intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nghiên cứu xây dựng Android App cho hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
34
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nghiên cứu xây dựng Android App cho hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn: Ngoài phần các ký hiệu và chữ viết tắt, danh mục các bảng, danh mục các hình vẽ, mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm bốn chương: Chương 1/ Giới thiệu chung, giới thiệu chung về hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS, chương 2/ Tổng quan về hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS, chương 3/ Xây dựng Android App cho Hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nghiên cứu xây dựng Android App cho hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ANDROID APP<br /> CHO HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA NBDS<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ANDROID APP<br /> CHO HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA NBDS<br /> Ngành: Hệ thống thông tin<br /> Chuyên ngành: Hệ thống thông tin<br /> Mã số: 60480104<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Bùi Quang Hưng<br /> Cán bộ đồng hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Dũng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> 1<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Quang Hưng (Trường ĐHCN,<br /> ĐHQGHN) và TS. Nguyễn Xuân Dũng (Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi<br /> trường, Bộ TNMT), hai thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá<br /> trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin, trường Đại<br /> học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, những người đã tận tình truyền đạt kiến thức<br /> cũng như định hướng nghiên cứu trong suốt thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại<br /> trường.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị nghiên cứu sinh, các học<br /> viên cao học, các em sinh viên và các bạn trong Trung tâm Công nghệ tích hợp Liên<br /> ngành Giám sát hiện trường (FIMO) – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đã giúp<br /> đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn học viên Khoá 20 đã giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> học tập tại trường.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Ngọc Sơn<br /> <br /> 2<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu xây dựng Android App cho Hệ thống CSDL<br /> đa dạng sinh học quốc gia NBDS” là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn<br /> khoa học của TS.Bùi Quang Hưng và TS. Nguyễn Xuân Dũng, tham khảo các nguồn tài<br /> liệu đã chỉ rõ trong trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Ngọc Sơn<br /> <br /> 3<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 1<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ....................................................................... 13<br /> 1.1. Tổng quan về đa dạng sinh học ..................................................................... 13<br /> 1.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 13<br /> 1.1.2. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học ..................................................... 13<br /> 1.2. Giới thiệu Hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia NBDS ...................... 15<br /> 1.3. Đề xuất xây dựng Android app cho hệ thống CSDL ĐDSH Quốc Gia ......... 16<br /> 1.4. Các chức năng của ứng dụng trên di động .................................................... 16<br /> 1.5. Kết quả đạt được ............................................................................................ 17<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC<br /> QUỐC GIA NBDS .................................................................................................... 19<br /> 2.1. Giới thiệu chung về NBDS ............................................................................ 19<br /> 2.2. Kiến trúc của NBDS ...................................................................................... 19<br /> 2.2.1. Người dùng.............................................................................................. 19<br /> 2.2.2. Sơ đồ web NBDS .................................................................................... 20<br /> 2.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu của NBDS ............................................................ 22<br /> 2.2.3.1. Mô hình thực thể liên kết database của NBDS ................................ 22<br /> 2.2.3.2. Danh mục các bảng database của NBDS ......................................... 22<br /> 2.3. Chức năng của NBDS .................................................................................... 23<br /> 2.3.1. Tìm kiếm ................................................................................................. 23<br /> 2.3.1.1. Tìm kiếm loài ................................................................................... 23<br /> 2.3.1.2. Tìm kiếm theo bộ dữ liệu ................................................................. 26<br /> 2.3.1.3. Tìm kiếm theo khu vực .................................................................... 27<br /> 2.3.1.4. Tìm kiếm theo khu bảo tồn .............................................................. 28<br /> 2.3.2. Nhập dữ liệu ............................................................................................ 29<br /> 2.3.2.1. Thứ tự nhập dữ liệu .......................................................................... 29<br /> 2.3.2.2. Nhập thông tin bộ dữ liệu vào mẫu Excel........................................ 30<br /> 2.3.2.3. Nhập thông tin vào danh sách Ô trong mẫu Excel .......................... 30<br /> 2.3.2.4. Nhập vào danh mục loài trong mẫu Excel ....................................... 31<br /> 2.3.2.5. Nhập vào danh sách xuất hiện loài trong mẫu Excel ....................... 31<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2