intTypePromotion=1

Long hổ phong vân - Cổ Long

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:920

0
41
lượt xem
7
download

Long hổ phong vân - Cổ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rồi mười năm sau… Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể… Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên… Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rủa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa. Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - Cổ Long

 1. Long hổ phong vân Cổ Long Cổ Long Long hổ phong vân Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỷ. MỤC LỤC hồi 1 hồi 2 hồi 3 hồi 4 hồi 5 hồi 6 hồi 7 hồi 8 hồi 9 hồi 10 hồi 11 hồi 12 hồi 13 hồi 14 hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 2. Long hổ phong vân Cổ Long Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 3. Long hổ phong vân Cổ Long Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 hồi 51 hồi 52 hồi 53 hồi 54 hồi 55 hồi 56 hồi 57 hồi 58 hồi 59 hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 4. Long hổ phong vân Cổ Long Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 5. Long hổ phong vân Cổ Long Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Cổ Long Long hổ phong vân Gồm 3 bộ: (Huyết Hải Phiêu Hƣơng, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu) hồi 1 BẠCH NGỌC MỶ NHÂN Rồi mƣời năm sau… Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể… Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên… Nhƣng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rủa, mà mƣa gió cuộc đời không thể xóa nhòa. Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thƣơng đó trong men rƣợu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhƣng rƣợu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỵ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thƣơng ray rứt vào lòng đất lạnh. Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên đƣợc hay là chƣa ? Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại ngƣời bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài… Chính chàng cũng mang phải vết thƣơng ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắn thắng cảnh danh sơn. Nhƣng núi dù đẹp non dù xinh, nguồn cảm hứng chỉ dâng lên chốc lát, nổi buồn trìu trìu lại kéo đến tâm tƣ ! Bài học thấm thía của tình yêu ấy, thêm vào sự cố công rèn luyện của Lý Tầm Hoan, con ngƣời của Tiểu Phi bây giờ đã biến đổi hẳn. Từ một chàng trai man dại ngang tàng, Tiểu Phi đã biến thành một trang thanh niên rất mực phong lƣu, phong lƣu còn hơn cả Lý TầmHoan thuở trƣớc. Cái tên Tiểu Phi của chàng, bây giờ đƣợc thiên hạ giang hồ gán thêm một cái ngoại danh “Lƣu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 6. Long hổ phong vân Cổ Long Hƣơng Đạo Soái” một ngoại danh thật hào hùng mà cũng thật phong lƣu, đúng nghĩa với nếp sống của chàng hiện tại. Từ một tên Mai Hoa Đạo giả danh để cứu bạn, chàng nghiễm nhiên trở thành một Đạo Soái khét tiếng giang hồ về tài trộm cũng nhƣ về hành vi hiệp nghĩa. Tiểu Phi đã nhất định tạo cho mình một cái thinh danh, thì bây giờ cái thinh danh đó đã đến với chàng, dù rằng cái danh không đẹp mấy. oOo “Mỹ Nhân Bạch Ngọc, báu trên đời. Công tử là ai, lại giữ chơi ! Nếu muốn thân còn, đừng tiếc vật, Canh ba, đổi chủ, đúng như lời !” Mảnh giấy đến tay trong ngày, dĩ nhiên hạng định canh ba là chỉ vào đêm nay. Đêm nay, canh ba có kẻ đến đây, lấy một vật báu mà hắn trân trọng giữ gìn,trân trọng hơn sinh mạng của hắn. Mảnh giấy màu hồng tƣơi, hiện còn nằm trên mặt bàn đá hoa, những nét chữ tân kỳ nhƣng không kém kiêu kỳ lố lộ dƣới ánh đèn sáng rực. Mảnh giấy khôn ghi tên ngƣời tiếp nhận, nó đến tay ai là ngƣời đó tiếp nhận, và chắc chắn nó đã đến đúng nơi, đúng ngƣời, nên ngƣời nhận nó nhƣ nhận cả một trời lo lắng. Mảnh giấy không ghi ngƣời ký gửi, song khẫu khí của mấy dòng thơ đã thừa nói ngƣời gửi là ai. Chiếc bàn, đặt tại một gian khách sảnh trong tòa phủ trạch của một thế gia vọng tộc đất Bắc kinh, chủ nhân là một công tử hào hoa phong nhã, họ Kim tên Bạc Hoa. Hiện tại, Kim công tử ngồi nơi bàn, trầm ngâm nhìn mảnh giấy rải trên mặt bàn, nhìn hàng giờ mà mắt không chớp. Gƣơng mặt Kim công tử biểu lộ niềm thống khổ vô biên, niềm thống khổ có ao ƣớc ẩn sâu căm hờn luyến tiếc. Nhìn mảnh giấy, Kim công tử có cảm nghĩ là mình nhìn một câu điệp của Diêm Vƣơng do quỵ sứ vừa mang đến cho một con bệnh nan y còn thích sống. Kim Bạn Hoa không đến nỗi quá cô độc trong gian đại sảnh. Bên cạnh hắn, còn có ba ngƣời nửa, nhƣng sự hiện diện của ba ngƣời này cũng không tạo cho hắn sự bình tỉnh trƣớc cơn bão do mảnh giấy mang lại. Hãy nhìn xem ba nhân bật bầu bạn với Kim công tử hôm nay để đoán định những diễn biến trong những giờ phút sắp đến. Một ngƣời, thần sắc uy mãnh, tuổi đã cao niên tóc điểm hoa, râu điểm hoa, vận áo gấm, tay chấp sau lƣng, đi tới, đi lui, nối liền hai bức tƣờng đại