LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU P2

Chia sẻ: Kim Thoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
203
lượt xem
115
download

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý tưởng: Gắn các điều khiển (Control) với nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu, mảng, tập hợp…) để hiển thị, thao tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU P2

  1. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
  2. Data Binding - Data Binding: Gắn kết dữ liệu - Ý tưởng: Gắn các điều khiển (Control) với nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu, mảng, tập hợp…) để hiển thị, thao tác
  3. Data Binding Có hai dạng: - Dạng gắn kết dữ liệu đơn: gắn giá trị đơn lẻ vào trang. Cú pháp: . Ví dụ: • • - Dạng gắn kết có sự lặp lại: gắn kết dữ liệu với các điều khiển dạng danh sách (DDL, Listbox..):
  4. Data Binding Các điều khiển gắn kết dữ liệu có 3 thuộc tính làm việc với nguồn dữ liệu: • DataSource: Là thuộc tính để chỉ đến nguồn dữ liệu cần gắn kết. • DataSourceID: Chỉ đến một đối tượng cung cấp nguồn dữ liệu (các sqlDataSource). Có thể sử dụng hoặc thuộc tính DataSourceID hoặc DataSource nhưng không được cả hai. • DataTextField: Cho biết là gắn kết với trường nào của mỗi mục dữ liệu.
  5. DataSource Control - Chức năng: Kho chứa dữ liệu → cung cấp nguồn dữ liệu cho các điều khiển khác (DropDownList, Listbox…) - Lấy dữ liệu từ CSDL vào các điều khiển DataSourceControl bằng cách đặt một vài thuộc tính (thao tác tự động)
  6. DataSource Control - SqlDataSource - AccessDataSource - LinqDataSource - ObjectDataSource - XmlDataSource - SiteMapDataSource

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản