intTypePromotion=1
ADSENSE

Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

472
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho phép tạo một điểm trượt trên đường viền mà điểm trượt đó không biết được giá trị cho trước. Thao tác: Chọn chức năng SLIDER, bấm chuột vào điểm gốc trên đường và di chuột về phía bất kì của đường, muốn điểm này trượt sang đường khác có chung điểm gốc với đường cũ ta bấm phím cách( SPACESBAR ), trên bàn phím, bấm chuột trái hoặc chuột phải để định vị điểm trượt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu

 1. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu F1 Tạo Điểm Và Tạo Các Loại Đường A. Tạo Điểm (POINTS) 1. Cho phép tạo một điểm trượt trên đường viền mà điểm trượt đó không biết được giá trị cho trước. Thao tác: Chọn chức năng SLIDER, bấm chuột vào điểm gốc trên đường và di chuột về phía bất kì của đường, muốn điểm này trượt sang đường khác có chung điểm gốc với đường cũ ta bấm phím cách( SPACESBAR ), trên bàn phím, bấm chuột trái hoặc chuột phải để định vị điểm trượt. 2. Cho phép tạo một điểm trượt trên đường viền mà điểm trượt đó có giá trị cho trước. Thao tác: Chọn chức năng DEVELOPED, bấm chuột vào điểm gốc trên đường và di chuột về phía muốn tạo điểm trên đường, muốn điểm này trượt sang đường khác có chung điểm gốc với đường cũ ta bấm phím cách( SPACESBAR ), trên bàn phím. xuất hiện hộp thoại, nhập thông số điểm cần tạo so với điểm gốc, ENTER để xem qua điểm được tạo sau đó bấm chuột trái hoặc chuột phải trên màn hình để kết thúc. Chú Ý: Trong hai lệnh trên SLIDER ít được dùng vì không phát huy được ưu điểm. Trong quá trình làm việc bạn nên dùng DEVELOPED lệnh này có nhiều ưu điểm và hỗ trợ rất hữu ích trong việc nhảy cỡ và tạo dấu bấm liên kết. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 1
 2. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 3. Cho phép tạo giao điểm giữa hai đường cắt nhau. Thao tác : bấm INTERSECTION, bấm chuột vào vị trí hai đường cắt nhau sẽ tạo ra điểm giao (điểm giao này chỉ là điểm giao tạm thời vì khi điểm đầu hoặc điểm cuối của hai đường bị thay đổi vị trí thì vị trí điểm giao cũng sẽ bị trượt, vị trí bị phụ thuộc vào hai đường). 4. Cho phép tạo một điểm (có thể là điểm cong), các điểm được tạo thành đều phụ thuộc đường. Thao tác : Phóng to đường muốn tạo thêm dấu ra giữa màn hình, chọn chức năng ADD POINT, bấm chuột vào điểm gốc của đường xuất hiện hộp thoại, dùng phím mũi tên nên xuống để điền giá trị khoảng cách điểm được tạo so với điểm gốc vào khung LENGH (hai khung Dx, Dy bỏ qua), bấm chuột vào ngay vị trí trên đường mà điểm mới sẽ được hình thành. Khi muốn tạo điểm cong làm tương tự nhưng bấm CURVE PTS trước, sau đó giữ phím SHIFT và làm như trên. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 2
 3. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 5. Cho phép tạo tạo điểm định vị có hình dáng và giá trị khoảng cách cho trước. Điểm được tạo thành không phụ thuộc đường. Thường tạo các điểm định vị như tâm cúc, đầu khuyết. Thao tác : Chọn vị trí muốn tạo điểm định vị phóng to ra giữa màn hình (chọn loại điểm định vị trong MENU con nằm trong dấu tam giác có trên lệnh, NO MARK làđiểm định vị dạng cơ bản). Chọn chức năng RELATIVE POINT, bấm chuột vào điểm gốc rồi kéo chuột về hướng muốn tạo điểm định vị, chú ý giá trị âm dương của Dx, Dy trong hộp thoại, dung mũi tên nên xuống trên bàn phím để nhập thông số vào hộp thoại (chú ý giá trị âm dương). 6. Cho phép căn điểm thứ hai thẳng hàng với điểm thứ nhất theo hai phương thẳng đứng hoặc phương nằm ngang. Thao tác : chọn chi tiết có hai điểm muốn căn, phóng to vị trí hai điểm đó ra giữa màn hình. Bấm chuột vào điểm cố định rồi bấm tiếp chuột vào điểm thứ hai (điểm cần căn so với điểm thứ nhất). muốn thay đổi phương của hướng căn bấm phím SPACESBAR trên bàn phím. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 3