sảnh, đi mãi không ngừng, có lẽ đi từ lâu lắm, có lẽ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 7. Long hổ phong vân Cổ Long cộng lại tất cả những bƣớc đi của lão sẽ có một khoảng đƣờng dài bằng đoạn đƣờng từ Bắc Kinh đến Trƣơng Gia khẩu. Ngƣời thứ hai, vóc gầy, xƣơng lộ, mắt sáng nhƣ mắt chim ƣng,khí sắc âm trầm,vận áo đen, ngối cạnh Kim Bạn Hoa, đôi tay vuốt vuốt cặp Phán Quan Bút bằng thép tốt, đặt trên mặt bàn. Mƣời ngón tay gầy guột trông nhƣ mƣời chiếc móng sắt, tầm thƣớc ngƣời này khá cao. Hai ngƣời đó, gƣơng mặt trầm trọng, ánh mắt ngiêm lạnh không ngừng nhìn ra cửa chán, rồi từ cửa chánh nhìn sang cửa sổ lại từ cửa sổ trở về cửa chánh. Ngƣời thứ ba là một lão nhân trọc đầu, gầy ốm, thấp bé, vận áo màu tía, ngồi nơi một góc tƣờng, đôi mắt nhắm nghiền. Toàn thân ngƣời này không có một đặc điểm nào chứng tỏ là con ngƣời siêu việt. Chỉ có đôi vành tai thay vì bằng xƣơng bằng da, bằng thịt lại bằng một chất liệu kỳ lạ. Lão nhân áo gấm đi một lúc, đột nhiên lại bƣớc gần chiếc bàn cầm mảnh giấy lên, cƣời lạnh: -Thế này là nghĩa làm sao ? Thỉnh cầu ? Hăm dọa ? Mƣợn ? Cƣỡng đoạt ? Chỉ bằng vào một mảnh giấy con này, mà ta phải mất một vật báu giá trị liên thành ? … Lão vỗ tay đánh bốp xuống bàn, cao giọng nói : đạo Soái Lƣu Hƣơng ! Lƣu Hƣơng ! Thế ra dƣới ánh mắt ngƣơi bọn anh hùng cửu thành tại Bắc Kinh này là những vũ phu vô dụng chăng ? Kim Bạn Hoa cau đôi mày nặng trĩu sầu, từ từ thốt: -Vậy mà với những mảnh giấy nhƣ thế này, hắn đã thủ đoạt không biết bao nhiêu kỳ trân dị bửu trên khắp sông hồ ! Hắn đã báo là giờ Tý lấy vật, thì đừng mong ai giữ đƣợc vật đó đến giờ Sửu ! Ngƣời áo đen ngồi bên cạnh lạnh lùng buông : -Ạ ! Thật vậy ? Kim Bạn Hoa thở dài : -Mới thánh trƣớc đây, Quyển Liêm Tử Khƣu Tiểu Hầu tiếp nhận một mảnh giấy nhƣ thế, đòi hầu gia phải hiến cái chén ngọc vô giá. Hầu gia lập tức cất giấu cái chén vào một nơi vô cùng kín đáo. Muốn chắc hơn Hầu gia lại còn thỉnh hai vị Đại Đao Vệ Sĩ tại thành là Song Chƣởng Phiêu Thiên Tử Hạc và Mai Hoa Kiếm Phƣợng Hoàng đến nhà tăng cƣờng cuộc phòng thủ. Nhƣng vô ích ! Qua giờ ƣớc hẹn vào mật thất xem lại, Hầu gia phải một phen kinh hoàng, cái chén ngọc Cửu Long không cánh mà bay. Ngƣời áo đen cƣời lạnh: đó là việc củ, còn hiện tại thì Vạn Lão đầu không phải là Tƣớc Tử Hạc, còn tại hạ, Sanh Tử Phán này cũng không phải là Phƣợng Hoàng ! Hà huống… Y nhìn qua lão nhân trọc đầu ngồi lặng nơi góc tƣờng, từ từ tiếp nối: -Còn Anh lão tiền bối, mà bọn đạo tặc nghe đến danh, có tên nào không khiếp đảm ? Ba chúng tôi hiệp lại, nếu không chế ngự nổi một Đạo Soái Lƣu Hƣơng, phỏng trên đời này, còn tay nào làm nổi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 8. Long hổ phong vân Cổ Long cái việc đó chứ ? Lão già trọc đầu mở hé đôi mắt, điểm một nụ cƣời : -Tây Môn huynh không nên quá thổi phồng lão phu nhƣ thế ! Từ chiến dịch Văn Đài đến nay, lão phu xem mình nhƣ một kẻ thừa, một con ngƣời vô dụng không đáng đƣợc lời nhắc nhở đến nửa. Có đôi vành tai, còn kiếm đƣợc cái ăn cái uống, đôi vành tai đã mất rồi thì cầm nhƣ một phế nhân sống dở, chết dở mất đi thôi ! Lão già áo gấm là vị Tổng tiêu đầu trong Vạn thắng tiêu cục tại Bắc Kinh, tên Vạn Vô Địch, ngoại hiệu Thiết chƣởng Kim tiêu, nghe mấy lời khiêm nhƣờng nhƣng có hàm chứa cái ý mỉa mai khinh ngạo của lão trọc đầu, bật cƣời sang sảng : Trên giang hồ có ai không ngán sự thính tai của lão Thần Ƣng chứ ?Bất quá, trong chiến dịch Vân Đài, lão vấp phải một cái bại nhỏ, song hiện tại đôi Thần nhỉ bạch y này có công dụng linh ảo gấp năm, gấp mƣời, lão có mất mát gì cho cam ,mà hòng nhún nhƣờng khách sáo ! Thần Ƣng lắc đầu cƣời nhẹ: -Già ! Già quá rồi ! Vô dụng lắm rồi ! Đêm nay sở dĩ lão phu có mặt tại đây là để biết mặt vị nguyên nhung trong toàn quân Đạo Tặc, mà cũng là một công tử hào sảng nhất đời. Có thế thôi, sau đó lão phu se đếm chuỗi ngày tàn của một phế nhân trong thâm sơn cùng cốc… Kim Bạn Hoa vụt hỏi: -Nghe giang hồ truyền thuyết, Anh lão tiền bối chỉ nghe hơi thở thôi cũng đủ biết ngƣời đó nam hay nữ, bao nhiêu niên kỵ, thân phận nhƣ thế nào, và vĩnh viễn nhớ mãi, không hề nhầm lẫn dù chỉ gặp một lần thôi, dù ngƣời đó cải dạng làm sao. Có phải vậy chăng ? Thần Ƣng chớp chớp đôi mắt hí, điểm một nụ cƣời : -Lời truyền thuyết trên giang hồ lắm lúc cũng khó tin lắm. Kim Bạn Hoa rời ghế, bƣớc đến tƣờng vẹt bức đồ mỷ nữ sang một bên. Bên trong, có một khuôn cửa kín đáo, hắn mở cửa nhìn vào. Chiếc hộp gỗ đàn hƣơng còn đó, hắn thở phào, cƣời nhẹ: -Không ngờ oai danh của tam vị làm kinh khiếp tên Đạo Soái Lƣu Hƣơng đến thế ! Có lẻ hắn sẽ bỏ cuộc đêm nay ! Sanh Tử Phán ngẫng mặt lên trần nhà, bật cƣời dài : -Lƣu Hƣơng ! Ngƣơi là ai ? Ngƣơi chỉ là… Bỗng một tiếng soạt vang lên rất khẽ, tiếp liền theo đó là một tràng cƣời ấm nhẹ vang lên, rồi một giọng nói cũng ấm nhẹ nối luôn: đã trót nhận Bạch Ngọc Mỷ Nhân rồi Đạo Soái Lƣu Hƣơng phải đến đây bái