c th cho ra nh ng hình nh th c hơn. Ví d v i ch cân b ng sáng dùng quay sân kh u bi u di n, máy s óng c a tr p ng kính l i sâu hơn so v i bình thư ng h n ch b t ánh sáng l t vào. Nh ó, vùng dư sáng trên hình do hi n tư ng bù ánh sáng n n s ư c cân il i sáng, cho màu g n m c chu n hơn. V i máy không có ch tùy ch n cân b ng sáng, b n cũng có th t kh c ph c b ng cách t p trung zoom vào càng g n ch th càng t t. Có th b n s c m nh n vùng i tư ng khá t i, tuy nhiên, c m bi n c a máy ghi hình không hoàn toàn gi ng m t ngư i, nh ó khi lên hình, hi u ng t o ra cũng không quá thi u sáng như b n nghĩ. Cu i cùng, nên th máy nhi u ch quay, v i nhi u i u ki n ánh sáng khác nhau làm quen v i các ch c năng c a máy. Nh ób ns nhanh chóng làm ch ư c cách i u khi n phương ti n c a mình có ư c nh ng hình nh như mong mu n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2