 4. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 7. Cho phép căn ba điểm thẳng, điểm được căn phụ thuộc vào hai điểm gốc. Thao tác : Thao tác : chọn chi tiết có ba điểm muốn căn, phóng to vị trí ba điểm đó ra giữa màn hình. Bấm chuột vào điểm cố định thứ nhất rồi bấm tiếp chuột vào điểm cố định thứ hai, kéo chuột về phía điểm thứ ba (điểm căn), bấm chuột trái vào điểm thứ để căn và kết thúc. 8. Cho phép chia khoảng cách giữa hai điểm thành nhiều đoạn bằng nhau (thường dùng để chia cúc, chia vị trí nhám,…. ). Thao tác : Chọn chức năng DIVISION, bấm chuột vào điểm thứ nhất vào kéo chuột đến điểm thứ hai là giới hạn của đoạn muốn chia, xuất hiện hộp thoại điền thông số vào hộp thoại theo công thức: số điểm tạo thành = số đoạn ( giá trị điền trong hộp thoại) – 1 Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 4
 5. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu B. Tạo Đường ( LINES ) 1. Cho phép tạo ra một đường thẳng từ hai điểm cho trước, từ hai điểm bất kì hoặc một điểm cố định và một điểm bất kì. Thao tác : * Từ hai điểm cho trước: Chọn chức năng STRAIGHT, bấm chuột vào điểm thứ nhất và kéo chuột về phía điểm thứ hai, bấm chuột tại điểm thứ hai để kết thúc. Tương tự cho hai điểm bất kì. * Từ một điểm cố định và một điểm bất kì. + Điểm gốc là điểm cố định: phóng to vị trí ra giữa màn hình, chọn chức năng STRAIGHT bấm chuột vào điểm cố định xuất hiện hộp thoại, dùng mũi tên nên xuống để nhập thông số, sau đó ENTER để kết thúc. Dx : Độ dài đường thẳng theo trục X Dy : Độ dài đường thẳng theo trục Y Dl : Độ dài đường tự do hoặc cố định bởi góc xoay Rotation: Góc xoay của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 5
 6. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu →Chú ý: Muốn vẽ đường thẳng theo hai phương thẳng đứng hay nằm ngang thì giữ tay vào phím CTRL trong quá trình vẽ. Muốn vẽ đường vuông góc với đường gốc tại một vị trí xác định mà đường gốc đó không nằm trên phương thẳng đứng hay nằm ngang thì giữ phím SHIST. Thao tác : Bấm chuột vào chức năng, giữ phím SHIFT, mấm chuột vào điểm được xác định trên đường thẳng xuất hiện hộp thoại diền giá trị độ dài của đường thẳng vào khung Dl ( nếu đường vuông góc có giá trị cho trước), kéo chuột về phía muốn tạo đường thẳng sau đó nhả phím SHIFT, bấm chuột vào vị trí bất kì để xác định đường thẳng. 2. Cho phép tạo 1đường thứ hai song song hay đồng dạng với đường thứ nhất theo phương tịnh tiến với giá trị khoảng cách cho trước. Thao tác : Chọn chức năng PARALLEL, bấm chuột vào đường gốc muốn tạo ra đường thứ hai, xuất hiện hộp thoại, nhập giá trị khoảng cách giữa hai đường rồi bấm ENTER. Giá trị âm dương nhập theo giá tị trong hộp thoại khi thay đổi hướng của đường muốn tạo. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 6
 7. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 3. Cho phép tạo một đường cong tự do đi qua các điểm được xác định. Thao tác : bấm CURVE PTS (làm hiện điểm cong). Chọn chức năng BEZIER, bấm chuột vào điểm thứ nhất được xác định, giữ phím SHIFT bấm chuột vào điểm thứ hai (điểm cong), tương tự cho các điểm tiếp theo, kết thúc bằng cách bấm chuột phải vào điểm cuối và nhả phím SHIFT. 4. Cho phép tạo một đường cong hình cung. Thao tác : Tương tự như BEZIER, chỉ khác đường được tạo ra là một cung và một góc nhọn. Ý Nghĩa Trong Các MENU CON *Maximum constrait: điểm đầu, cuối của đường mới gắn liền với điểm gốc (mặc định). *Magnetism: điểm đầu, cuối của đường gắn liền nhưng không được nối. *No constraint: điểm đầu, cuối của đường không phụ thuộc vị trí của điểm đầu và cuối. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 7
 8. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 5. Cho phép tạo một trục đối xứng trên chi tiết ở vị trí bất kì, để mở một phần hay toàn bộ chi tiết. Thao tác : Chọn chức năng, bấm chuột vào điểm đầu và điểm cuối đã được xác định sẽ tạo ra một trục đối xứng cho phần muốn mở. Đường đối xứng được tạo ra có màu xanh đậm và ngắt khúc (hình a). 6. Cho phép mở một phần hay toàn bộ chi tiết qua trục đối xứng Thao tác: Sau khi đã có một trục đối xứng, giữ phím SHIFT bấm chuột phải vào những đường cần mở, chọn chức năng rồi bấm chuột trái vào đường bất kì đã chọn (hình b). Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 8