tạ! Nhanh nhƣ chớp, Thiết Chƣởng Kim Tiêu Vạn Nhân Địch đảo bộ vọt đến cạnh cửa sổ, đồng thời đánh ra một chƣởng. Bên ngoài, xa xa, có một bóng ngƣời cao lớn, tay cầm một vật dài độ ba thƣớc. Ngƣời đó tiếp nối giọng ấm nhẹ: -Giờ Tuất lấy vật, giờ Tý đến bái tạ, kể ra cũng đủ lể lắm rồi, mong các vị xét cho nhé ! Kim Bạn Hoa biến sắc mặt, rung rung giọng: đuổi ! Đuổi theo ! Nhanh lên ! Bóng ngƣời dao động, sanh gió, gió chao ngọn đèn, Sanh Tử Phán và Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 9. Long hổ phong vân Cổ Long Thiết Chƣởng Kim Tiêu đã ra đến bên ngoài. Thần Ƣng rùn vai: đã chắc gì là Ngọc Mỷ Nhân thật ? Kim Bạn Hoa dậm chân : -Tại hạ trông thấy rõ ràng ! Quyết chẳng lầm đƣợc ! Hắn cũng phi thân vọt ra. À ! Thì ra cũng biết vũ công không đến nỗi trói gà không chặt nhƣ một số công tử miệt mài trong thú yêu hoa ! Thiết Ƣng lắc đầu cƣời lạnh lẩm nhẩm: -Ai thì lầm kế của ngƣơi chứ lão phu thì…Hừ ! Cánh cửa nơi góc phòng sau bức họa mỷ nhân, còn mở. Thần Ƣng từ từ đứng lên, từ từ bƣớc mắt đăm đăm nhìn chiếc hộp. Đột nhiên, một tiếng keng vang phía sau làm lão giật mình. Đôi Bạch Y thần nhĩ của lão có hiệu lực thu thanh nhạy phi thƣờng. Dù là tiếng động nhỏ lão vẫn nghe ra, nhờ vậy lão mới nghe đƣợc những tiếng phát ra từ xa, ngoài tầm thính giác thƣờng. Tiếng keng vừa vang lên đó, có âm hƣởng quá mảnh liệt chấn dội cả màng tai tƣởng chừng có thể làm bung đôi vành nhân tạo. Tiếng keng phải phát ra rất gần, hoặc rất lớn, mới có âm hƣởng nhƣ thế. Thần Ƣng cấp tốc vọt ngƣời lên, xoay mình nữa vòng, vung song chƣởng đáp xuống. Nhƣng có ma nào đâu ở phía sau lão ! Một tiếng keng thứ hai vang lên lần này thì lão chỉ nghe rõ từ ngoài cửa vọng vào cùng một lúc sà mình đáp xuống. Lập tức, nhanh nhƣ mũi tên, lão lao mình vọt ra qua cửa. Vừa lúc đó, một loạt tiếng keng keng nửa lại tiếp nối vang lên, tiếng của một chiếc thanh la ! Thần Ƣng chợt biến sắc, kêu lên thất thanh: -Hỏng ! Hỏng mất rồi ! Lão bay vút trở vào đại sảnh, đảo mắt nhìn bên trong vọng cửa kín thấy chiếc hộp còn y tại chổ, nhƣng một sợi tơ màn còn rung rung nhẹ. Thần Ƣng ngây ngƣời đứng lặng, thần sắc biến đổi luôn luôn, môi lão nhếch nhếch, không rõ lão cƣời hay mếu, lão tự lẩm nhẩm: đạo Soái Lƣu Hƣơng ! Lƣu Hƣơng ! Quả thật ngƣơi lợi hại. Ta thua ngƣơi keo này ngƣơi đừng đắc ý vội ! Giọng nói của ngƣơi đã lọt vào tai ta rồi, dù cho ngƣơi lẩn trốn góc bể ven trời vẫn có một ngày ta tìm ra ngƣơi ! Có tiếng y phục quét gió phía sau lƣng. Thần Ƣng quay lại. Sanh Tử Phán, Thiết Chƣởng Kim Tiêu và Kim Bạn Hoa trở vào. Thiết Chƣởng Kim Tiêu cầm chiếc hộp có đựng Ngọc Mỷ Nhân dài ba thƣớc, vừa đi vừa cƣời ròn rả: -Hắn lừa bọn mình. Hắn có lấy đƣợc gì đâu ? Đây là một tƣợng hình Ngọc Mỷ Nhân giả, giả một cách quá thô sơ, nhìn là biết ngay ! Sanh Tử Phán cƣời mỉa : -Tuy là vật giả, bán đi cũng đƣợc mấy lƣợng bạc, thừa chi một bình rƣợu ngon ! Y cƣời lớn: -Kể từ hôm nay, Đạo Soái Lƣu Hƣơng sẽ vĩnh viễn ôm nhục trốn rí một nơi ! Thần Ƣng thoáng nhìn họ với ánh mắt thƣơng hại, rồi nhìn tƣợng hình Ngọc Mỷ Nhân nơi tay Thiết Chƣởng Kim Tiêu Vạn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 10. Long hổ phong vân Cổ Long Vô Địch: đó là vật giả, còn vật thật ở đâu ? Kim Bạn Hoa vụt biến sắc, run run giọng: -Vật thật…Vật thật ở tại chổ củ chứ ở đâu ! Hắn chạy bay qua vọng cửa bí mật mở nhanh chiếc hộp gỗ đàn hƣơng và hắn rú lên một tiếng, rồi ngã nhào bất tỉnh. Vạn Vô Địch bƣớc tới một bƣớc, nhìn vào chiếc hộp. Mỷ Nhân Bạch Ngọc thật biến đâu mất; thay vào đó, một vuông lụa hồng đồng loại với vuông lụa ghi bài tứ tuyệt, cũng có mấy hàng chữ. Lão cầm nhanh lên đọc: “Công tử Bạn Hoa mất của Đạo Soái Lƣu Hƣơng dạo trăng.” oOo Thời tiết đã vào trung hạ, nhƣng hơi ấm của dƣ xuân vẫn còn, không vì ngọn lửa hè làmoi bức nhƣ mọi năm nên coin ngƣời vô cùng thoải mái. Thoải mái nhất là những lẻ vƣợt trùng dƣơng, ngọn gió xuân muộn không dao động mặt nƣớc đến hãi hùng. Chỉ có những lúc biển lặng, sóng êm, ngƣời đi biển mới hƣởng tận cái thú ra khơi. Trên mặt biển, một con thuyền to lớn, chạm trổ tân kỳ, màu sắc rực rỡ, đang rẽ nƣớc lƣớt đi. Cánh buồm giƣơng phồng lồng lộng trong không gian, uy nghi kiêu hùng. Trên sàn thuyền lộ thiên, nơi đầu mũi, một ngƣời lực lƣỡng trân mình nằm tắm nắng, những thớ thịt vồng to chứng tỏ ngƣời đó công lực sung mãn, huyết khí phƣơng cƣơng. Đôi tay ôm một vật gì xem chừng quý giá lắm. Cól lẻ ngƣời đó ngắn nhìn vật ấy thỏa mãn rồi, hiện tại đôi mắt nhắm nghiền, không rõ đang ngủ hay thức. Một lúc sau từ khoang trong, một thiếu nữ bƣớc ra, vận áo đỏ, mớ tóc đen huyền bay lƣợn theo làn gió nhẹ vờn quanh đôi mắt đen, tóc phản chiếu với màu da trắng hồng. Thiếu nữ vận áo không tay, để lộ hai cánh tay tròn mịn nhƣ ngà chuối, đôi bàn chân cũng trắng hồng, màu trắng hồng của hạng cành vàng lá ngọc. Dĩ nhiên, không cần nói rõ cũng hiểu thiếu nữ đẹp vô cùng. Thiếu nữ đến gần ngƣời