intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Ứng dụng bi (Business intelligence) trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
16
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Ứng dụng bi (Business intelligence) trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn sẽ tập trung vào các phương pháp hồi quy trong BI để giải quyết bài toán thuyết minh giá cho TSBĐ. Hỗ trợ nhân viên thẩm định khai thác dữ liệu lịch sử về thẩm định đã thành công được lưu trữ trong hệ thống ngân hàng trước đó, để tìm ra được các tài sản so sánh (TSSS) có các yếu tố tương đồng nhất với TSTĐ bằng phương pháp K láng giềng gần nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Ứng dụng bi (Business intelligence) trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> CAO THỊ VÂN ANH<br /> <br /> ỨNG DỤNG BI (BUSINESS INTELLIGENCE)<br /> TRONG BÀI TOÁN THẨM ĐỊNH<br /> TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> CAO THỊ VÂN ANH<br /> <br /> ỨNG DỤNG BI (BUSINESS INTELLIGENCE)<br /> TRONG BÀI TOÁN THẨM ĐỊNH<br /> TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Mã số: 60480103<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRƯƠNG NINH THUẬN<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan nội dung của luận văn “Ứng dụng BI (Business Intelligence)<br /> trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng” là sản phẩm do tôi thực hiện<br /> dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Trương Ninh Thuận. Toàn bộ những điều được trình<br /> bày trong khóa luận hoặc là của cá nhân, hoặc được tham khảo và tổng hợp từ các nguồn<br /> tài liệu khác nhau. Tất cả tài liệu tham khảo, tổng hợp đều được trích dẫn với nguồn gốc<br /> rõ ràng.<br /> Toàn bộ chương trình, mã nguồn là do tôi thiết kế và xây dựng, không sao chép của<br /> bất kỳ ai và chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện nào.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Nếu có điều gì sai<br /> trái, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui định.<br /> .<br /> Hà Nội, Ngày<br /> tháng năm 2017<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Cao Thị Vân Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn của tôi, PGS.TS. Trương<br /> Ninh Thuận. Thầy đã giúp tôi có những cơ hội để có thể theo đuổi nghiên cứu lĩnh vực<br /> mình yêu thích. Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, thầy đã tận tình hướng dẫn cho<br /> tôi, góp ý cho tôi về định hướng, đồng thời đưa ra những lời khuyên bổ ích để tôi có thể<br /> hoàn thành luận văn của mình.<br /> Tiếp đến, xin được cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy trong quá trình học tập,<br /> thực hành, làm bài tập, đọc và nhận xét luận văn của em, giúp em hiểu thấu đáo hơn lĩnh<br /> vực mà em nghiên cứu và những hạn chế cần khắc phục trong việc học tập, nghiên cứu<br /> và thực hiện bản luận văn này.<br /> Xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp và nhất là các thành viên trong gia đình đã<br /> tạo mọi điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ trong suốt quá trình học tập và làm luận văn<br /> tốt nghiệp.<br /> Hà Nội, Ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Cao Thị Vân Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... i<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................... iii<br /> MỞ ĐẦU......................................................................................................................... 1<br /> Lý do chọn đề tài .......................................................................................................... 1<br /> Mục tiêu của đề tài ....................................................................................................... 1<br /> Đóng góp của luận văn ................................................................................................. 2<br /> Cấu trúc của luận văn ................................................................................................... 3<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................................................................. 4<br /> 1.1. Giới thiệu về Trí tuệ nghiệp vụ (Business Intelligence) ......................................... 4<br /> 1.1.1. Khái niệm........................................................................................................ 4<br /> 1.1.2. Kiến trúc và thành phần của BI........................................................................ 4<br /> 1.2.Giới thiệu về Data Warehouse ................................................................................ 9<br /> 1.2.1. Khái niệm........................................................................................................ 9<br /> 1.2.2.Kiến trúc của Data Warehouse ....................................................................... 10<br /> 1.2.3.Xây dựng Data warehouse .............................................................................. 11<br /> 1.3. Giới thiệu về Khai phá dữ liệu (Data mining) ...................................................... 13<br /> 1.3.1. Khái niệm...................................................................................................... 13<br /> 1.3.2.Quy trình khai phá dữ liệu .............................................................................. 13<br /> 1.3.3. Các phương pháp khai phá dữ liệu................................................................. 15<br /> CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN ỨNG DỤNG BI TRONG HỖ TRỢ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN<br /> BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG................................................................................... 20<br /> 2.1. Ứng dụng của BI trong lĩnh vực ngân hàng ...................................................... 20<br /> 2.1.1. Công nghệ BI trong các hoạt động ngân hàng................................................ 20<br /> 2.1.2. Một số ứng dụng BI trong lĩnh vực ngân hàng .............................................. 21<br /> 2.2. Bài toán thẩm định tài sản bảo đảm trong hệ thống ngân hàng ............................. 22<br /> 2.2.1. Giới thiệu về thẩm định tài sản bảo đảm ........................................................ 22<br /> 2.2.2. Quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm........................................................ 23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản