intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
38
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về các mô hình phát triển phần mềm: Mô hình tuyến tính, mô hình chế thử, quy trình phát triển phần mềm thống nhất, phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt... Tìm hiểu lý thuyết về quản lý chất lượng nói chung, quản lý định lượng chất lượng và dự án phần mềm theo mô hình CMMi và tiêu chuẩn chất lượng ISO, tìm hiểu về các khái niệm thống kê, các kỹ thuật thống kê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chất lượng phần mềm dựa theo độ đo và đề xuất phương án tối ưu cho các công ty gia công phần mềm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> ĐOÀN LAN ANH<br /> <br /> KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT<br /> PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG<br /> PHẦN MỀM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> ĐOÀN LAN ANH<br /> <br /> KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT<br /> PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG<br /> PHẦN MỀM<br /> Ngành: Công Nghệ Thông Tin<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Mã số: 62.48.01.03<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công nghệ thông tin<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.Đỗ Trung Tuấn<br /> <br /> Hà nội- 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Đào tạo Sau đại học<br /> và các thầy cô giáo trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công<br /> Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những<br /> kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong thời gian vừa qua.<br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn bè, các thầy cô<br /> giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công Nghệ - Đại học<br /> Quốc Gia Hà Nội đã động viên, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực<br /> hiện luận văn này.<br /> Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS Đỗ Trung<br /> Tuấn, Khoa Toán Cơ Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học<br /> Quốc Gia Hà Nội, người thầy đã định hướng đề tài và tận tình hướng dẫn chỉ<br /> bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn cao học này.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Đoàn Lan Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết<br /> quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ<br /> công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016.<br /> <br /> Đoàn Lan Anh<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................ 1<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................. 2<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................................ 5<br /> DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ 8<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 9<br /> 0.1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................................. 9<br /> 0.2. Mục đích của đề tài ................................................................................................... 10<br /> 0.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài. ............................................... 10<br /> 0.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 11<br /> 0.5. Cơ sở lý luận ............................................................................................................. 11<br /> 0. 6. Đóng góp của đề tài ................................................................................................. 12<br /> 0.7. Tổng quan các nghiên cứu trong nước...................................................................... 12<br /> 0.8. Cấu trúc luận văn ...................................................................................................... 12<br /> Chương 1: Tổng quan .......................................................................................................... 13<br /> 1.1.<br /> <br /> Tìm hiểu các mô hình triển khai sản xuất phần mềm ........................................... 13<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Mô hình tuyến tính ......................................................................................... 13<br /> <br /> 1.1.2. Mô hình bản mẫu ............................................................................................... 15<br /> 1.1.3 Mô hình phát triển ứng dụng nhanh .................................................................... 16<br /> 1.1.4. Các mô hình tiến hóa: gia tăng, xoắn ốc, xoắn WINWIN... .............................. 16<br /> 1.1.5. Mô hình theo thành phần ................................................................................... 18<br /> 1.1.6. Mô hình hình thức.............................................................................................. 19<br /> 1.1.7. Quy trình phát triển phần mềm thống nhất ........................................................ 19<br /> 1.1.8. Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt ........................................................... 21<br /> 1.2. Thực trạng, cách thức quản lý chất lượng phần mềm trong các doanh nghiệp gia<br /> công phần mềm hiện nay. ................................................................................................ 23<br /> 1.3. Tìm hiểu các chuẩn, các mô hình đánh giá quản lý chất lượng phần mềm phổ biến<br /> hiện nay. ........................................................................................................................... 23<br /> 1.3.1. Chuẩn ISO.......................................................................................................... 24<br /> 1.3.2. Mô hình CMMI.................................................................................................. 25<br /> Chương 2: Cơ sở lý thuyết về quản lí chất lượng ................................................................ 27<br /> 2.1. Các khái niệm cơ bản ................................................................................................ 27<br /> 2.2. Cơ sở lý thuyết về quản lí chất lượng ....................................................................... 28<br /> 2.2.1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng............................................................. 28<br /> 2.2.2. Quản lý chất lượng............................................................................................. 29<br /> 2.2.3. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng ............................................................. 30<br /> 2.2.4. Một số phương pháp quản lý chất lượng ........................................................... 31<br /> 2.3. Quản lý chất lượng theo mô hình CMM ................................................................... 34<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2