đang nằm, lấy chân hất nhẹ vào chân ngƣời đó. Ngƣời đó dịch chân sang một bên, nhẹ trách: điềm nhi ! Vĩnh viễn ngƣơi không thể an tịnh đƣợc một phút giây nào à ? Tuy giọng nói hơi trầm một chút, song nghe hấp dẫn lạ. Một tràng cƣời trong trẻo vang lên, tiếp theo là một giọng nói dịu dàng: -Sai ! Đạo Soái cũng có lúc đoán sai nhƣ thƣờng ! Ngƣời đó vƣơn vai, uốn lƣng, nghiêng qua một bên. Ánh tà dƣơng chiếu ngay vào mặt, song đôi mắt còn nhắm nghiền vì sợ chói. Trong cái dán nằm uể oải, ngƣời đó có vẻ hấp dẫn vô cùng, sự hấp dẫõn của một thân hình đầy nhựa sống, kiêu hùng, đầy khí phách hiên ngang. Chỉ có vành môi, hơi nghiêm lạnh một chút, vành môi đó, nếu khép kín, thì trông rất tàn khốc, nhƣng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 11. Long hổ phong vân Cổ Long lúc hé ra, lại vẻ thành nụ cƣời dịu ấm, làm tiêu tan cái khắc khổ tàn nhẫn ngay. Trƣớc khi mở mắt ngƣời đó đƣa bàn tay che lên cho ánh nắng không dọi vào. Chàng nhoẻn miệng cƣời: -À ! Lý Hồng Tụ cô nƣơng ! Mong cô nƣơng tha cho, đừng quấy rầy mãi kẻ hèn này ! Một Tống Điềm Nhi cũng đã đủ lắm rồi ! Nếu thêm cô nƣơng nữa ai mà chịu nổi ! Lý Hồng Tụ cƣời ngặt nghẽo: -Tiểu Phi thiếu gia ! Thế ngoài Tống Điềm Nhi ra không còn ai đƣợc động đến thiếu gia sao ? Tiểu Phi vỗ tay nhè nhẹ xuống sàn thuyền : -Cho tôi xin ! Ngồi xuống đây, có chuyện gì hay, kể chi tôi nghe với, sự gì có kết cuộc khoái lạc một chút nhé, những việc bi thảm thì tôi đã ngấy lắm rồi ! Lý Hồng Tụ bĩu môi lệch qua một bên: -Tôi không ngồi ! Tôi không kể chuyện ! Tôi sợ ánh thái dƣơng lắm ! Ánh thái dƣơng sẽ làm nhức đầu, ánh thái dƣơng sẽ làm đen da, xấu ngƣời đi ! Tôi không hiểu tại sao Đạo Soái lại thích ánh thái dƣơng ! Nàng nói không ngồi, nhƣng nàng vẫn ngồi xuống. nàng nói sợ nắng nhƣng nàng vẫn phơi mình dƣới nắng. Nàng duỗi hai chân ra, kéo ống quần lên, bày hai ống chân trắng nõn mịn màng. Tiểu Phi điểm một nụ cƣời: -Ánh thái dƣơng quý lắm chứ ! Con ngƣời không sợ ánh thái dƣơng tức là con ngƣời thích ánh sáng, phàm sống trong ánh sáng, ngƣời ta không hành động vô sĩ hèn hạ đƣợc. Vô luận là ai, trong ánh sáng, không thể có chủ ý hèn hạ đƣợc ! Muốn manh tâm làm điều gì mờ ám, ngƣời ta phải tìm chổ tối, chổ kín mà hoạch định mƣu dồ, nhất định không bao giờ dá chƣờng mặt ra chổ sáng ! Bởi bóng tối là đồng lõa của tà tâm kia mà ! -Không hẳn đúng nhƣ vậy, bằng cớ là tôi đang phơi mìnhtrong ánh nắng đây, mà tôi đang nghĩ đến một việc mờ ám ! Tiểu Phi nheo mắt : -Việc mờ ám đó là cốt làm sao cho tôi ngồi lên có phải thế không ? Lý Hồng Tụ vỗ tay: -Thiếu gia đúng là một con quỵ ! Không việc gì qua đƣợc con mắt của thiếu gia! Nàng chấm dứt tràng cƣời nghiêm giọng: -Nhƣng thiếu gia cũng nên ngồi lên đi, từ lúc đi Bắc Kinh trở về đây, ngày nào nhƣ ngày ấy, vẫn lƣời, lƣời nhƣ không còn sinh lực nữa vậy ! Mãi rồi sẽ biến thành một trƣờng ngoại công tử cũng nên ! Tiểu Phi chép miệng thở dài: -Lý muội làm cho ngu huynh nhớ đến ông thầy dạy ngu huynh lúc còn thơ ấu ! Chỉ thiếu có bộ râu ! Lý Hồng Tụ liếc xéo chàng. Chàng nhoẻn miệng cƣời tƣơi, tiếp nối: -Lần đến kinh thành vừa rồi, ngu huynh có dịp mở rộng kiến văn hơn !Ngu huynh gặp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt,thành danh trên chốn giang hồ, tƣởng sao chứ những tay nhƣ vậy mà xƣng anh hùng hào kiệt, ngu huynh cho là một sự lạm dụng danh từ trắng trợn ! Chàng dừng lại một chút, rồi tiếp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 12. Long hổ phong vân Cổ Long -Trừ cái lão Thần Ƣng ra, còn hai cây thịt một là Thiết Chƣởng Kim Tiêu Vạn Vô Địch, một khác là Sanh Tử Phán Thôi Năng, họ xƣng là hảo thủ võ lâm, ngu huynh xuất hiện trƣớc mặt họ nhƣ tại chỗ không ngƣời ! Nghe nói Sanh Tử Phán Thôi Năng sử dụng phán quan bút tài tình có thể điểm đủ hai trăm mƣời tám huyệt đạo trên ngƣời địch thủ trong một phút vậy mà ngu huynh phớt ngang qua y, y chẳng hay biết gì cả ! Chàng bật cƣời ha hả, ra vẻ đắc ý lắm ! Lý Hồng Tụ mỉm cƣời: -Luận về khinh công, trên chốn giang hồ có tay nào sánh đƣợc Đạo Soái ? Bọn họ làm gì phát giác nổi sự xuất hiện của thiếu gia ngay bên cạnh họ ? Rồi nàng nheo mắt trêu một câu: -Thiếu gia đeo xong bùa mình tự vẽ cho mình rồi chứ ? Tiểu Phi điềm nhiên: -Rồi ! Tại hạ chờ nghe cô nƣơng phân phó đây ! Lý Hồng Tụ cƣời tƣơi, đƣa tay phát nhẹ vào vai chàng, đoạn thốt: -Trƣớc hết, tôi thuật qua một vài sự việc đã làm… Nàng lấy một quyển sổ trong tay áo, lật vài trang, đoạn đọc: -Số hàng hóa từ Tế Nam về bán đƣợc ba mƣơi vạn lƣợng. Chi ra các khoản sau đây: Trợ cấp một vạn lƣợng cho vợ góa củaVƣơng Tiêu đầu trong Long Hổ tiêu cục và họ Triệu, giúp một ngàn lƣợng cho Huỳnh tú tài trong việc tang ma, một ngàn năm trăm lƣợng cho Triệu Quốc Minh sắm sính lễ thành hôn, còn họ Trịnh thì… Tiểu Phi khoát tay, thở dài : -Biết rồi ! Cái việc đó cô nƣơng cần gì phải nhắc lại ? Lý Hồng Tụ lƣờm chàng: -Cái gì cũng phải phân minh, nhất là việc