 9. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 7. Cho phép coppy một điểm hoặc một đường từ mẫu này qua mẫu khác hay trên cùng một chi tiết. Thao tác : * Coppy điểm: bấm DUPLICATE, bấm vào điểm cần coppy, xuất hiện hộp thoại, nhập thông số khoảng cách và ENTER để kết thúc. * Coppy đường hoặc toàn bộ chi tiết + Coppy đường: chọn chức năng, bấm chuột trái vào điểm đầu của đường (bấm phím SPACESBAR nếu điểm đầu đó là giao điểm của nhiều đường thẳng cho đến khi chọn được đường muốn coppy, bấm phím x;y nếu muốn lật đường theo trục X hoặc trục Y, bấm phím Q; W; A; S nếu muốn xoay đường theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ và tâm quay là điểm đầu (điểm gốc)), giữ phím SHIFT sau đó bấm chuột trái vào điểm gốc thứ hai trên chi tiết hoặc điểm gốc trên chi tiết thứ hai. + Coppy toàn bộ chi tiết: tương tự như coppy đường nhưng không dùng Q; W; A; S để xoay toàn bộ chi tiết. → Trong khi coppy nếu mẫu đã được nhảy cỡ, chú ý đến hệ số nhảy của điểm gốc thứ nhất và hệ số nhảy của điểm gốc thứ hai phải giống nhau. Nếu không giống nhau thì hệ số nhảy của mẫu vừa coppy sẽ bị thay đổi. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 9
 10. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 8. Cho phép chia một đường ra thành thành nhiều đoạn bằng nhau, các điểm được hình thành là điểm trượt. Thao tác : chọn chức năng, bấm chuột trái vào điểm đầu và điểm cuối, xuất hiện hộp thoại, điền giá trị vào hộp thoại theo cong thức rồi ENTER để kết thúc. số điểm tạo thành = số đoạn ( giá trị điền trong hộp thoại) – 1 9. Cho phép nhập mẫu mỏng vào máy tính nhờ bàn số hoá. Chi tiết xem bài nhập mẫu. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 10
 11. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu F2 : Tạo Dựng Khung Sườn A. NOTCHES ( Dấu Bấm ) 1. Cho phép tạo một dấu bấm tại vị trí bất kì, hình dáng của dấu bấm nằm trong Menu con của chức năng hoặc trên thanh STATUS bấm NOTCH TOOLS. Thao tác : Chọn chi tiết muốn tạo dấu bấm, phóng to ra giữa màn hình. Trong Menu con chọn kiểu dấu bấm. Chọn chức năng, bấm chuột trái vào vị trí muốn tạo dấu bấm. 2. Cho phép điều chỉnh hướng của dấu bấm theo ý muốn. Thao tác : chọn chi tiết có dấu bấm muốn đổi hướng, phóng to vị trí dấu bấm ra giữa màn hình. Chọn chức năng ORIENTATION, bấm chuột vào dấu bấm cần thay đổi rồi xoay dấu bấm đến hướng mình muốn sau đó bấm chuột một lần nữa để kết thúc. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 11
 12. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 3. Cho phép thay đổi hướng dấu bấm theo hướng phân giác một cách tự động. Thao tác : chọn chi tiết có dấu bấm muốn đổi hướng, phóng to vị trí dấu bấm ra giữa màn hình. Chọn chức năng BISECTING LINE, bấm chuột vào dấu bấm cần thay đổi, dấu bấm sẽ tự động xoay về hướng là đường phân giác của góc đó. 4. Cho phép chỉnh hướng dấu bấm vuông góc với đường mà dấu bấm đặt trên đó. Thao tác tương tự các lệnh trên. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 12
 13. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 5. Cho phép lật dấu bấm từ bên trong đường bán thành phẩm ra bên ngoài đường bán thành phẩm. Thao tác : Chọn chi tiết có dấu bấm cần thay đổi (chi tiết đã được bóc tách và ra đường may). Phóng to ra giữa màn hình, chọn chức năng OUTSIDE NOTCHE, bấm chuột trái vào dấu bấm, dấu bấm tự động được lật ra ngoài đường bán thành phẩm. Đây là trường hợp đặc biệt, khi bấm chuột vào dấu bấm (bấm 1 lần), dấu bấm tự động thay đổi nhưng bình thường nhìn không thấy. Để kiểm tra, bấm lệnh CUT PIECE trên thanh STATUS. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 13
 14. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 6. Cho phép đổi hình dạng của điểm địmh vị. Thao tác : Chọn kiểu định vị muốn đổi trong Menu con MARKING. Chọn chức năng, bấm chuột vào điểm định vị muốn chỉnh sửa. 7. Cho phép tạo điểm giao nhau giữa hai đường canh sợi. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 14
 15. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu B. ORIENTATION ( Định Hướng Mẫu ). 1. * X SYM : Lật chi tiết đối xứng qua trục X. Thao tác: Chọn chi tiết, chọn lệnh X SYM *Y SYM : Lật chi tiết đối xứng qua trục Y. Thao tác: Chọn chi tiết, chọn lệnh Y SYM Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 15
 16. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 2. Cho phép tạo xoay toàn bộ chi tiết theo các góc có toạ độ tương ứng ( chỉ làm thay đổi cỡ gốc mà không làm thay đổi hệ số nhảy cỡ). Thao tác : Chọn chi tiết, chọn các lệnh tương ứng với góc muốn xoay. * ROT 2PT: cho phép xoay chi tiết theo hai điểm xác định trên chi tiết. Thao tác : Chọn chi tiết muốn xoay, phóng to vị trí hai điểm đã được xác định, chọn chức năng, bấm chuột vào điểm thứ nhất và bấm tiếp vào điểm thứ hai. Hai điểm sẽ tự động nằm trên phương ngang so với màn hình ( lệnh không làm thay đổi hệ số nhảy cỡ). Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 16
 17. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu B. TOOL (Công Cụ) 1. Cho phép tạo một hình chữ nhật với giá trị chiều dài, chiều rộng cho trước. Thao tác : chọn chức năng, bấm chuột vào một điểm xác định hay bấm vào vị trí bất kì, xuất hiện hộp thoại, nhập thông số: Width : thông số chiều rộng Heigh : thông số đương cao Rotation: Góc xoay của hình chữ nhật Sau khi nhập xong các giá trị vào khung bấm ENTER để xem trước hình chữ nhật, bấm chuột vào vị trí bất kì để kết thúc. 2. Cho phép tạo ra một đường tròn với giá trị đường kính biết trước. Thao tác : bấm chuột vào một điểm xác định hay một vị trí bất kì trong trang, xuất hiện hộp thoại, nhập giá trị đường kính của đường tròn vào trong hộp thoại, ENTER để kết thúc. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 17
 18. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 3. Dùng để vẽ hình OVAL ( nhám đầu tròn, khuyết đầu tròn ). Thao tác: Xác định hai điểm có giá trị cho trước ( hai điểm cố định hai đầu của hình OVAL). Chọn chức năng, bấm chuột trái vào điểm cố định thứ nhất, giữ chuột và kéo chuột một khoảng nhất định rồi nhả chuột, di chuyển chuột đến vị trí thứ hai bấm chuột trái vào điểm thứ hai dùng mũi tên nhập thông số vào trong hộp thoại và ENTER để kết thúc. 4. Cho phép tạo ra một cung tròn với giá trị độ cao của cung cho trước. Thao tác : chọn chức năng, bấm chuột vào điểm thứ nhất, xuất hiện hộp thoại, nhập giá trị độ cao của cung và ENTER, bấm tiếp chuột đến diểm thứ hai để kêt thúc. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 18
 19. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 5. Cho phép tạo nửa đường tròn với bán kính cho trước. Thao tác : Từ hai điểm cố định hay bất kì. - Từ hai điểm cố định: Chọn chức năng, bấm chuột vào điểm thứ nhất, xuất hiện hộp thoại (bỏ qua), bấm chuột vào điểm thứ hai, nửa đường tròn được hình thành có bán kinh bằng ½ khoảng cách hai điểm cố định. - Từ hai điểm bất kì: Chọn chức năng, bấm chuột trái bất kì vào trang, xuất hiện hộp thoại, nhập giá trị bán kính đường tròn vào khung, ENTER, sau đó kéo chuột ra một khoảng lớn hơn hoặc bằng đường kính của đường tròn, bấm chuột một lần nữa để kết thúc. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 19
 20. Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu 6. Cho phép tạo một đường thẳng là tiếp tuyến của hai đường tròn. Thao tác : Tạo hai điểm có vị trí xác định, chọn chức năng, bấm chuột vào điểm thứ nhất xuất hiện hộp thoại nhập thông số vào khung là bán kính đường tròn thứ nhất và đường tròn thứ hai, bấm chuột vào điểm thứ hai, ENTER, hai đường tròn hình thành một đường tiếp tuyến với bốn dạng, dùng SPACESBAR để thay đổi đường tiếp tuyến đó. Bấm chuột một lần nữa để kết thúc. Biên Soạn: Lê Xuân Bình 0983367894 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2