tiền bạc. Có phân minh lƣơng tâm chúng ta mới an, có phân minh cái danh Đạo Soái mới sáng chói ! Nhƣ vậy, tổng kết lại, số bạc ba mƣơi lƣợng thu đã chi ra trọn vẹn. Trong số lợi tức riêng năm vạn lƣợng thu hoạch tại Điền gia trang của thiếu gia, tôi cũng đã xuất ra hết bốn vạn rồi… Tiểu Phi cƣời khổ: -Hiền muội không thể dành lại cho ngu huynh khá hơn à ? Lý Hồng Tụ trách nhẹ: -Lƣu huynh hƣởng thụ nhƣ vậy vẫn còn chƣa đủ hay sao mà đòi hơn ! Đã có lời truyền thuyết trên giang hồ rồi đấy, thiên hạ cho rằng Lƣu huynh mƣợn công che tƣ, xài riêng phần lớn, chẩn tế phần nhỏ. Nào ai biết đƣợc Lƣu huynh tiêu pha phần lớn tƣ sản mình đâu ? Tiểu Phi cƣời mỉa: -Thiên hạ nói gì mặc họ, chúng ta cứ giữ vững chủ trƣơng, làm điều công ích mà ngần ngại trƣớc những thứ nông cạn, thì làm sao đạt đích ? Còn riêng về sự huy hoàng của ngu huynh tự nhiên sanh ra trên đời phải hƣởng thụ khoái lạc miễn mình có những phƣơng tiện chánh đáng giúp hƣởng thụ là không còn sợ lƣơng tâm dằn vặt. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 13. Long hổ phong vân Cổ Long Chàng nhìn thẳng vào mặt Lý Hồng Tụ : -Bỗng dƣng Lý muội lại phát sanh tục niệm, mất hẳn vẻ thoát trần của ngày nào cũng lạ. Lý Hồng Tụ cƣời nụ: -Chỉ vì muội quá lo lắng cho Lƣu huynh ! Bỗng có tiếng gọi ơi ới từ dƣới khoang thuyền vọng lên: đã hót vớ nhau bằng thích chƣa ? Nếu không còn hót nữa thì xuống đây mà dùng bữa ! Thức ăn đã nguội rồi, không ai dƣ công hâm đi hâm lại đâu ! Câu nói phát xuất thổ âm Nam quốc rấtlạ tai đối với Tiểu Phi và Lý Hồng Tụ, âm thinh nghe ấm dịu lạ, không khác nào một điệu nhạc huyền bí, càng nghe càng thích thú, càng khó hiểu càng mê ly. Lý Hồng Tụ đƣa cao hai tay lên không: -Cao thiên ơi ! Nàng không thể dùng một ngôn ngữ nào khác hơn cho thiên hạ dể nghe chăng ? Tiểu Phi cƣời nhẹ : đừng trách nàng ! Nàng cực khổ lo liệu bữa ăn, lo xong rồi mà chẳng ai ngó ngàng tới, tự nhiên nàng bực, khi con ngƣời ta bực, thì tủi thân nhớ đến bản thân, là nhớ đến nguồn gốc, gia hƣơng, tránh sao khỏi thổlộ ý niệm qua thổ ngữ. Chàng với tay, nắn lấy tay Lý Hồng Tụ đứng lên. Lý Hồng Tụ vờ nũng: -Sự việc gì Lƣu huynh cũng tìm cách che chở cho nàng ! Thảo nào mà nàng chẳng… Đột nhiên nàng biến sắc kêu lên: -Lƣu huynh xem kìa ! Vật gì thế ? Dƣới ánh dƣơng quang, bồng bềnh trên sóng nƣớc, một xác ngƣời sắp sữa tấp vào mạn thuyền. Tiểu Phi bƣớc đến sàn thuyền, nhìn xuống biển một thoáng, rồi lấy một cuộn thừng, kết thòng lọng nhắm ngay xác chết quăng dây. Với thủ pháp của Đạo Soái, dùng dây vớt xác không phải là việc khó khăn gì. Chỉ một phút sau, cái xác đƣợc kéo lên sàn thuyền. Xác chết vận y phục gấm, gƣơng mặt nám đen vì ánh nắng, toàn thân hơi sình. Tiểu Phi lắc đầu: -Vô phƣơng cứu ! Lý Hồng Tụ nhìn hai tay xác chết, nhận thấy nơi ngón giữa và ngón áp út bàn tay tả có ba vòng phao tay nơi mỗi ngón, chế kuyện bằng chất hợp kim màu đen. Bàn tay hữu không có mang phao, nhƣng dấu đeo hằn rõ. Lý Hồng Tụ cau mày: -Thất tinh phi hoàn ! Đây có lẻ là xác chết của môn đệ Thiên tinh bang. Tiểu Phi gật đầu: -Nếu là một môn hạ của Thiên Tinh bang thì nói gì ? Các chết này là của Tả Hựu Tranh tƣớc hiệu Thất tinh đoạt hồn, Bang chủ Thiên tinh bang. Điều đáng lấy làm lạ là Thiên tinh bang hùng cứ vùng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 14. Long hổ phong vân Cổ Long Hoán Nam cách đây hàng ngàn dặm, tại sao Thất tinh đoạt hồn Tả hựu Tranh lại chết ở đây ? Lý Hồng Tụ kiểm soát khắp xác chết, đoạn thốt: -Không có một vết thƣơng tích nào cả ! Có lẽ y chết vì ngộp nƣớc ! Tiểu Phi lắc đầu, không cho sự nhận xét của Lý Hồng Tụ là đúng, chàng cởi chiếc áo của xác chết, trông thấy nơi thanh sƣờn thứ năm bên tả ngực, giữa hai huyệt Nhủ căn và Kỳ môn có dấu bàn tay nửa đỏ nửa đen. Lý Hồng Tụ khẽ thở dài : -Chu sa chƣởng ! Tiểu Phi tiếp nối: -Gần đây, Chu sa môn nổi danh lừng lẫy trên giang hồ, môn hạ đệ tử thuộc hạng cao thủ gồm trên một trăm bảy mƣơi ngƣời, song kể về tài lực, bất quá chỉ có độ ba tay là trên hẳn Thất tinh đoạt hồn Tả Hựu Tranh. Lý Hồng Tụ gật đầu: -Phải, trong bọn chúng, những tay xuất sắc nhất là họ Dƣơng, họ Phùng và họ Tây Môn. Tiểu Phi mơ màng: -Chu sa môn với Thiên tinh bang có ân oán gì với nhau chứ ? Lý Hồng Tụ trầm ngâm một chút: -Ba mƣơi bảy năm trƣớc đây, vị Hƣơng chủ Hình đƣờng trong Thiên tinh bang cƣới con gái thứ hai của Phùng Phong Chƣởng môn nhân Chu sa môn. Hai năm sau, vị cô nƣơng đó bỗng nhiên chết đi một cách mờ ám. Phùng Phong có đến tận Hoán Nam hỏi tội Chu sa môn. Mặc dù sau này, tra cứu ra thì vị cô nƣơng đó quả thật thọ bịnh bất ngờ mà chết chứ không do một nguyên nhân nào mờ ám cả. Tuy nhiên, hai môn phái đoạn giao với nhau từ ấy ! Tiểu Phi lại hỏi: -Chỉ đoạn giao thôi à ? Nhƣ vậy cũng chƣa lấy gì làm quan trọng đến nỗi đôi bên có sự thanh toán lẫn nhau nhƣ thế này ? Lý Hồng Tụ mỉm cƣời : -Nếu chỉ có vậy thôi thì nói làm gì ? Hai mƣơi lăm năm trƣớc, Thiên tinh bang cƣớp đoạt một số hàng hoá do tiêu cục của đệ tử Chu sa môn hộ tống. Lúc đó, Phùng Phong lâm bệnh nặng, chết đi môn đồ đang tuyển chọn chƣởng môn kến vị,thành thử Chu sa môn không kịp phản ứng. Mãi đến một năm sau, không rõ trong Thiên tinh bang, bang chúng xử trí với nhau thế nào mà những tên cƣớp đoạt hàng hoá của Chu sa môn bảo tiêu lại đến Chu sa môn thọ tội. Tuy nhiên, số hàng hóa đó không hề giao hoàn lại cho Chu sa môn. Nàng thuật lại chuyện xƣa rất rành rẻ đầy đủ chi tiết theo thứ tự thời gian, không khác nào việc nhà, ký ức của nàng cũng đáng ngại lắm. Tiểu Phi tán: -Ký ức của Lý muội đáng sợ đấy ! Ký ức đó nhƣ một kho tàng sự tích, nhƣ một quyển sử vũ lâm, ghi chép đầy đủ mọi sự việc… Chàng mỉm cƣời: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 15. Long hổ phong vân Cổ Long -Nhƣng sự việc đó xảy ra trên hai mƣơi năm rồi, nếu có thù oán trọng đại gì giữa nhau họ đã thanh toán ngay từ lúc đó, hà tất phải đợi đến hôm nay ? Theo ngu huynh nghĩ, vƣợt nghìn dặm theo dõi Tả Hựu Tranh đến đây để hạ sát, hẳn Chu sa môn còn có lý do khác hơn là việc năm xƣa. Vừa lúc đó một thiếu nữ từ khoang thuyền trong bƣớc ra, trách yêu: -Hai ngƣời định lờ đi, không kể gì đến lời kêu gọi của tôi cả à ? Thức ăn nguội lạnh hết rồi, không ai dƣ công hâm nóng lại đâu ! Nàng vận bộ y phục thùng thình, màu vàng nhạt để chân không, đôi ông chân bày ra trắng nõn nà, tròn lẳn nhƣ ngọc chuốt. Tóc nàng đen nhánh, gióc thành đôi bím nhỏ bỏ lòng thòng hai bên vai, nơi bím tóc có cài mấy hạt châu chớp sáng, màu tóc đen phản nảnh với làn da mặt trắng hồng, ánh chớp hạt châu tranh sáng với đôi mắt đen láy của nàng nhƣ hai điểm sao ngời ngời linh động… Nàng cố ý tỏ vẻ giận dỗi, nhƣng vừa xuất hiện, trông thấy xác chết vội kêu lên một tiếng hãi hùng, quay mình lại, thụt vào khoang trong, nhanh hơn lúc xuất hiện gấp mấy lần. Lý Hồng Tụ đƣợc dịp cƣời chế nhạo: điềm Nhi thừa can đảm làm bất cứ việc gì, nhƣng không nhìn nỗi một xác chết, thấy xác chết là nàng xỉu ngay, cho nên tôi thƣờng bảo, ngƣời sống đừng hòng dọa cho nàng sợ, chỉ có xác chết là làm cho nàng bạt vía thôi. Tiểu Phi không lƣu ý lắm đến sự xuật hiện của Điềm Nhi và lời bỡn cợt của Lý Hồng Tụ, chàng nhìn xuống mặt biển từ từ thốt: -Rồi Lý muội xem ! Sẽ còn nhiều xác chết trôi đến nữa, chứ không phải chỉ một mà thôi đâu ! Lý Hồng Tụ chƣa kịp nói gì, từ khoang trong, một chiếc mâm to đƣợc đƣa ra trên mâm có bồ câu rán, có gà hấp, có cá chƣng, có thịt, có cơm có rƣợu bồ đào ! Đúng nhƣ Điềm Nhi đã bảo, thức ăn nguội lạnh từ lâu, mở đóng váng theo vành tô bát, điểm lốm đốm nhƣ những hạt bạch châu. Kể về lƣợng, mâm cơm đó thừa cho mƣời ngƣời ăn, kể về phẩm thức ăn đó chỉ có những gia đình vƣơng hầu, gia dĩ lại là bửa cơm thƣờng lệ suy ra lối sống của Tiểu Phi hiện thời kể cũng phong lƣu đúng mức ! Dĩ nhiên, mâm cơm đó do Tống Điềm Nhi đƣa ra, nàng đƣa ra chứ không dám chƣờng mặt, sợ nhìn thấy xác chết bên cạnh be thuyền. Nàng đứng nép bên trong, thốt vọng ra : đấy, mang ra trƣớc khoang thuyền mà ăn đi ! Ăn xong gọi tôi dọn dẹp ! Lý Hồng Tụ cƣời ròn : -Tại sao ngƣơi không đích thân mang đến đây ? Muốn nói gì thì ra đây mà nói, đứng xa quá, giọng lại khó nghe, ai hiểu ngƣơi muốn nói gì ? Tống Điềm Nhi xì một tiếng: -Tiểu quỵ ! Ngƣơi không hiểu sao ngƣơi còn bảo ta mang ra cho ngƣơi ? Lần này thì nàng không dùng thổ ngữ. Lý Hồng Tụ vỗ tay reo lên: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 16. Long hổ phong vân Cổ Long -A ha ! Tống Điềm Nhi hôm nay lại bỏ cái giọng Nam Quốc rồi đó ! Ai muốn nghe, lại đây mà nghe ! Cổ Long Long hổ phong vân hồi 2 MÂY TRÔI MẶT BIỂN Thuyền đã buông neo giữa biển khơi. Có lẽ Tiểu Phi muốn dừng chuyện lại đó, để chờ xem nhiều xác chết khác trôi đến, nhƣ chàng sự đoán vừa rồi với Lý Hồng Tụ. Chàng vớ lấy một con bồ câu rán, ngoạm miếng, nhai ngấu nghiến đoạn nốc một chén rƣợu bồ đào. Vừa khà một hơi dài khoan khoái, chàng bỗng ngẫng mặt nhìn ra. Một thây ngƣời nữa từ từ trôi đến. Thây đó vận chiếc áo màu đỏ, dài đến gối, gƣơng mặt chƣa sạm nắng, cở bốn mƣơi tuổi, nơi cằm có bộ râu thƣa, khoé mắt nhăn nheo, bàn tay tả bình thƣờng, bàn tay hửu thì to lớn gấp hai lần gân xƣơng lồi ra, lòng bàn tay đo đỏ nhƣ màu áo. Lý Hồng Tụ kinh hãi kêu lên : -Xác chết của Sát Thủ Thƣ Sinh Tây Môn Thiên ! Thật không thể tƣởng y lại có cái kết cuộc thê thảm nhƣ thế này ! Tiểu Phi than thở : -Y giết chết Tả Hựu Tranh, chung quy rồi cũng bị ngƣời khác giết lại ! Lý Hồng Tụ lẩm nhẩm : -Ai giết y ? Tay nào hạ nổi y, kể ra cũng không vừa ! Chợt nàng nhìn thấy một vết thƣơng nơi yết hầu Tây Môn Thiên nƣớc biển đã rửa sạch máu, da thịt tím sậm lại, sóng đánh nhấp nhô làm phập phồng lớp da rìa, quanh vết thƣơng. Lý Hồng Tụ tặc lƣỡi: -Vết thƣơng do mũi kiếm gây nên ? Tiểu Phi gật đầu : đúng ! Lý Hồng Tụ tiếp nối: -Vết thƣơng sâu không quá một tấc, trong thiên hạ võ lâm, chỉ có đệ tử hai phái Hải Nam và Lao Sơn mới xử dụng đƣợc kiếm pháp tài tình nhƣ vậy, hạ địch thủ với một tấc kiếm, không sâu hơn mà cũng không cạn hơn, trăm lần nhƣ một ! Tiểu Phi lại gật đầu : đúng ! Lý Hồng Tụ đƣa ra nhận xét: -Thực ra, Hải Nam kiếm phái và Lao Sơn kiếm phái cách đây không xa lắm. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 17. Long hổ phong vân Cổ Long Kiếm pháp của Lao Sơn phái thì do Đạo gia chánh tông lƣu truyền, dù cấp bách thế nào lối xử dụng cũng bình hòa, trăm tĩnh, quang minh chánh đại. Cứ theo vết thƣơng của Tây Môn Thiên mà luận, thì kẻ hạ thủ có phần nào cấp bách, là chọn yết hầu mà công vào, hành động đó không đƣợc cao thƣợng lắm. Nhƣ vậy Tây Môn Thiên chết vì bọn Hải Nam kiếm khách chứ không phải do bọn Lao Sơn phái hạ thủ ! Nhƣng nếu vậy thì kỳ quái vô cùng ! Tiểu Phi trố mắt : -Kỳ quái ? Lý Hồng Tụ gật đầu : -Kỳ quái thật đó ! Hải Nam kiếm phái với Chu Sa môn, chẳng những không có oán cừu gì, mà còn liên quan mật thiết với nhau nữa. Tám năm trƣớc đây, Chu sa môn bị Lang Nam Thất Kiếm vây hảm đang hồi nguy kịch thì Hải Nam phái từ nghìn dặm xa kịp đến nơi giải cứu, thế mà giờ đây, cao thủ Hải Nam phái lại hạ thủ trƣởng lão Chu sa môn ? Vậy nghĩa là gì ? Điều đó quả thật trên chỗ tƣởng tƣợng của ngƣời đời ! Tiểu Phi lẩm nhẩm: -Tả Hựu Tranh trong Thiên bang vô cớ bị Tây Môn Thiên trong Chu sa môn hạ sát, rồi Tây Thiên Môn lại bị Hải nam phái giết một cách hồ đồ vô lý do ! Có sự tình gì bí mật trong những vụ án này ? Lý Hồng Tụ cƣời nhẹ : -Lƣu huynh lại động tính củ rồi phải không ? Định can thiệp vào việc thiên hạ nhƣ bao lâu nay chắc ? Tiểu Phi cũng cƣời : -Lý muội mắng khéo ngu huynh lƣời biếng đó chứ ! Đƣợc rồi ngu huynh sẽ tìm một việc gì làm cho Lý muội xem ! Lý Hồng Tụ trầm ngâm một chút : -Việc gì thì không biết nhƣ thế nào, chứ việc này xem ra mênh mông đại đồng quá, chẳng những thế, lại còn nguy hiểm cùng cực đấy ! Nàng mơ màng tiếp nối : -Hai hôm nay, Dung thơ lại ngọa bịnh, đang lúc mình có việc lo, mà lại đi gánh vác việc ngƣời, tiểu muội thiết tƣởng không hợp lúc ! Tiểu Phi điểm một nụ cƣời : -Việc càng nguy hiểm càng gây nhiều thích thú, càng mênh mông đại đồng, càng có nhiều bí mật cho mình khám phá, với việc nhƣ vậy mà mình hành động có kết quả, thì không uổng công phu chứ có sao ? Nếu có ngại ngùng, là tình trạng sức khoẻ của Dung muội thôi ! Lý Hồng Tụ thở dài : -Tiểu muội biết thế nào rồi Lƣu huynh động tính hiếu kỳ, muốn khám phá ra mọi bí mật quanh những vụ án này ! Có lẽ Lƣu huynh sinh ra là để gánh vác việc thiên ạh hay sao ấy ! Gặp một việc nào bí mật, chừng nhƣ không khám phá đƣợc là ăn ngủ không yên vậy ! Bỗng nàng nhoẻn miệng cƣời, tiếp nối: -Cũng may là sự việc vừa diễn ra đó, mù mờ vô căn cứ, muốn truy nguyên ra có khác nào mò kim giữa biển sâu ? Dù Lƣu huynh có muốn gánh vác cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa ! Tiểu Phi bĩu môi : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 18. Long hổ phong vân Cổ Long -Rồi Lý muội sẽ thấy, tự nhiên sự việc sẽ tự nó phô bày các mội giúp ta phăng lần vào sâu diễn tiến, những mối đó rất nhiều ta chỉ cần chọn lựa mối nào thực tiển nhất mà theo dõi thôi ! Chàng thốt xong, với lấy chiếc đùi gà, dựa lƣng vào be thuyền mà nhai, rồi nốc rƣợu. Lý Hồng Tụ cƣời nhẹ: -Thật tiểu muội không hiểu nỗi tại sao Lƣu huynh lại có thể ăn, uống ngon lành bên cạnh hai xác chết ! Nàng lại nhìn ra mặt biển ! oOo Không lâu lắm, một thây ngƣời thứ ba trôi đến. Không rõ vì nắng táp hay vì làn da tự nhiên, ngƣời đó mặt mày đen nhƣ lọ chảo, râu ngắn, vận áo đạo màu xanh, có vóc dáng cao lớn. Mỗi một xác chết trôi đến, Tiểu Phi đều dùng dây kéo lên thuyền cả. Tay chân xác thứ ba này lạnh nhƣ giá băng, một tay còn nắm chạt nửa đoạn kiếm, thuộc loại kiếm dài, ánh thép chớp ngời dƣới bóng dƣơng quang một màu xanh biếc. Nửa mảng đầu bị chém băng rơi đâu mất. Lý Hồng Tụ không dám nhìn xác chết lâu hơn. Tiểu Phi lẩm nhẩm: -Quả nhiên là một môn hạ của Hải nam kiếm phái ! Lý Hồng Tụ trầm giọng : -Lƣu huynh nhận diện đƣợc à ? Tiểu Phi gật đầu : -Nạn nhân là Linh Tựu Tử, một nhân vật trong Hải nam Tam kiếm, hắn có thủ pháp tối độc, trong thiên hạ võ lâm ngày nay, kể ra chẳng có mấy ngƣời địch nỗi hắn ! Lý Hồng Tụ thở dài : -Hắn dùng kiếm đâm yết hầu kẻ khác, không ngờ lại bị chém bạt một mảng đầu! Nàng cố nén sự thƣơng tâm, quay lại nhìn xác chết một lúc đoạn thốt: -Suy qua tình huống, Linh Tựu Tử sau khi tung kiếm đâm vào yết hầu địch, lâm vào tƣ thế không còn day trở đuợc nữa, do đó hắn bắt buộc phải thu kiếm chém vũ khí kẻ tấn công hắn bất ngờ, nhƣng vũ khí của kẻ đó thuộc loại quý, chém sắt nhƣ chém bùn, nên thanh kiếm của Linh Tựu Tử bị tiện làm đôi. Vũõ khí của kẻ đó còn dƣ lực bay qua đầu hắn, chém bạt đi một mảnh. Vũ khí của bọn Hải Nam phái là trƣờng kiếm, đƣợc chế luyện bằng loại thép lạnh tìm tận đáy biển, rắn chắc vô cùng, thế mà vẫn không chịu nỗi một nhát vũ khí của địch, điều đó chứng tỏ vũ khí địch còn rắn chắc hơn mấy phần lại có thủ pháp trầm trọng lắm. Tiểu Phi hỏi : -Lý muội đoán vũ khí đó là loại gì ? Lý Hồng Tụ không do dự : đao ! Tiểu Phi nhìn sững nàng : - Do dâu mà Lý muội dám quả quyết nhƣ thế ? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 19. Long hổ phong vân Cổ Long Lý Hồng Tụ giải thích : -Chỉ có đao pháp mới khắc chế nổi kiếm pháp, nhất là khi địch sử dụng trƣờng kiếm. Trong thiên hạ hiện tại nhân vật nào sử dụng đao pháp lợi hại đến độ Linh Tựu Tử không kịp trở tay ? Phải biết cao thủ trong Hải nam phái rất kỳ dùng kiếm đón đỡ vũ khí địch, bị bức bách lắm Linh Tựu Tử không còn cách gì khác hơnnên mới đƣa kiếm hứng đao nhƣ vậy ! Tiểu Phi gật đầu : đao pháp có phần linh xảo nhanh nhẹn hơn kiếm pháp nhiều, nếu xáp lại gần địch thì càng lợi hại hơn nữa. Nhƣng dùng đao pháp bức bách Linh Tựu Tử không trở tay kể ra cũng là một việc khó khăn tƣởng không mấy ngƣời làm nổi. Chàng dừng lại điểm một nụ cƣời, tiếp nối : -Tuy nhiên ta phải nhớ đến một ngƣời. Lý Hồng Tụ chớp chớp mắt: -Lƣu huynh muốn nói đến Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc Hợp ? Nhƣ vậy là Lƣu huynh lầm ! Tiểu Phi kinh dị : -Lầm ? Lý Hồng Tụ cƣời nhẹ : -Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc Hợp nổi danh tay đao đệ nhất khắp Trung thổ, đao pháp nhanh vô tƣởng, địch không thể nhận ra đƣờng đao tiến công hƣớng nào mà đón đỡ hoặc né tránh. Thanh đao của Trác Mộc Hợp có tên là “Đại Phong Đao” một trong mƣời ba món vũ khí đƣợc thần thánh hóa hiện nay. Nếu gặp Trác Mộc Hợp tự nhiên Linh Tựu Tử phải bó tay ! Tiểu Phi hỏi nhanh : -Nếu vậy Linh Tựu Tử bị Trác Mộc Hợp hạ sát ? Lý Hồng Tụ lắc đầu : -Từ ba mƣơi năm qua, Trác Mộc Hợp tung hoành nơi vùng Đại mạc giang hồ tặng cho y tƣớc hiệu “Sa mạc vƣơng” y can cớ gì lại vƣợt vạn dặm đƣờng dài từ Đại mạc đến đây ? Tiểu Phi thong thả điểm một nụ cƣời : -Cô nƣơng không biết, thì còn tại hạ biết ! Lý Hồng Tụ chớp chớp đôi mắt đẹp : -Lƣu huynh có muốn đánh cuộc với tôi không ? Tiểu Phi lắc đầu : -Ai lại nỡ đánh cuộc khi mình cầm chắc cái đuợc trong tay ? Làm nhƣ vậy chẳng hóa ra tôi lừa cô nƣơng à ? Vừa lúc đó, một giọngnói ngọt ngào từ dƣới lòng khoang thuyền vọng lên: đánh cuộc với nhau đi ! Nên đánh lắm ! Ai thua cuộc thì rửa chén bát hộ tôi trong một tháng ! Lý Hồng Tụ vừa cƣời vừa mắng : -Tiểu quỵ ! Ai cho phép ngƣơi nghe trộm ? Tống Điềm Nhi bật cƣời khanh khách : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 20. Long hổ phong vân Cổ Long -Nhìn thì tôi không dám nhìn, nhƣng nghe ngóng tự nhiên dám nghe ngóng chứ ! Lý Hồng Tụ day qua Tiểu Phi: -Lƣu huynh nghe tiểu quỵ nói đó ! Đúng là tiểu quỵ, trên thế gian này có cái tiện nghi nào, nàng cũng đều chiếm hết ! Nàng sinh ra để hƣởng cổ thiên hạ dọn sẵn ! Tiểu Phi tựa mình vào mành mành thuyền, mơ mơ màng màng không nghe ai nói gì. Lý Hồng Tụ bƣớc tới gần hơn : -Lƣu huynh chờ gì ? Chờ Trác Mộc Hợp ? Tiểu Phi đáp bâng quơ : -Biết đâu… Lý Hồng Tụ cƣời nhẹ : -Chờ không đƣợc ! Sa Mạc Vƣơng không đến đâu !Nếu lão ấy đến Trung nguyên vị tất có tay nào giết nỗi lão ? Mà những tay giết nỗi sẽ không bao giờ giết lão. Tiểu Phi ngƣng trọng thần sắc : -Tây Môn Thiên và Tả Hựu Tranh xƣa nay không có oán thù gì với nhau thế tạu sao họ Tây Môn lại giết họ Tả ? Rồi đến Linh Tựu Tử với Tây Môn Thiên kẻ chân trời ngƣời góc bể tuy cùng giang hồ xuôi ngƣợc song chẳng bao giờ va chạm quyền lợi tại sao Linh Tựu Tử lại hạ sát Tây Môn Thiên ? Rồi đến Trác Mộc Hợp và Linh Tựu Tử giữa nhau chẳng có một điểm ân oán tình cừu tại sao Trác Mộc Hợp lại hạ sát Linh Tựu Tử ? Chàng thở dài mấy tiếng rồi tiếp: -Trên thế gian này, có biết bao nhiêu điều bất ngờ, trí khôn của con ngƣời không tƣởng tƣợng nổi ? Thái dƣơng chếch về tây, từ lúc chiếc thây ngƣời đầu tiên xuất hiện thời gian trôi qua đã khá lâu rồi. Trên sân thuyền, ba xác chết nằm nguyên đó, có lẽ chủ thuyền chƣa chịu vất trở lại mặt biển là cốt chờ cho tất cả sƣu tầm nghiên cứu kỵ luỡng chăng ? Rồi chiếc thây thứ tƣ lại theo sóng đùa trôi tới, đúng nhƣ Tiểu Phi dự đoán. Những chiếc thây trƣớc trồi lên hụp xuống khi trầm khi bỗng, nhƣng chiếc thây này lại giống một cái bè, dù gió dồi sóng dập cách nào cũng không hụp khỏi mặt nƣớc. Những chiếc thây khác Lý Hồng Tụ còn dám thản nhiên mà nhìn, hiếu kỳ mà nhìn song đến chiếc thây này, vừa trông thấy là nàng quay mặt sang hƣớng khác. Chiếc thây đó theo sự sình lên trông giống nhƣ một ngƣời mập mạp ngộ nạn, mà nhìn lỷ mƣờng tƣợng là một ngƣời ốm. Trong nhất thời Tiểu Phi không có thể nhận xét chắc chắn đƣợc. Chiếc thây đó đã trƣớng lên gần nhƣ nát rữa. Thây mập ? Thây ốm ? Thây già ? Thây trẻ ? Tiểu Phi phải lắc đầu, không suy đoán nỗi. Họa chăng có thể nhận ra đó là một nam nhân hay nữ nhân mà thôi. Chàng giƣơng to đôi mắt nhìn trừng trừng vào chiếc thây. Làn da đen vì nắng táp đã biến thành đỏ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2